Home » De Bijbel deel 3

DEEL 3  Rein en onrein.

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

De meesten van ons hebben nog wel gehoord van reine en onreine dieren; doch zij hebben echter nog nooit gehoord van onreine planten en vruchten, dewelke niet door een mens mogen worden geconsumeerd.

Hoewel de Schepper reeds direct na onze schepping een voorschrift geeft, lezen de meesten daar overheen. In Genesis 1:29 spreekt God dat al het zaadzaaiende kruid en alle geboomte waarin zaadzaaiende vrucht is, dient tot voedsel voor de mens. Dit houdt in dat de mens geen kruid of boomvrucht mag eten waarin geen zaad (kiem) is!

En wat zijn dat voor kruiden of vruchten? Dat zijn de zogenaamde stek, scheut- en stengelplanten/bomen!

Zoals U ziet, het behoort zelfs niet eens tot de Mozaïsche wetten, maar tot de Scheppings/natuurwetten dat men geen onreine dingen mag eten! De niet-zaadzaaiende kruiden/ boomvruchten zijn o.a. volgens de Oosthoek encycl.:

 

De banaan, is een vegetatieve plant die zich voortplant in scheuten. Verder de braam, de aardbei, de ananas wat geen citrusvrucht is, maar bromelia, de framboos, de asperge en de rabarber. De champignon en andere eetbare paddestoelen zijn eveneens onrein, daar deze een schimmelproduct zijn en in regelrechte verbinding staan met melaatsheid. De aardappel is echter rein, deze vormt knollen en heeft een vegetatieve vermenigvuldiging d.m.v. het uitpoten van de knollen (geen verstekking).

 

Rein zijn o.a. alle citrusvruchten, palmboomvruchten en alle kruiden waarin zaden worden gevormd en zich via zaden voortplanten. Het precieze “waarom” is (nog) niet duidelijk, onze Schepper weet het beter dan wij. Het is een vaststaand feit dat in de kiem ontzettend veel goeds zit! Door het afsterven ontstaat nieuw leven, wat regenererend werkt. Het verstekte sterft niet af en behoudt zijn oude sappen. Wij moeten geen witmeel-producten eten of geraffineerde witte suiker en andere ontwaarde producten, maar volkoren en natuurproducten, vruchten en noten. Geen sauzen, ketchup en synthetische producten, geen zoetjes, ijs en frisdranken.

Niet vlug eten, en eet met de vrucht ook de pitten op o.a. van appels en peren, alsook de abrikozenpit, want daarin zit de anti-kankerstof leatrile, vitamine B17. Drink ook verse melk wanneer u melk wilt drinken, liefst van de boer en ongekookt. Beter is het om in het geheel geen melk te drinken, aangezien melk alleen voor baby’s is. Door het verhitten en pasteuriseren gaan zeer veel goede grondstoffen verloren. De tbc-verhitting heeft geen effect.

 

Eet en leef zoveel mogelijk in frisse lucht. Wij kunnen als volk niet blijvend zondigen tegen de natuurwetten zonder daarvoor het loon (de straf) te ontvangen. Wij zijn niet gebouwd om op chemische producten te functioneren. Wij zijn niet bestand tegen de langzame vergiftiging door middel van de chemische pillen en geneesmiddelen. Opvallend dat diëtisten of medici bij een niet goede histamine in het bloed, u terstond verbieden om varkensvlees en voornoemde onreine vruchten te eten. Nee, de Schrift geeft geen vrijbrief om onrein voedsel te eten, dat gezag geeft alleen de Rooms Katholieke Kerk, zie uit het boekje van Priester van Dorp, Bijbel en Leergezag. Wij hebben ons te houden aan Gods Wet, niet aan de RK Kerk. 

Petrus en het laken, Hand.10

Het laken dat Petrus in een gezicht kreeg te zien is voor vele christenen eeuwenlang het bewijs geweest dat men onrein vlees mocht eten. Met eerbied gesproken kunnen wij dan stellen dat door het zogenaamde offer van Jezus alle onreine dieren veranderd zijn in reine. Het is waar, de ceremoniele wetten zijn afgedaan. Maar, kwam Jezus op aarde om Zijn bloed te storten om van onreine beesten reine te maken? Wat voor zin had zulks? Waren onreine beesten dan ceremonieel onrein? Nee, zij zijn fysiek onrein.

Petrus verkeerde in de grootste twijfel aangaande de juiste bedoeling van dit gezicht, zie vers 19. Petrus kon niet geloven dat hij nu wezenlijk onrein vlees mocht eten. De onreine dieren hadden geen metamorfose ondergaan. Dat was ook niet de bedoeling! Als Petrus het zelf niet wist, gaf de Geest hem antwoord, n.l. om met de drie mannen mee te gaan naar Cornelius.

