Home » De Bijbel DEEL 14

DEEL 14:  De vleespotten van Egypte

Door: P.F.v.d.Meer Sr.

 

Ja, ook varkens ........ waartoe geschapen?

Om als opruimers in de schepping te fungeren, daar anders vele kadavers blijven liggen en deze een bedreiging van besmetting voor ons mensen zouden vormen.

 

 

 

 

Varkens (ook palingen in zee) zijn uitgerust daartoe met een uniek afweersysteem. Zij zijn geschapen met een aantal zeer scherpe afweerstoffen om te kunnen overleven indien zij kadavers opeten!

Dr. E.T.Wilkes heeft in ‘Better Health’ de volgende stelling neergeschreven:

Miljoenen mensen lijden, en een groot aantal sterft, als gevolg van onze onkunde wat betreft onze nationale plaag, die trichinosis heet!

 

Wij lezen in Rom.11:9 van Israël dat ‘hun tafel hen tot een strik werd’. Hoe kan dat nu zijn? En hoe kan Jesaja 65:4 spreken dat er sap van gruwelijke dingen in hun (bloed) vaten zit, ànders dan door het eten van zwijnenvlees, waar hij tevoren naar verwijst? Dat kan alleen door de spijswetten te overtreden! En zo was het destijds eveneens in Egypte, waar de ‘vleespotten’ van toen ook ‘welvaartziekten’ met zich brachten, die nu door wetenschappers zijn ontdekt, door autopsie op mummies!

 

Wat is trichinosis?

Onreine en op kannibalen lijkende dieren lopen alleen trichinosis op, reine dieren niet. Trichinae zijn kleine wormpjes die via varkensvlees in onze ingewanden komen. Door onze spijsverteringssappen lossen de kapseltjes waarin de eitjes van de trichinae zitten op, en na vijf dagen zijn zij volgroeid en gaan zich via de bloedbanen overal in onze spieren en bindweefsels nestelen. Een onrein dier heeft een speciaal spijsverteringsstelsel, kort en snel werkend, want binnen ongeveer drie uur komt het afgewerkte voedsel er van achteren weer uit.

 

Een rein dier heeft een lang darmenstelsel, net als wij mensen, en dat duurt ongeveer 24 uur voordat het voedsel geheel verwerkt is. Het varken heeft tevens een speciaal sanitair draineersysteem in zijn lichaam om een deel van alle vuiligheid op deze wijze te kunnen afvoeren. Zo kunnen allerlei giffen worden afgevoerd, via kanaaltjes naar de poten, waarin een uitlaat zit aan de binnenkant net boven de klauw.

 

Hedendaagse artsen schijnen beter de gezondheidswetten van de Schepper te verstaan dan de theologen, daar zij zieken al spoedig het eten van varkensvlees verbieden! De wetenschappelijke reden waarom de Schepper het verboden heeft aan ons mensen om onreine vleessoorten te eten is duidelijk. Hij wist als geen ander wel wat Hij deed. Hij beoogde onze gezondheid! Lees eens Ex.15:26, 23:25; Deut.7:11-15. 99

 

Trichinosis is een ziekte, als gevolg van het eten van varkensvlees, waaraan in de USA al 22 miljoen mensen lijden. Het is dus van nationaal (en zeker ook van internationaal) belang om alleen al om dié reden geen varkensvlees te eten! Ten tijde van Noach was het varken al onrein, en ten tijde van de schepping werd het varken onrein geschapen, en is sindsdien nimmer gewijzigd, ook niet door de zogenaamde bloedstorting van Jezus op Golgotha!

 

Een varken is fysiologisch en wetenschappelijk onrein!

Over trichinosis is door het Departement van gezondheid uit de staat Illinois in de USA een rapport uitgegeven, en ook door andere departementen. Daarin staat dat trichinosis een ziekte is waardoor de spieren met hele kleine wormpjes worden besmet/bezet. In acute gevallen is de ziekte pijnlijk, zelfs dodelijk en ong neeslijk. 16% van de Amerikaanse bevolking heeft deze ziekte, en door varkensvlees te eten stelt ieder zich bloot aan het oplopen van deze ziekte.

