Home » De Bijbel deel 10

DEEL 10  Amalgaam en Fluor

Door: P.F.v.d.Meer Sr.  

Vandaag de dag zijn de farmaceutische industrieën nog al heel “bezorgd” over onze gezondheid en vooral over onze tanden. Maar wat de gevolgen zijn van o.a. amalgaam-tandvullingen en fluor, dat houdt men liever achterwege. (red. Let wel, er zijn vandaag de dag nog steeds tandartsen die Amalgaam gebruiken als vulling!)

 

Op het voorblad van het tijdschrift “BETER”, april/mei 1995, stond oa.: “MS en dementie door vullingen? Tandartsbezoek bedreigt uw gezondheid” Uit het betreffende artikel citeert ondergetekende sommige stukken met instemming: Deskundigen verwachten: AMALGAAM wordt binnenkort Verboden!

 

“De Duitse gezondheidsdienst adviseert vrouwen tussen de 14 en 40 jaar geen nieuwe amalgaamvullingen in het gebit te nemen omdat het een eventuele foetus kan beschadigen. Zweedse en Britse onderzoekers stellen dat amalgaam de kans op het krijgen van de ziekte MS en Alzheimer (dementie) sterk vergroot. Uit verschillende landen komen alarmerende berichten over de kwalijke gevolgen van kwikzouten die vrijkomen uit amalgaam. De voorspelling luidt dat binnen enkele jaren het gebruik van amalgaam als vulmateriaal van tanden en kiezen in de meeste landen verboden zal zijn.

 

“Als je het mij vraagt, is de amalgaam-kwestie het grootste gezond-heidszorgschandaal van deze eeuw”, zegt de initiatiefnemer van de Stichting Amalgaam Vrij Nederland (AVN), Bo Baden (35) uit Amsterdam. Zelf heeft hij aan den lijve ondervonden hoezeer amalgaam de gezondheid kan aantasten. “Omdat ik nogal wat klachten had liet ik mij doormeten bij een electroacupuncturiste. Die constateerde een ernstige kwikvergiftiging en op meerdere plaatsen in mijn lichaam een begin van kanker. Bovendien had ik met mijn tien amalgaamvullingen een zeer hoge galvanische-werking in mijn mond. Ik was geschokt en heb me toen intensief in de materie verdiept.

 

Als je echt tot je door laat dringen wat er in de afgelopen eeuw met amalgaam is gebeurd in al die monden, ‘t is verbijsterend.” In een documentaire van de BCC “Poison in your mouth” (Vergif in uw mond) werd onlangs door artsen gesteld dat Alzheimer en MS in veel gevallen worden veroorzaakt door amalgaam. Zweedse artsen zijn nog meer uitgesproken: “Alleen amalgaam is de boosdoener van MS”.

Honderdvijftig jaar geleden al verboden

Sinds 1826 dat amalgaam op de markt werd gebracht door de Franse gebroeders Taveau, zijn er twee amalgaam-oorlogen gevoerd. In 1845 nam de American Society of Dental Surgeons een resolutie aan waarin het gebruik van amalgaam als wanprestatie werd beschouwd. De vereniging viel geleidelijk aan uiteen en de wetenschap over amalgaam werd in de doofpot gestopt.

 

In 1920 brak opnieuw kritiek los. De Duitse chemicus Stock noemde het vullen van kiezen met amalgaam een misdaad tegen de mensheid. Ook de Zwitserse homeopaat A.Vogel waarschuwde vele jaren geleden al voor de bijwerkingen van kwik uit amalgaamvullingen. Niet iedereen krijgt klachten. Biologische tandartsen wijzen u de goede weg.

 

Veel voorkomende klachten zijn: hoofdpijn, maag- en darmstoornissen, oververmoeidheid, depressies, neurologische klachten en storingen in het hormonale systeem. Het is raadzaam een onderzoek te laten verrichten bij een elektroacupuncturist die daar speciaal naar kijkt. Natuurgeneeskundig therapeut Peter van Oosterum, Loosdrechtseweg 101, 1215 JP in Hilversum, tel. 035-6234345, kan goed vaststellen of er organen belast zijn met kwik. En het apparaat geeft aan of er sprake is van galvanische werking in het gebit als gevolg van amalgaamvullingen.

