Home » De Bijbel deel 2

DEEL 2    De mens is wat hij eet

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Uw voeding bepaalt grotendeels Uw gezondheid. Zoals gezegd zijn wij uit stoffelijke materie gemaakt. In de stoffelijke materie zitten ongeveer 111 elementen. Ons lichaam is uit 17 elementen daarvan samengesteld.

Wij zijn een super-motor-mens en geen alles-eter of alles-verbrander. Wanneer wij ons hedendaagse menu en dieet bezien, moeten wij constateren dat dat reeds in de grondstoffen dusdanig is gedegenereerd en ontwaard, zodat zelfs een varken er niet gezond bij kan blijven.

 

Doordat de bereidingswijze van de meeste etenswaren niet goed is, gebruiken wij allen teveel koolhydraten, die een onnatuurlijke energie leveren. Hierdoor ontstaan vele ziekten. Een deel van deze koolhydraten, voornamelijk suikers, vetten, oliën, wordt een toxine (vergift) en via ons bloed in het lichaam gevoerd, waaruit ziekten ontstaan. Ons voedsel is in veel opzichten voedselloos! Tarwe bestaat uit 16 hoofdelementen die voor ons mensen bijna volmaakt zijn uitgebalanceerd. Door menselijke bereiding blijven er uiteindelijk in witmeel slechts vier elementen over!

 

Gelukkig is er ontwaking onder de mensheid. Overal zijn de zogenaamde Reformwinkels ontstaan. Er moet echter op grote schaal worden ge-re-formeerd. Terug naar de voorschriften en wetten van de Schepper.

 

Een krantenbericht luidt: “dat de helft van de Europese bevolking tussen de 35 en 64 jaar sterft aan hart- en vaatziekten, hersenbloedingen, leveraandoeningen en kanker. Allemaal ziekten die op een of andere manier te maken hebben met onze voeding. Als Europese overheden geen programma’s gaan opstellen om een zo goed mogelijke voeding te realiseren, wordt dit voedselprobleem nummer één!”

 

Gezondheid is geen automatische gave. Het is ook geen “druk op-deknop” product. Gezondheid moet worden verworven én behouden. Toch bekommeren de meeste mensen zich niet om deze van levensbelang zijnde basis van hun bestaan. De mens is een biologisch product en volgens specifieke biologische beginselen gemaakt, welke wij in de Bijbel kunnen terugvinden.

Biologisch wil zeggen, volgens de leer van het leven en de natuur moeten wij denken, leven en handelen. Zo is er o.a. het biologisch beginsel van rust en beweging. Alles in de schepping is in beweging, en zelfs in rusttoestand beweegt zich alles, doch de ene keer gaat het iets sneller dan de andere keer. De balans lijkt simpel en de regelmaat schijnt eenvoudig, maar toch is het zo moeilijk voor de mens het juiste ritme te vinden. Luiheid verslapt en rust roest; te druk maakt overspannen. Wij hebben om gezond te zijn beweging en rust nodig. Wij moeten arbeid verrichten waardoor goede verbranding ontstaat en alle spieren soepel blijven.

 

Beweging is nodig, doch in afwisseling met rust. Iedere dag mogen (moeten) wij des nachts rusten, en één dag in de zeven dagen, m.n. de sabbat, 7e dag. Dit is het 4e gebod.

 

Verder zijn er de biologische beginsels als: reinheid, matigheid, orde, heiligheid, etc. Genezen wil zeggen: reinigen, vooral het bloed, verdere afvalstoffen en vocht in ons lichaam, met normalisering der stofwisseling. Zo af en toe hebben wij grote schoonmaak nodig, hetwelk kan door middel van vasten, gebruik van vruchtensappen, rauwkost, etc., opdat we weer schoon verder kunnen. Alleen een goede stofwisseling garandeert immers optimale prestaties.

 

Met een ziekte gaat veelal een “zieleprobleem” gepaard. Onze gedachtewereld is bepalend voor de werking der lichamelijke organen. Zorg, angst, vrees, wrok, oneerlijkheid, verslaving (roken, drugs, alcohol, etc.) zijn schadelijk voor de ziel. Wetenschappers zeggen dat meer dan de helft van de Europeanen zielsziek is. Men weet geen antwoorden te vinden op de vele “waaroms”....uitmondend in levensmoeheid en angst. Men vindt geen oplossing voor de conflicten, men kan niet tot de eisen der natuurwetten komen, n.l. dat er na boete, berouw en schulderkentenis vergeving volgt en wij opnieuw mogen beginnen met een overgave aan die hogere macht, de Schepper.

 

Wanneer lichaam en geest uitgebalanceerd op elkaar en met elkaar in harmonie werken, zullen wij gezond zijn. Kleine storingen werken echter reeds in op onze gezondheid; invloeden van geesteszaken op het lichaam kan men reeds waarnemen bij blozen, schrikken, angst of droefheid. De orgaanneurose die hieruit ontstaat waarbij de organen pijn doen en niet goed werken zonder ziek te zijn wijst op een te hoge belasting van de geest. Hier is zelfbezinning nodig, rust en vrede met onze Schepper en de omgeving. Deze orgaanneurosen zijn alleen te genezen ais de geestelijke draagkracht van de mens wordt versterkt en of vernieuwd. Wij kunnen soms een last voor een ander mens niet afwerpen, maar wel er de zin van laten zien, n.l. het leed ombouwen tot iets edels en een loflied ontfutselen aan het noodlot wat dreigde. Door lijdzaamheid, geduld en verdraagzaamheid een nieuw levenslied componeren waar anderen in wrok en wanhoop ten ondergaan. Ook voor anderen kunnen wij met ons doen en laten medicijn zijn, vooral als men bij ons “uit kan huilen” en wij naar hen luisteren.