 

Een gemiddelde Amerikaan eet in zijn leven minstens 200 maaltijden met varkensvlees dat trichinae bevat. Is het dan vreemd wanneer men ziek wordt? Wanneer wij zondigen tegen de wetten van de natuur (dus van de Schepper) moeten wij er niet op rekenen dat Hij zal ingrijpen om ons te verlossen van de gevolgen van ons overtreden! Zijn wetten werken feilloos, en zijn onverbiddelijk! Jezus genas er weliswaar velen, maar zei er dikwijls bij: Ga heen en zondig niet meer! (verband tussen ziekte en zonde).

 

De aartsleugenaar heeft de wetten van de Schepper weten te ontkrachten, waardoor de mens tot een prooi van hem zou vallen, en ziek zou worden. Satans advies is: eet er maar op los, álles is geoorloofd! En de mens denkt dat er overal wel een medicijn voor zal worden gevonden, dus dat men maar raak kan zondigen! Gehoorzaamheid, en voorkomen is beter dan genezen! Schadelijke dingen moeten wij uit ons leven, lichaam en geest wegdoen!

 

De vleespotten van Egypte (2)

Vlees is rijk aan verzadigde vetten, cholesterol; bevat geen vezelstoffen en geen plantaardige hormonen; vormt een bron van ziekten, kanker virussen, bacteriën en chemicaliën. Mogen wij wel vlees eten? In het Paradijs was er alleen sprake van het eten van vruchten, zaden, groenten, dus vegetarisch. Pas later komt vlees-eten aan de orde. Wel deelde Jezus vis uit aan de schare, en at Hij lamsvlees tijdens Pascha, en vis ná Zijn opstanding. Hoe dit mogelijk is vraag je je af, dat de godmens Jezus dierlijk vlees zou gegeten hebben.

 

De mens van-huis-uit géén vleeseter.

Onze ingewanden zijn daarvoor veel te lang. Het juiste dieet voor ons mensen bestaat uit granen, groenten, zaden, noten, fruit, en o.a. olijven, dadels en vijgen als vleesvervangers. Plantaardig vet is onverzadigd en veruit te verkiezen boven dierlijk vet dat verzadigd is. Hoewel wij als vegetariërs zijn geschapen, zou volgens de Bijbel heel matig gebruik van rein vlees niet verboden zijn! Maar, aan vlees kleven vele risico’s!

 

Vlees, ook rein vlees, heeft immers veel te maken met ziekten, verderf en kan schadelijke medicijnen bevatten. De vraag is dus: Hoe gaan wij onze eetlust beheersen? Wij moeten niet vergeten dat de wetten van de Schepper niet slechts in woorden bestaan, maar dat zij tevens ingeschreven staan in de wanden van ons hart en in elke vezel van ons lichaam. In elke cel zijn zij ingedrukt als een onuitwisbaar stempel! Indien wij zouden gehoorzamen is er de belofte van gezondheid en welzijn.

 

Elke overtreding ontvangt vroeg of laat z’n straf in de vorm van ziekte en verval. Wij zien toch rondom ons heen de medicijnen en wetenschap falen, en toch blijft men zoeken naar middelen en wegen die het ons mogelijk moeten maken door te kunnen gaan met onze ongezonde en foutieve leefwijze. Alleen de leef- en eetwijze die naar de natuurwetten van de Schepper is, waarborgt gezondheid en welzijn, en dát is toch levensgeluk, of niet?

 

Krijg de varkenspest

In deze wereld zien wij overal het verschijnsel, fenomeen of de cyclus van: GEZONDHEID (opbouw) Daartoe werken invloeden mee die van buitenaf komen, o.a. milieuvervuiling, foutieve voorlichting, etc-. Maar er zijn ook invloeden die van binnenuit komen, en wel van ons eten, de leefstijl! Het grote voorbeeld dat wij voor onze ogen hebben is .... het volk Israël in Egypte, dat leefde bij de zgn vleespotten. Aan het eten uit die ‘vleespotten’ kleefden echter grote risico’s, maar ..... dat namen velen op de koop toe. Die risico’s worden genoemd in Ex.15:26 ‘de ziekten der Egyptenaren’.

