Home » De Bijbel deel 1

Deel 1   Voorwoord, nooit meer ziek!

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Dat klinkt ongelooflijk, maar het is wél waar!

 

Het is geen science fiction. Zo niet in deze eeuw, dan toch in de nabije toekomst. Dat is een blijde boodschap! Dit blijde nieuws staat niet slechts te lezen in ‘s werelds meest verkochte boek, de Bijbel, maar ook in het ‘boek der natuur’. Toch is de boodschap daarin vervat door de eeuwen heen allerminst begrepen. De Bijbel maakt er geen geheim van hoe wij moeten leven om gezond te blijven. De Bijbel geeft onder andere een eet- en leefwijze om vele ziekten te voorkomen.

 

Wanneer uw leven en uw gezondheid u lief is zult u wel erg nieuwsgierig zijn om te weten hoe de Schepper uw leefwijze wil zien, opdat Hij u gezondheid moge schenken. Gezondheid is geen “druk op deknop” zaakje; nee, het is een verworvenheid.

Onze wens en bede is dat u voordeel mag doen met het lezen van dit boek. Bedenk dat Nederland vandaag de dag vier-en-half miljoen chronisch zieken heeft, dat is één kwart van de bevolking! Zie het maandblad Gezond december 2011.

 

Volgens dr. Frank van Berkum is 50% van de Nederlanders te dik. Overgewicht leidt volgens hem tot ziekten. In 10 jaar tijd dreigt het aantal suikerpatienten te verdubbelen. Als de mensen gezonder leven, kan wellicht wel tot 50% van de hartinfarcten en 80% van kanker worden voorkomen. Dat doe je door minder en gezonder eten, meer bewegen, op te passen met zout en alcohol en niet te roken. Om deze boodschap gaat het, aldus dr. Frank van Berkum. “Wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik na twintig jaar pas door heb dat preventie veel belangrijker is dan alle pillen, potjes en operaties. Ik heb net als veel andere artsen gedacht dat mijn grootste bijdrage aan je gezondheid werd bereikt met pillen en insuline. Nu weet ik wel beter.

Je moet gezonder gaan leven, afvallen en meer bewegen, dat werkt echt het best”, aldus van Berkum.

Goede raad hoeft niet duur te zijn!

 

1. De mens

Wát een geweldig knap meesterwerk is ons lichaam. De miljarden cellen in ons worden om de 6-12 maanden compleet vernieuwd! U zult begrijpen dat dit mede afhangt van de kwaliteit en conditie van ons eten en denken. Zo geeft een eenzijdige voeding geen goed evenwicht tussen lichaam en geest. Onze geest is van het lichaam afhankelijk, en een gezonde geest kan niet in een ziek lichaam wonen en dan ook nog optimaal functioneren. Onze maaltijden moeten dus met grote zorg worden samengesteld, met de goede verhoudingen in calorieën, mineralen en vitaminen. De hele korrel van rijst, tarwe, haver, rogge, etc. geven de mens praktisch alle benodigde elementen. Een maaltijd van hoofdzakelijk granen zal ons een constante energie geven.

 

In het Verre Oosten drinkt men bijna geen melk en eet men bijna geen melkproducten. Melk is goed voor kalveren en baby’s, maar niet voor grote mensen. Van melk wordt men te actief en mentaal traag. De lichamelijke ontwikkeling is te sterk door te veel hormonen. Wij zien de jeugd van na de Tweede Wereldoorlog dan ook zo fors dankzij de vele melk en melkproducten, en de staatsvoorlichting om veel melk te drinken. “Met melk meer mans”. Een goed alternatief voor koemelk is Havermelk of Rijstdrank.

In de USA is de suiker en het vele vlees boosdoener nummer één. Dat leidt tot ziekten, door alle schadelijke stoffen die er in zitten. De welvaartsziekten, psychische storingen en het asociaal gedrag kunnen door verbetering der eetgewoonten positief worden beïnvloed. Voedsel is de grondstof voor het totale leven. Dat is van vitaal belang en brengt ons in evenwicht met de Schepper Zelf. Zonde is wetsovertreding = zelfkastijding.

 

De wet staat in onze natuur geschreven. Bij overtreding zondigen wij tegen de wet en tegen de natuur. Gezond = zonder zonde. Zo is de zonde dikwijls af te lezen van de persoon. De schuld maakt de mens tot drager van het kwade, wat naar buiten tot uitdrukking komt bijvoorbeeld in dronkaards, hoeren, drugsverslaafden, etc.

Het geweten is als de zwarte doos in het vliegtuig. Dat registreert alles, zonder dat wijzelf de sleutel van ons geweten (de zwarte doos) hebben. Zonde is dikwijls de regelrechte oorzaak van ziekte. Deswege vergaf Jezus eerst de zonde en maakte daarna de mensen gezond. Zo is o.a. seksuele losbandigheid oorzaak van geestelijke conflicten en psychoneurose. Kwaad en zonde vervreemd de mensen van zichzelf en van elkaar. Het kwade werkt als schuld-gif in ons lichaam en dat moet eruit! Om de zonden te breken en de verleidingen te weerstaan kunnen wij drie manieren aanleren:

1. Oren toestoppen, zodat voorkomen wordt dat de lokstem van het kwaad tot ons doordringt.

2. Goede voornemens maken en vastberaden worden (waar ons onderbewustzijn echter nog buiten staat, dus is punt 3 beter).

3. Zorg dat er een liefde, een persoon in Uw leven is waarvoor U alles over hebt, dan zal het andere niets vermogen. Zorg dat Uw leven op Uw Schepper is gericht, en het onderbewustzijn gevangen is voor Hem. Wij moeten in Hem tot nieuw leven zijn gekomen. Zonde = niet-zijn. Dan krijgen we oog voor Zijn wetten, hetwelk ons brengt tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dan volgen we niet onze lusten en lichamelijke begeerten, maar zoeken we Zijn lust en wil te doen. Dan kunnen we optimaal functioneren....door gehoorzaamheid.