 

Informatie:

Stichting Amalgaam Vrij Nederland Derde Oosterparkstraat 63a 1091JV Amsterdam. Tel.020-6638230

Nederlandse Vereniging tot bevordering van biologische tandartsen Marijkestraat 18, 3621 DC Breukelen, Tel.03462-62888.”

 

Wij zouden het hiervoor vermelde artikel in “BETER” willen aanvullen met enige soortgelijke ondervindingen. Ook op 3 juli 1993 werd weer eens ernstig gewaarschuwd voor het gebruik van amalgaamvullingen in het gebit. Deze keer per Volkskrant, naar aanleiding van “populaire publicaties”, met het grote artikel “Doodziek van de tandarts”. In dit artikel wordt o.a. duidelijk gemaakt dat officiële instanties niet mee willen werken aan een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van amalgaam of een verbod daarvan!

 

Verder wordt bij onderzoekingen òf, en in welke mate er zware metalen uit amalgaamvullingen vrijkomen, veel informatie verstrekt, waarmee bewezen wordt dat “kwik” uit amalgaamvullingen u ziek maakt. Als een voorbeeld het onderstaande:

 

Na 23 jaar blind te zijn geweest kreeg de Zweedse mevrouw Gun Thoresson haar gezichtsvermogen weer terug, nadat haar met amalgaam gevulde kiezen waren getrokken!

Zie ook de volgende SYMPTOMENLIJST, die samengesteld is door dr. M. Daunderer; Dr. M. Ziff; Dr. P. Reichert, e.a Psychisch/neurologisch:

Geheugenverlies, constant gespannen zijn, angsten, prikkelbaarheid, moeilijke controle over gedrag, besluiteloosheid, geen interesse meer voor het leven, oververmoeidheid, gevoel oud te zijn, depressiviteit, weerstand tegen intellectueel werk, minder arbeidscapaciteit, verminderd bevattingsvermogen, concentratiestoringen, verhoogde behoefte aan slaap, op migraine gelijkende hoofdpijnen, gezichtsverlamming, multiple sclerose, gehele of gedeeltelijke verlammingen van andere aard.

 

Ogen: netvliesbloeding, zwak gezichtsvermogen ... speciaal na inspanning, langzame en slechte accommodatie, niet in staat te fixeren, ongecontroleerde oog bewegingen, ‘film’ over de ogen, droge ogen, blindheid.

Mond en luchtwegen: rode ... geïrriteerde keel, recidiverende ontsteking bovenste luchtwegen, slikmoeilijkheden inclusief ‘globusgevoel’, verhoogde of verlaagde speekselproductie, speekselklierontsteking (niet t.g.v. een speekselsteen), brandende tong, tandvleesontstekingen, astmatische ademhalingsproblemen.

Gehoor/evenwicht: duizelingen, oorsuizing, schade aan evenwicht en gehoor.

Overige: onregelmatige hartslag, sterke pijnen in linker deel van de borst, gewrichtspijnen, reumatische pijnen, lage rugpijnen, spierzwakte, pijnen rond de lever, maag en darmirritaties, misselijkheid, scherpe pijnen in lymfeknopen, eczeem, jeuk, dermatics, netelroos, allergische aandoeningen, kanker, ernstige deficiëntie afweermechanisme.

 

Let op: Bij alle onderzoeken dient te worden aangetoond of te worden uitgesloten of er niet een of meerdere apex-resecties met ‘retrograde amalgaamafsluitingen’ zijn uitgevoerd. Veelal blijkt dan dat er AMALGAAM in uw kaakbot zit! Ook patiënten met een tandloze (edentate-) kaak dienen hierop te worden gescreend. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat recidiverende klachten (mede) worden veroorzaakt door andere oorzakelijke factoren. Deze kunnen van dentogene- of niet-dentogene aard zijn en dienen dan nader te worden gelokaliseerd. Dit is onder meer mogelijk door uitgebreid stoorveldonderzoek uit te voeren. Wie zich grondig wil laten onderzoeken kan op onderstaand adres terecht: Praktijk voor Poli-klinische stoorvelddiagnostiek, Kerkpad Zuidzijde 65, 3764 AN Soest, tel.035-6015369.

FLUORIDEN in Tandpasta en Pilletjes voor u en uw kind? Nee, nee, nee!

Waarom wordt fluor gebruikt?