 

Door autopsies en onderzoekingen met behulp van moderne Röntgenstralen op mummies, heeft men een inzicht verkregen in die vele ziekten der Egyptenaren. Bij de leefstijl der oude Egyptenaren behoorden sommige ziekten, zie Ex.15:26, 16:3. De Egyptenaren aten niet alleen veel vlees (rein en onrein), maar ook het bloed aten zij op. Veel melk en melkproducten at of dronk men. Uit Creta importeerde men grote hoeveelheden olijfolie, waardoor men een relatief hoog vetgehalte in het dieet had. Via speciale zadelmolens en zeven kon men witmeel vervaardigen.

 

Er heerste grote vraatzucht, en wij zien op een afbeelding een voorname dame expres braken om maar wéér een nieuwe maaltijd te kunnen gebruiken. Men brouwde ook bier in distilleerketels, en men dronk veel wijn. Velen leiden een zittend leven, te zien op de diverse afbeeldingen waar men hen altijd ziet zitten, terwijl slaven het werk deden. U ziet het, het is precies dezelfde levensstijl als in de Westerse wereld van nu! En die leefstijl brengt nagenoeg dezelfde ziekteverschijnselen voort! Onderzoekingen bij mummies op stukken slagader toonden aan dat er grote cholesterolafzettingen waren, en arteriosclerosis. Andere mummies vertoonden aderverkalkingen en bindweefselvermeerdering. Tandcariës kwamen ook veel voor, terwijl sommige andere mummies wel goede gebitten vertoonden. Ook zijn vele galstenen gevonden. En vetzucht schijnt in die dagen een groot probleem te zijn geweest, zoals kon worden vastgesteld bij de farao, als ook bij de slaven.

 

Ramses II vertoonde ernstige gebitziekten, en abcessen in de kaak, arthritis in de heupgewrichten, etc-. Zijn zoon Meerenpath, was al jong gedeeltelijk kaal, vet, vertoonde degeneratieve arthritis halswervels, en arteriosclerosis. In die dagen waren melaatsheid, polio, tbc reeds bekend, en ook suikerziekte. Veel komt overeen tussen hún en ónze leefstijl, tussen hún en ónze ziekten!

 

Om enige voorbeelden te geven hoe ziek wij wel zijn:

In de V.S. hebben ongeveer 24 miljoen mensen verhoogde bloeddruk, 1 miljoen hartaanvallen per jaar, 2 miljoen galsteen operaties per jaar, een half miljoen nieuwe suikerpatiënten per jaar er bij, en een half miljoen herseninfarcten of beroerten. Het Westerse dieet bevat een veel te hoog cholesterol-gehalte, en men heeft overgewicht en te hoge bloeddruk.

 

De moderne mens pept zich op met suiker, koffie, thee, chocolade en tabak, maar moet zich tevens kalmeren met transquilizers en alcohol om in evenwicht te blijven. Studies over de leefwijze der primitieve volkeren laten zien dat men daar algemeen een laag vet-dieet heeft, weinig dierlijke producten eet, en veel plantaardige voeding neemt. Weinig zout, 5 gr per dag, en geen geraffineerde suiker en granen gebruikt. Olie en vet, vooral verzadigd vet, doen de aderen dichtslibben, dus ..... moeten deze uit ons dieet worden verwijderd!

 

De Westerse leefstijl is algemeen:

Veel melk en melkproducten, eieren, margarine, suiker, frisdrank, ijs, koffie, patat, bier, snacks en chips. Doe daarbij allerlei kunstmatige producten, geur, kleur en smaakstoffen. Plus nog eens allerlei sausjes, ketch-ups en vette troep om iets smakelijker te maken. En zo eten wij dagelijks bijna niets meer dat oorspronkelijk is! (de natuurlijke vorm). Dat is een regelrechte belediging aan het adres van de Schepper! Dan wordt alles bijna gekookt, en zelfs ook in de magnetron gaar gemaakt, en niet rauw gegeten. De technologie helpt ons nog een handje. Voordat wij een product eten is het door vele bewerkingen ‘verrijkt’ (verarmd).

