Home » De Bijbel deel 19

DEEL 19  Chemie en volksgezondheid

De kranten staan bol van het laatste nieuws over de dioxine-vergiftiging. Dan eens is het de varkenspest, dan de gekke-koeienziekte, dan is het dit en dan is het dat. Wat is er aan de hand?

 

Er is een satanische kringloop gaande. De eerbied voor het leven is weg. Toverij, zoals in Openb.17:23 staat, is in het Grieks "pharmatica". Daarin herkennen wij ons woord "pharmaceutica". Het is gifmengen, cocktails maken. Gewassen en dieren worden met allerlei giffen bewerkt en ingespoten, die uiteindelijk in en bij de mens terecht komen.

De mensen gebruiken verslavende kalmeringsmiddelen, asperine’s die goed voor het hart zouden zijn, en ook verdovingsmiddelen. Dan ineens staat er in de krant dat asperine net zoveel doden veroorzaakt als aids (onderzoek van medische faculteit in Boston, USA). Alle medicijnen komen via het toilet in het milieu. Daar zijn zij des te gevaarlijker vanwege hun terugkeer. In de tropen verdampen pesticiden, die later condenseren en als zure regens terugkeren. Dat is een duivelse kringloop.

 

De chemische geneesmiddelenindustrie draait op afvalproducten oa. van aardolie. Uit afvalproducten weet men tegenwoordig miljarden-winsten te maken. En, zolang als mensen in de chemische geneesmiddelen geloven, zal deze industrie zich verder ontwikkelen, totdat wij allemaal stijf staan van de chemie.

Ogenschijnlijk is men op de klopjacht om de grootste vijanden van het mensdom te pakken te krijgen, nl. bepaalde ziekten, om die met wortel en tak uit te roeien. De geneesmiddelen die ontwikkeld worden door de chemische industrie worden door de media onthaald en omschreven als wondermiddelen. Daarop gaat de mensheid door en gebruikt deze zgn. wondermiddelen, waaraan kapitalen worden verdiend. In veel gevallen moeten deze "wondermiddelen" levenslang worden ingenomen. Dus zitten de gebruikers ervan levenslang vastgeklonken aan de ketting van de fabrikanten. Ziekenhuizen zijn fabrieken geworden met testlaboratoria, daar de farmaceutische industrie niet over voldoende patiënten beschikt.

 

Door de genetische manipulatie, zoals dat nu mogelijk is, wordt het immuunstelsel verzwakt en verliezen vitale organen aan kracht. Er zijn miljarden geïnvesteerd in de genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, zoals maïs, soja, tomaten, aardappels, aardbeien, appels, bananen, bloemkolen, wortels, etc. Die investeringen moeten geld op gaan leveren!

 

Iedereen zal de gevolgen van de genetische manipulatie aan den lijve gaan ondervinden. Het is de niets ontziende grootgeld-industrie. Iedereen krijgt straks gemanipuleerd voedsel, ondanks alle biologische kweek - en moestuinproducten. De groenten en fruit van de biologische kweek of van de moestuinen worden door de gemanipuleerde bomen en planten van de buren bestoven. Er is geen ontkomen aan! De ene kettingreactie op de andere zal volgen. Ongecontroleerd zal men onze genen gaan wijzigen. Dit komt neer op de allergrootste verkrachting van de natuurorde van onze Schepper. De technologie is inmiddels zover gevorderd dat men de gezondsheidsbevorderende elementen uit ons voedselpakket weet te halen, en daarvoor in de plaats krijgen wij geraffineerde en bewerkte producten. Dus vormen de chemische geneesmiddelen en alle fabrieksvoedingsmiddelen en ook de winkelgroenten en fruit, een bedreiging voor onze gezondheid. Er zijn reeds allerlei degeneratieve ziekten ontstaan, en dezen bevorderen het ontstaan van kanker.

 

Risicovolle geneesmiddelen zijn o.a:

Tegen hoge bloeddruk: Serpasil, Apresoline, Spiroctan, Tenormin.

Antibiotoca: Flagyl

Kalmeringsmiddelen: Valium, Xanax

Anti-depressiva: Elavil, Prozac.

Psychische stoornissen: Haldol

Cholesterol: Lipostat, Pravachol, Zocor.