In de dertiger jaren van deze eeuw werd ontdekt dat staal-, aluminiumen kunstmestfabrieken fluoriden in het milieu brachten, die vergiftigingsverschijnselen veroorzaakten bij planten, dieren en mensen.

De betreffende fabrieken moesten zuiveringsinstallaties aanbrengen, waardoor de schadelijke fluoriden niet meer in het milieu kwamen. De opslag hiervan vormde een probleem en dit probleem werd voorgelegd aan het Melloninstituut in de Verenigde Staten, dat ook het probleem van de suikerindustrie moest behandelen, dat ging over tandbederf als gevolg van het snoepen van suikerproducten.

 

Toen ging men deze beide problemen combineren met het feit dat in gebieden waar waterbronnen een hoog fluoride gehalte hadden, kinderen een lelijke verkleuring van hun tandglazuur kregen, maar tevens hardere tanden hadden. Het advies luidde dat overtollige fluoriden aan het drinkwater toegevoegd konden worden om daardoor de tanden en kiezen harder te maken. Vanaf die tijd is er propaganda gemaakt voor het gebruik van fluoride ter bescherming van het gebit.

 

Fluoride in het leidingwater

Fluoridering van het leidingwater vraagt hoge concentraties fluoride, daar uiteindelijk slechts een klein percentage via het drinkwater in ons lichaam komt. Maar grote hoeveelheden fluoride worden via de huishoudens het riool in gespoeld en “verdwijnen”. Het probleem van het overtollige fluoride van de industrie zou op deze manier het eenvoudigst worden opgelost.

 

Daartegen is ook in Nederland fel geageerd. Medicatie via leidingwater is een slechte methode. Er was geen bewijs dat het middel zou helpen en de onderzoeken in verschillende plaatsen waar men ging vergelijken waar wel en waar niet fluor in het leidingwater zat, waren beslist niet betrouwbaar. In ons land is toen van deze methode afgezien, hoewel de autoriteiten en de medische wetenschap in het algemeen het gebruik van fluoride bleven propageren, (Fluoride is in het Nederlands drinkwater ook even toegepast, maar daarvan ontbreken ons de exacte gegevens, wanneer, in welke gebieden en hoe lang).

 

Zij die er tegenin gingen met verhalen over negatieve gevolgen en gevaren, kregen problemen in hun werk en werden niet geloofd. Er werd nauwelijks naar hen geluisterd! Het nut van fluoride stond vast zo zei men, en aan dat dogma mocht niet getwijfeld worden.

 

Gefluorideerde tandpasta

Vooral de tandheelkunde propageerde fluoride. Om dit (na het stopzetten van de toevoeging van fluoride aan het drinkwater) toch toe te dienen werd het aan tandpasta toegevoegd. Om de vele tegenstanders tevreden te stellen kon men tandpasta met of zonder fluoride krijgen. Dat laatste werd jaarlijks moeilijker en als je nu in een winkel vraagt naar tandpasta, waarin geen fluor zit, kijkt men verbaasd en ongelovig. Het Kruidvat had nog wel tandpasta zonder fluoride onder eigen merk “Ultradent”. U kunt van Weleda of van Vogel nog wel tandpasta zonder fluor kopen.

 

Fluoride is een normaal bestanddeel geworden van tandpasta. Wie dit gebruikt, krijgt toch altijd een beetje fluoride binnen en vooral jonge kinderen slikken een deel van de tandpasta door. Volwassenen zullen minder doorslikken, maar iets gaat er altijd naar binnen.

 

Is dit nuttig?

Fluoriden zijn giftige stoffen die een vertragende werking hebben op allerlei processen in ons lichaam. De autoriteiten zeggen dat fluoride absoluut veilig is voor iedereen. Dat kan van geen enkel medicijn gezegd worden, maar zou wel gelden van de fluoriden die in tandpasta, fluortabletten en mondspoelingen worden toegepast.

 

Er is geen bewijs dat gefluorideerde tandpasta een betere bescherming biedt tegen tandbederf dan tandpasta, waarin deze stof niet voorkomt. Minder snoepen en een goede mondverzorging naast gezonde voeding met veel fruit en verse groente geeft de beste bescherming voor een gezond lichaam met een gezond gebit.

