Home » Biomimicry

Wat is Biomimicry?

WikiTeam:
 
De termen biomimicry en biomimetisme komen van de Griekse woorden 'bios', dat leven betekent, en 'mimesis', dat imitatie betekent. Andere termen die veel gebruikt worden zijn Bionika, bio-geinspireerd, biomimetic en biognosis.
Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het gaat erom om in harmonie op en met deze planeet te leren leven door bewust overlevingsstrategieën en ontwerpfuncties na te bootsen van organismen die al veel langer op aarde leven dan mensen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Het is het maken van een vezel zoals een spin dat doet.
Het kernidee van biomimicry is dat talloze organismen al hebben 'uitgevonden' wat werkt, wat past en wat voortduurt op de planeet aarde die wij met hen delen. Deze organismen zijn volleerde natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs en designers, en de ecosystemen waarin ze leven zijn economieën zonder gelijke. Mensen die zich bezighouden met biomimicry - biomimetisme - kijken naar, en leren van de natuur om nieuwe producten, processen en beleid (manieren van leven) te creëren, die goed aangepast zijn aan het leven op aarde op de lange termijn. Zo kun je leren om voedsel te kweken zoals een prairie dat doet, te kleven als een gekko, CO2 te gebruiken als bouwsteen zoals een weekdier dat kan, kleur creëren zoals een pauw doet, en een bedrijf leren runnen zoals een bos vol mahoniebomen doet.
Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen, maar om wat we van de natuur kunnen leren. Deze omslag, van het leren over de natuur naar het leren ván de natuur, behoeft een nieuwe onderzoeksmethode, een nieuwe bril als het ware, en bovenal, een nieuwe bescheidenheid.
Biomimicry is een ontwerpdiscipline, een tak van de wetenschap, een methode om problemen op te lossen, een ethos voor duurzaamheid, een beweging, een houding tegenover de natuur, en een nieuwe manier om biodiversiteit te bekijken en te waarderen.
 

Meer info over Biomimicry op de site van Randy Topp   KLIK HIER          Bezoek ook eens: Biomimicry Institute