 

Neem o.a. olie uit zaden. Deze wordt er uit geperst, daarna wordt de lecithine verwijderd, mineralen en sporen er uit gehaald, en dan wordt het nog eens tot 450 graden verhit (dood gekookt). De schil, dat is verreweg het beste omhulsel dat bestaat, wordt weggegooid, terwijl daarin juist veel mineralen en vitaminen zitten. Gebakken aardappels, patat en chips worden op tegennatuurlijke wijze ‘gaar gebrand’, en bevatten zeer veel vet.

 

Gebakken aardappels bevatten 31% vet

Chips 63% vet

Patat frites 43% vet

Popcorn 43% vet

Pannekoeken 29% vet

 

Suikerraffinage: Uit suikerriet en suikerbiet perst men de grondstof; daarna filteren en kristalliseren, waardoor een verlies van vezels, proteïnen, mineralen, vitaminen, sporen elementen. Dit is een totaal verlies van 90 - 100%! Veel zoet eten is volgens de Bijbel niet goed. Spr.25:27. Meelverfijning, of witmeel: Graankorrels worden gemalen, kiemen worden er uit gemalen, aleurone uitzeven, en dan bleken met chloor. Zo worden juist de goede dingen welke de Schepper in het natuurlijke product heeft aangebracht, er door ons via raffinage-technieken er uit gehaald. Dat is toch je reinste kolder, en een klap in het gezicht van de Schepper!

 

In Deut.32:13-15 lezen wij de geschiedenis van het volk Israël, toen het zich dik en vet had kunnen eten aan vlees, melk en boter, waarna het God verwierp! Brooddronkenheid noemt men zulks! In de woestijn hunkerde het volk naar de ‘vleespotten’ van Egypte, toen hun ziel walgde van het hemelse manna.

 

Geef mijn portie maar een Fikkie

Wij zien altoos dat de mens oogst wat hij zaait, nl. door een verkeerde leefstijl, een verkeerd dieet. Hebben wij in al die 6000 achterliggende jaren der ‘beschaving’ nog niet onze les geleerd hoe wij moeten leven, en hoe wij ons moeten voeden? Naar het schijnt niet! Alles dat wij eten is immers van het hoogste belang, want dát beïnvloedt direct onze gezondheid!

 

Ziekten komen nooit zonder oorzaak!

Wanneer de Schepper ons een voedselpakket geeft en voorschrijft, en wij gaan vervolgens allerlei dingen schrappen én/of toevoegen, dan betonen wij daarmede dat wij het beter weten dan Hij! Wij zijn echter afhankelijk van Zijn voorschriften, daar wij een zéér hoogwaardig verbrandingsstelsel hebben, en ons lichaam uniek is, en wijzelf te dierlijk zijn om onszelf te voeden volgens onze uniciteit. Een paar voorbeelden:

 

Onze 640 spieren en 100 gewrichten moeten lenig en in beweging worden gehouden. In elke spier zijn ongeveer 10 miljoen cellen, en elke cel heeft weer 400 wortelharen. In een werkende spier is 20x meer bloed nodig dan in een rustende spier. Ons lichaam heeft twee zenuwstelsels. Door het ene wordt ons hart, de maag, de longen, de darmen, etc- in beweging gehouden, zònder dat wij er iets aan kunnen doen. Stopt deze ‘aandrijving’ dan treedt de dood in.