 

Consultatiebureaus

Op vele consultatiebureaus krijgen moeders met kleine kinderen de raad reeds hele jonge kinderen fluortabletten te laten slikken. Een mens is een kuddedier en als er wordt aangeraden jonge kinderen injecties te geven tegen allerlei kwalen, fluortabletten te laten slikken voor een sterk gebit, zelfs al hebben ze nog geen tanden, en andere toevoegingen te geven tegen andere mogelijke kwalen, dan wordt dat door de meeste moeders gewillig uitgevoerd. De moderne mens heet tegenwoordig mondig te zijn, maar we zouden altijd moeten vragen waar al de medicatie voor nodig is als de kinderen niet ziek zijn! De ouders worden eenzijdig voorgelicht en er wordt niet gewezen op de nadelen die aan fluoride verbonden zijn. Voor de opbouw van het gebit is fluoride niet nodig, want deze stof komt van nature niet in ons gebit voor. Het is bewezen dat fluoriden een vertragende werking op de stofwisseling hebben, omdat ze een slechte invloed hebben op de enzymen die onze stofwisseling regelen en dat is zeker nadelig voor baby’s.

 

Het gevaar van Fluoride

Fluorzouten, fluoriden genaamd, zijn buitengewoon giftig. Het minst giftige is het natuurlijke calciumfluoride, maar dat is slecht oplosbaar. Daarom wordt natriumfluoride gebruikt dat andere eigenschappen heeft dan calciumfluoride en giftiger is. Fluoriden worden in de weefsels opgeslagen om ze zo snel mogelijk uit het bloed weg te werken.

 

Fluoride is dus een stapelgif en elke dag een beetje door tandpasta of een tabletje maakt dat we steeds meer gif in het lichaam krijgen. Dat kan schadelijke gevolgen hebben op korte termijn, maar de nadelen op langere termijn zijn veel ernstiger. Op korte termijn kan men klachten krijgen als zweertjes in de mond, buikpijn en jeukende huiduitslag. Er zijn gevallen geweest van gillende baby’s: ze krijsten van de buikkramp en niemand kon iets vinden. Ze werden natuurlijk niet als fluorideslachtoffers herkend, want men had de verzekering gekregen dat er niets gebeuren kon!

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft voor de lange termijn ernstige nadelen aangetoond: In India in de Punjab zijn dorpen waar van nature meer fluoride in het water zit. Hele dorpen werden daar ernstig ziek van. De mensen vertoonden boven hun dertigste jaar verlammingsverschijnselen als gevolg van extra kalkafzetting in de wervels, waardoor de zenuwen afgekneld werden en niet meer werkten.

 

In gebieden met extra fluoride werd ontdekt dat het aantal mongoloïde geboorten toenam. Bekend is dat oudere vrouwen meer kans hebben op mongoloïde kinderen dan jongere vrouwen, maar in de gefluorideerde gebieden waren het ook jongere vrouwen die mongooltjes kregen.

 

Bij een groot onderzoek in de Verenigde Staten onder miljoenen mensen bleek dat 3 tot 5 jaar na de start van de fluoridering het aantal kankergevallen in de gefluorideerde gebieden sneller toenam dan waar men geen fluoride binnen kreeg!

 

Fluoridering? Nee, nee, nee!

Kinderen fluor te doen slikken is volslagen waanzin, het is een gif! Ook fluor in de tandpasta is waanzin. Fluor in stortgas dat door kwekers werd gebruikt om hun kassen te verwarmen, bracht grote schade toe aan de gewassen. Sodium fluoride is de Engelse naam voor Natrium fluoride, en is een insecticide, is grondstof voor de fluoride tabletjes, druppeltjes, applicaties en is verwerkt in tandpasta.

 

Per 1 oktober 1998 is er een wijziging in de officiële aanbevelingen. Volgens het nieuwe fluorideadvies wordt de concentratie van fluoride in kindertandpasta meer dan verdubbeld! Het is een feit dat kinderen ongeveer 20% tot 30% van de tandpasta tijdens het poetsen van hun tanden inslikken. Aanbevolen wordt kinderen dagelijks hun tanden met deze giftige tandpasta te laten poetsen. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een zeer kleine hoeveelheid fluoride al schadelijke werking heeft op de hersenen.

 

Fluoride is een uiterst giftig afvalproduct van het aluminiumsmeltingsproces. Het is giftiger dan lood, en iets minder giftig dan arsenicum. Fluor was voorheen het hoofdbestanddeel van rattenvergif. Fluor is een der meest actieve chemische elementen en wordt door wetenschappers als de “schurk” gezien onder de elementen. Fluor is zo sterk dat het door glas heen vreet.