 

Wij kunnen grote bedragen uitgeven voor te bouwen ziekenhuizen, kankeronderzoek en psychiatrie, maar zolang als wij de levensstroom bij de oorsprong blijven bezoedelen en de natuurwetten met voeten treden behoeven wij niet te hopen op enige vooruitgang en zegen. Nooit zullen wij verlost worden van kanker, reuma en allerlei andere ziekten, dan wanneer wij het kwaad bij de wortel aanpakken en radicaal ons buigen voor de natuurwetten.

 

Sinds Jezus Zijn bloed zou hebben gestort, is -zoals de meeste christenen beweren- de Wet vervuld, dus opgeheven en mag men maar “raak” eten. Wij weten echter dat sindsdien nòch het menselijk lichaam nòch de onreine beesten zijn gemetamorfoseerd. Paulus spreekt dan ook niet in het voordeel van het zogenaamde Constantijnse christendom. Ook het laken hetwelk Petrus zag, vol onreine dieren, had niet die bedoeling dat hij fysiek daarvan zou eten. Jezus kwam ook niet om de wet te ontbinden, maar om deze na te leven en te bevestigen dat ze goed was.

Aan het overtreden van een wet zit altijd een gevaarlijke consequentie, Deut.28: 15-28. Alle onzuiverheden welke God uit ons wil verwijderen en of niet wil dat wij in ons dragen zitten in het bloed.

 

Het leven (de ziel) is in het bloed, maar ook de dood. Vandaag de dag heeft menig mens onzuiver bloed, hetwelk God eens zal moeten reinigen alvorens Zijn koninkrijk werkelijkheid wordt, Joel 3:21; Zach.9:7. Door of via het bloed komen de erfelijke processen van de zonden der voorvaderen tot ons, zelfs tot het 3e en 4e geslacht, Ez.18:2,6. Vandaar dat er in verband met de overerfelijkheid van bloedziekten wetten werden gegeven voor het huwelijk, Lev.12:5; 15:19,33; 18:19.

 

Een beter en efficiënter medicijn is er niet tegen de vele ziekten van onze eeuw! De kanker, reuma, hart-, bloed- en vaatziekten zullen ras verdwijnen wanneer men de Goddelijke gezondheidsleer in praktijk brengt, want deze werkt van binnenuit! De medische wetenschap blijft meer de gevolgen bestrijden dan de oorzaak, mede doordat de farmaceutische industrie daarbij gebaat is.

 

Verziekt bloed is een schandvlek, “moem” genaamd, Deut. 32:5; Lev.21:7. En de overerfelijkheid van ziekten via het bloed kunt U lezen in Ez.1:2.

Waarom mag men dan geen bloed eten? Omdat bloed veel sneller ontbindt dan bijvoorbeeld spieren en vet. Onder een microscoop is te zien dat er zich reeds ettervormende ziektekiemen en microben hebben gevormd in het vlees hetwelk er voor het oog nog redelijk uitzag, vooral in niet goed ontbloed vlees.

 

De moderne wetenschap heeft toegegeven dat de in de Bijbel genoemde onreine dieren veel meer vatbaar zijn voor ziekten en parasieten dan reine, neem bijvoorbeeld de konijnen, ziektedragers bij uitstek. De Schepper was heus niet abuis door ons onreine dieren te verbieden. Onreine dieren hebben ook een taak, n.l. de opruimers van kadavers en vuil, en daarvoor hebben zij zeer scherpe afweer- en antistoffen die voor ons schadelijk zijn. Ook komt een onrein dier zeer veel met dode dieren in contact hetwelk hem onrein maakt. Wanneer men onreine dieren eet komen de zeer scherpe antistoffen en de minuscule resten van het dood aas in ons bloed.

 

Wat zijn de gevolgen daarvan? Kanker moet o.a. ontstaan, doordat de prikkelende stoffen van de onreine beesten of van onreine vruchten de cellen in ons lichaam uit hun balans brengen en deze op hol doen slaan. Van de vruchten mogen wij al het zaadzaaiende eten, maar niet planten die zich met loten verstekken zoals de aardbei, braam, framboos, banaan, rabarber, ananas, asperges en champignons. Niervet en maagvet is ten alle tijde verboden te eten. De nier is het urinefilter waar veel onzuiverheden achterblijven, Ex.29:13; Lev.3:4.

De lever en overige organen zijn niet verboden, doch ook niet aanbevolen, daar zij altijd veel bloed bevatten.

Wanneer wij ons niet houden aan Gods spijswetten, wordt onze tafel ons tot een valstrik, Rom.11:8,9. Door steeds maar onrein te eten worden wij een natie zoals Jes.65: 1-4 vol met sap van gruwelijke dingen in onze bloedvaten. De beenderen en botten mag men eveneens niet eten of uitkoken tot soep, want in het beendergestel wordt het bloed aangemaakt.

De zoete aardappel en de pancreas

Wij concluderen dat de meeste ernstige ziekten ontstaan uit verkeerde eetgewoonten. Wat wij nodig hebben is, een vezelrijk dieet met veel verse groenten en fruit, zoveel mogelijk rauw. Ook noten en zuidvruchten zijn goed. Zemelen van tarwe zijn vezelrijk en brengen onze maaltijden op peil.

 

Zie de website van Richard Cassaro

http://www.richardcassaro.com/the-ancient-doctrine-of-signatures-suppressed-by-the-elite

Uit de afbeeldingen blijkt de overeenkomst van groeten en fruit met organen en delen van het menselijk lichaam. Dit wijst erop dat wij geen alleseters zijn, maar ook geen vleeseters, maar herbiforen.

 

Ga naar deel 3 Rein en onrein.