 

Maar deze twee zenuwstelsels moeten wél met elkaar in evenwicht worden gehouden, en dat gebeurt allereerst door lichamelijke beweging, liefst in de buitenlucht, waar zuurstof rijk aanwezig is. Wij zien het, dat de wetten van de Schepper in ons lichaam gegrift staan, en zij werken even effectief als de wet van de zwaartekracht. Neem b.v. onze maagcellen die zoutzuur aanmaken voor onze spijsvertering. Wanneer deze cellen onwel raken, dringen andere cellen naar binnen en ontbrandt er een gevecht. De goede cellen vallen indringers aan en vermeerderen daartoe hun aantal, en dát noemt men een tumor, een celvermeerderingsknobbel.

 

Zo groeit kanker, net als paddestoelen op dode stronken, in een ziek en slap lichaam. Ziektekiemen houden heel veel van mensen, maar ..... het is wél een ziekmakende verliefdheid! Dus pas op! Door de gezondheidswetten van de Schepper te overtreden maken wij zelf de weg vrij voor deze ziektekiemen! Om onze lichaamscellen in goede conditie te houden is zuurstof nodig. En, zuurstof is gratis. Men behoeft het slechts op de goede wijze in te ademen om het te verkrijgen.

 

Onze longen bevatten 700 miljoen luchtzakjes, die tezamen een oppervlakte hebben van 14 km2, en deze voorzien onze vijf liter bloed van zuurstof. Elke seconde gaat er één liter bloed door onze longen. Het zuurstofrijke bloed brengt daarna de zuurstof naar alle delen van ons lichaam. In een druppel bloed zitten ongeveer 250 miljoen rode bloedlichaampjes, die ongeveer 30 dagen oud worden en dan vervangen worden door nieuwe. Elke seconde moeten er zo ongeveer 12 miljoen rode bloedcellen worden aangemaakt!

 

En onze hersenen dan! Deze wekken electriciteit op, zijn als een soort dynamo. Die stroom is te meten via een ECG. Die stroom ontstaat uit de zuurstof. Onze hersenen merken het direct als wij te weinig zuurstofhebben. Alleen goede zuurstofvoorziening kan een gezond en beheerst gemoedsleven voortbrengen. Wij hebben dus veel frisse lucht nodig. Ziektekiemen hebben een hekel aan zuurstof. Dus diep ademhalen! Het kost niets! Wat dwaas van ons mensen om de zuurstofgevende bossen en wouden te gaan kappen t.b.v. houtbehoefte. Wat dwaas om de frisse lucht te gaan vervuilen!

 

Ons lichaam is verder zelfregulerend, zelfvernieuwend, hetwelk onder de juiste omstandigheden héél oud kan worden, te zien in de leeftijden van vòòr de zondvloed. Toen at men veelal rauwkosten. Koken stamt uit later tijd. En wij zien dat voor een kooksel Ezau zelfs zijn eerstgeboorterecht verkocht. Dus de aantrekkingskracht van eten is enorm groot! Door het koken ontstaat echter putrefaction-vergiftiging, hetwelk door het bloed in het gehele lichaam komt, n.l. chyme. Chyme is een dikke vloeistof van verteerd voedsel dat uit de maag via de dunne darm naar de colon(is een deel van de dikke darm) gaat. Vanuit de colon worden de gifstoffen opgenomen in het bloed en beschadigen vitale lichaamsdelen. Een Nederlandse firma heeft ontdekt dat hulsels van de Psyllium-plant 20x hun eigen gewicht absorberen en deze gifstoffen opnemen uit de colon en afvoeren.

 

Maar, voorkomen is altijd beter als genezen! Wetenschappers menen dat 80% der ziekten voortkomen of ontstaan in de colon, van waaruit de gifstoffen in de bloedbanen komen.

 

En, spreekt Jesaja niet over het leven in de eindtijd, met vol afschuw over het onreine zwijn? Jes.66:3,17. Zou de varkenspest dan toch op z’n minst niet nog een soort laatste waarschuwing kunnen zijn?

Waarom zijn zovelen ziek? En hoe durven wij nog een zegen te vragen voor ons eten, wanneer er onreine voorwerpen op ons bord liggen?

 

Ga naar DEEL 15:  Het nieuwe Testament en Cannabis