 

Talloze wetenschappers zeggen dat fluor meer nadelen als voordelen heeft. Veel landen hebben fluor dan ook als onwettig verklaard om in het drinkwater toegepast te worden. Fluor verzwakt het menselijke immuunstelsel, zodat men langdurig verkouden kan worden. Ook is fluor kankerverwekkend, breekt het kallogeen af dat nodig is voor onze huid en beenderen. Fluor vertraagt tandvorming en veroorzaakt voortijdige veroudering. Fluor richt genetische schade aan en verstoord de menselijke cellen. Fluor stimuleert de mutatie van de cellen, en is de voorloper van de vorming van kankercellen. Fluor bevordert been- en botkanker. Fluor vernietigt vitamine E, dat nodig is om bloedklontering tegen te gaan. Fluor valt het centrale zenuwstelsel aan. Het concentratievermogen wordt erdoor verzwakt, leerproblemen ontstaan, en vervroegde kans op dementie (Altzheimer).

 

Een persoon die langer als een jaar achtereenvolgens blootgesteld is aan fluor zal nooit meer dezelfde wezen, fysiek en psychisch. Zie: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/10/het-gif-in-je-water-en-tandpasta.html

Gelooft u bovenstaande beweringen niet? De “US Safe Water Foundation” heeft $100.000 uitgeloofd aan iemand die bovengenoemde feiten als zijnde fout kan bewijzen.

 

Fluor is het bedrog van de eeuw!

Samen met de leugen van de maanlanding, de onopgeloste vragen rond de “Holocaust”, is de leugen van fluor een schakel in de ketting van de satanische kringloop om de mensheid op het verkeerde spoor te zetten. Misleiding! U kunt over fluor een dossier aanvragen bij “Light Network”, Tivolilaan 60, 5643 LB Eindhoven, Van hen onderstaande nieuwsbrief:

 

“Aan alle mede-ouders, We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Niet alleen omdat de jeugd de toekomst heeft, onze toekomst, maar ook omdat we van onze kinderen houden. We gunnen ze een gezond lichaam en een gezonde geest. We geven ze aandacht en liefde, we letten er op dat ze goed eten. En voor een gezond gebit geven we ze fluor. (Natriumfluoride verwerkt in tandpasta, mondapplicaties, druppeltjes en pilletjes) Zie achterin bijlage: Fluor beinvloedt de pijnappelklier.

 

Maar wat weten we eigenlijk over dit fluor?

Wist u dat uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt:

- dat het ongeveer even giftig is als arsenicum?

- dat het een verhoogd risico op kanker geeft?

- dat dit natriumfluoride een afvalproduct is van de staal- kunstmestfabrieken en aluminiumindustrie?

- dat het ook als rattenvergif wordt verkocht?

- dat het onze DNA-structuur beschadigt?

- dat het ons immuunsysteem afbreekt?

- dat het vroegtijdige veroudering veroorzaakt?

- dat het de kans op geboorte-afwijkingen verhoogt?

- dat het zelfs geen enkele bescherming tegen tandbederf vormt?

 

Wist u: Dat overheidsinstellingen, GGD’s, artsen, tandartsen, consultatiebureaus en zelfs de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO), die fluor aanbevelen, bewust of onbewust betrokken zijn bij de vergiftiging van volwassenen en kinderen?

 

Wist u: Dat de aanbeveling van fluoride een van de grootste misleidingen van deze eeuw is. We willen allemaal het beste voor onze kinderen. Als ze klein zijn, beslissen we wat goed voor ze is. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Zorg dat u weet wat u geeft!

 

Voor meer informatie; Actiegroep van verontruste ouders tel. 040-2122643

(e-mail: lightnet@iaehv.nl Internet adres: http://www. iaehv.nl/users/lightnet)

Dr. A. Schatz van de Temple Universiteit in Philadelfia zegt dat fluoride kanker veroorzaakt en het eco-systeem aantast. Fluor vervuilt de bodem en het grondwater. Per jaar gaat er alleen al in de USA 116.000 pounds fluor via de tandpasta naar de bodem.

 

Ga naar deel 11  Het mysterie van de slaap