Chemotherapie: Nitrogen mustard, Vincristine, Procarbazine, Prednisolone.

Slaapmiddelen: Tagamet.

 

Dames moeten vooral oppassen voor het verven en permanenten van hun kapsels, daar volgens biochemici dit geschiedt met zgn. "heksenbrouwsels", vol vervuilers en kankerverwekkende stoffen, oa. diaminotoluone, phenylenediamine, dioxane, nitrosamine en formaldehyde. Studies tonen aan dat er een relatie is tussen het gebruik van haarkleuringen en borstkanker. Hoe donkerder de verf van een permanent, hoe hoger het risico op borstkanker. Men leze vooral het boek van de wereldautoriteit op het gebied van kanker en milieu, dr. S. Epstein "Politics of Cancer". Ook het boek van D. Steinman "The Breast Cancer Prevention Program". Verkrijgbaar bij MacMillan, 1633 Broadway, York. NY 10019-6785. USA

 

In "Vrij Nederland" 21-10-1989 stond het volgende: "Is de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betrouw-baar? Sinds de Japanner Hiroshi Nakajima vorig jaar topman werd van de WHO, zijn de veranderingen daar dramatisch. In snel tempo nemen farmaceutische bedrijven de macht over. Geruisloos verandert het hoofdkwartier in Genève in een byzantijnse bureaucratie, waar ambtenaren alleen fluisterend en anoniem durven te praten. Voor Nakajima topman werd, werkte hij als researchdirecteur bij Hoffman La Roche, nummer vijf op de lijst van grootste farmaceutische industrieën in de wereld". Afgekeurde levensmiddelen en vergiftigd slachtafval worden hergebruikt en verwerkt in de veevoederstroom. En dan maar denken dat de dieren, en de mensen die deze dieren consumeren, gezond blijven! 

 

Door de dioxine-affaire is ook de Nederlandse vethandel in diskrediet gebracht. De controle op deze sector is nihil. Men meent dat men iets met het vet moet doen, anders creeër je immers een afvalprobleem. Men heeft de route gevonden voor het vet, om dat via veevoer naar de consument te brengen. Dus een duivelse kringloop. Vet is de "onderste schakel" in de voedselketen die weinig oogt en onsmakelijk ruikt. De Noba is volgens "De Volkskrant "26-6-1999 de grootste vetveredelaar in ons land. Jaarlijks wordt er 240 duizend ton vet verwerkt dat in de Europese voedselketen terechtkomt. Slechts eenmaal per half jaar komt de Keuringsdienst Diervoedersector langs. Op PCB’s en schadelijke bestrijdingsmiddelen kan Noba niet controleren.

 

Oud frituurvet en andere vetten van slachtafval worden klaargemaakt voor de diervoeder-industrie. De dieren eten alzo het vet van hun eigen soortgenoten. Men moet wat aan met dit vet, anders heb je een gigantisch afvalprobleem. Dan moet men voor driehonderd gulden per ton het vet gaan verbranden! Dat vindt men zonde. In sommige tankwagens waarin het vet wordt vertransporteerd, worden ook chemicaliën vervoerd, soms zonder tussentijdse reiniging.

In 1998 importeerde Nederland 386 miljoen kilo dierlijke vetten en oliën. Na opwerking wordt daarvan weer 225 miljoen kilo uitgevoerd.

 

De diervoerderindustrie ontvangt jaarlijks:

130 duizend ton vet van destructiebedrijven

130 duizend ton vet van vetrecyleerders

100 duizend ton vet van vetsmelters

50 duizend ton vet van rechtstreekse import

Op uw gezondheid! Eetsmakelijk!!!

 

Help de natuur een handje. In het natuurpark "De Ster" in St. Nicolaasga in België staat een bord met de volgende tekst erop geschreven: "Help de natuur een handje.

Voeder de eenden niet ! Teveel aan voedsel:

- verstoort het natuurlijk evenwicht

- vervuilt het water

- trekt teveel eenden naar het park

- vergroot de kans op ziekten

- vermeerdert het aantal bastaard eenden".

Mijn vraag is of dit slechts voor eenden of andere diersoorten geldt; of geldt dit soms ook voor mensen?

 

Wordt vervolgd Deel 20: A World Without Cancer