 

Opvallend vonden onderzoekers het dat er onder ware en oprechte christenen zo weinig ziekten voorkwamen. De mens is niet de som en of het veelvoud van cellen, weefsels en organen met een mechanische omloop als een uurwerk, maar de mens is een levend biologisch organisme waarin alle lichamelijke, geestelijke en psychische delen onderling samenwerken en een unieke eenheid vormen, zijnde het “evenbeeld van God”.

De mens is de hoogwaardigste ‘verbrandingsmotor’ die ooit is gemaakt en de meest ingenieuze machine die in de praktijk blijk heeft gegeven robuust en solide te zijn. Geen mechanisch ontwikkeld apparaat is met de mens te vergelijken. De mens-motor heeft brandstof nodig, net als de benzine- of dieselmotor, of voeding als een elektromotor. Elke motor is ontworpen en afgesteld op de daarvoor bestemde brandstof. Een benzinemotor moet een goede benzine hebben, met dopings en hoog octaangehalte, anders loopt deze niet perfect. Zo moet ook de brandstof voor de mens beantwoorden aan de zeer hoge eisen van het uniek geconstrueerde lichaam, anders gaat de mens-motor allerlei onregelmatigheden (ziekten) vertonen.

Om naar behoren en om op topconditie te kunnen functioneren geeft de fabriek bij elke motor een instructieboek.

Ook de mens-motor heeft een instructielijst ontvangen van zijn Ontwerper. Dit zijn de natuurwetten waaraan wij onderworpen zijn. Bij overtreding wreken deze wetten zich onverbiddelijk. De medische wetenschap heeft vandaag de dag enorme vooruitgang geboekt in het onderdrukken en bestrijden van vele ziekten (gevolgen), maar toch zijn er nog miljoenen ziek op deze aarde. Of men nu een leven heeft als een prins of een leven in slavernij, velen zijn ernstig ziek. Ja, de meeste wereldleiders zijn lichamelijk zwaar ziek. Zij worden geacht een land te kunnen besturen, doch zij hebben niet eens de kennis en de sleutel om hun eigen lichaam en geest goed te voeden en te besturen.

Onze moderne beschaving heeft geen einde kunnen maken aan de vele ziekten, integendeel zijn er vele zogenaamde beschavingsziekten bijgekomen. De mensheid aldus regelmatig in constante toestand van ziek-zijn verkerend, zou gaan denken dat de mens gedoemd is tot “eeuwig” ziek zijn. Deze gedachte is echter fout, want de Schepper God maakte ons om kerngezond te zijn en om stokoud te kunnen worden, zoals een ingenieur een motor maakt om lang mee te gaan en supergoed te lopen. De Schepper schiep ons daartoe uit stoffelijke materie, robuust en ijzersterk. Ziekten zijn in feite abnormaal, ziekten vormen in veel gevallen de straf op de overtreding van de ons gestelde wetten! Het is in feite grote schande ziek te zijn, het bewijst nl. dat wij nog op een zondige aarde leven en of zelf nog in zonde leven.

 

De medische wetenschap bestrijdt voornamelijk al de gevolgen zonder zich tijd te gunnen om de oorzaken op te zoeken. Op deze wijze is men bezig de straf welke God de mens had opgelegd bij overtreding te verzachten, ja, te doen opheffen. Waarom negeert men de oorzaken en behandelt men slechts de gevolgen? Men weet toch immers wel dat 90%-92% van alle kwalen voortkomt uit verkeerde voeding en foutieve leefwijze?!

 

Zelfordenend principe

De natuur is zelfregulerend, zelfordenend. Daaronder valt ook ons lichaam, wat een bijzonder groot voorrecht is. Wij kunnen daar dankbaar een uitermate gunstig profijt van maken. Herstel is in de schepping ingebouwd. Wij zien het o.a. in een wondje dat als vanzelf geneest. Wij dienen echter niet het zelfgenezend proces in ons lichaam in de weg te lopen wanneer wij ziek worden. Wij dienen ons met eerbied aan de natuurwetten te houden, aan de voedingseisen van ons lichaam om gezondheid te verkrijgen en te behouden.

 

Wij zullen alsdan totaal moeten breken met overtredingen, als roken, alcoholmisbruik, dierlijke producten en allerlei ongezonde gewoonten en gebruiken. Wij dienen ons lichaam weer de kans te geven zelf te zorgen voor herstel. En, wonderbaar, ons lichaam kán het, mits we er ons voor inzetten! Alle ontwaarde etensproducten dienen wij te vermijden, aangezien deze bestaan uit lage energetische frequenties. Alleen producten die volwaardig zijn bezitten hoge trillingen die ons gezond houden. Vooral water, levend water, goed gefilterd en van mineralen voorzien, gevitaliseerd en van een hoge boviswaarde, is een goede noodzakelijke drank voor ons lichaam. Lees er de boeken over van de arts dr. Fereydoon Batmanghelidj.

 

Ga naar deel 2  De mens is wat hij eet.