 

Mocht een gelovige Israeliet (Petrus was uit de stam Benjamin, een Galileer, veracht door de joden) wel omgang hebben met een vreemdeling, vers 28. In het O.T. was weliswaar geen direkt verbod, maar men dacht aan Ex.23:32 en Joz.23:7. Vreemde = allophylos, van een ander volk of geslacht, zie Strongs Conc.246. Geen mens mocht Petrus onrein achten. Maar de Schepper toonde toch de dieren? Jawel, maar het was een voorbeeld, op Oosterse wijze, met de bedoeling dat het om mensen ging. Dus niet dat men voortaan onrein vlees zou mogen eten. Uit niets blijkt dat ooit de spijswetten zijn afgedaan, want rein en onrein wortelt niet in de ceremoniele wetten, maar in de scheppingswetten. Alle teksten die men er bij sleept om onrein vlees te mogen eten, zeggen niet datgene wat men gaarne zou willen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

De dieren in de natuur mixen nimmer hun voedsel, maar gebruiken één voedselmenu per keer. Wij mensen gebruiken diverse menu’s per keer en dit geeft absoluut spijsverteringsstoornissen, vanwege het gistingsproces. Voor een goede spijsvertering is goed kauwen met speeksel nodig en nooit gehaast eten. Het is een Scheppingsbesluit dat wij langzaam zouden eten, waarbij we kunnen nadenken en genieten van het eten.

 

Fijne en voorgemalen waren blijven hooguit 3-4 uur in onze maag, terwijl grof en rauwkost wel 20- 24 uur in de maag blijven en dat is wel het beste. Zacht en fijn voedsel vermijden, liever wat grof en rauw en 20 tot 30x per hap kauwen. Ook onrijpe vruchten veroorzaken allergische reacties en de sappen daarin zijn nog niet chemisch voltooid.

Tegenwoordig plukt men al zo groen mogelijk en men laat de vrucht rijpen tijdens opslag en transport. Een vrucht moet rijpen aan de plant of aan de boom! Slecht zijn: ijs, kauwgum, soft drinks, veel tapwater, bananen, rauwe eieren, gepasteuriseerde melk, gehydroliseerde producten, veel kaassoorten, geraffineerde waren en suiker, thee, koffie, alcoholische dranken, veel fruitdranken, spijzen en dressings, en gedroogd fruit waar zwavel in zit.

 

Goed zijn: noten, rijp fruit, rauwe groenten, honing (niet alle soorten) en brood met zuurdeeg gemaakt, zonder gist, want gist is ook niet best. Men kan ook maagzout (natrium bicarbonaat gebruiken). De vaste regel is als volgt: eet geen, of nagenoeg geen voedsel wat door een fabriek is bereid en verduurzaamd! Verder is lichaamsbeweging erg goed, dat helpt het opbouwen van het immuunsysteem. Niet roken, niet drinken, geen dierlijke producten, gewoon zout, niet teveel in de zon, geen chemicaliën. Wel positief leven en denken.

 

Mensen met een groot levensdoel en ideaal zijn dikwijls het gezondst. Mensen zonder doel zijn dikwijls ziek. Gepensioneerden die geen doelen stellen takelen snel af.

Cadmium is zwaar gif en kankerverwekkend, zit in vele verfsoorten voor de cosmetica, in batterijen, en in chemische medicijnen. Ook sierraden en horloges kunnen huidirritaties geven en kanker. Er is een boek van dr.S. Mendelson: “confessions of a medical heratic”, waarin een hoofdstuk is: I DON’T BELIEVE IN MODERN MEDICINE.

 

Kankerverwekkende stoffen

In onze welvaartsmaatschappij is ons voedsel doorspekt met allerlei chemicaliën en giffen, o.a. kleur-, geur- en smaakstoffen, alsmede houdbaarheidsmiddelen, medicijnen, ijs, drinks, cosmetica, vitaminen, etc. Waarom doen de heren fabrikanten zulks? Het is een bewezen feit dat de mensen ziek worden van al deze stoffen en toch krijgen wij steeds meer van deze chemicaliën voorgeschoteld. Waarom laten regeringen dit toe? Ook voor U en mij is het gevaar levensgroot dat wij ziek zullen worden, doordat wij in deze maatschappij leven waarin het duivelsplan zich voltrekt om ons ziek te maken en daaruit winst te slaan.

In het boek “Crime against humanity” schrijft R. Swinburne Clymer dat men gebruik maakt van middelen die het gezonde verstand vernietigen, zodat mensen sterven of als slaven leven.

 

Wanneer wij mensen niet meer in staat zijn om via ons voedsel weerstand op te bouwen tegen ziekten, zijn we verloren. Kankerverwekkend zijn o.a.:

Parraffine en was-soorten die gebruikt worden in medicijnen en verpakkingen.

Tripheyimethaan dopings, groene en blauwe kleurstoffen in koeken, drinks en desserts.

Betanaphthyiamine, een gele stof om boter en margarine, popcorn, kaas, cake, etc. te kleuren, en allerlei emulgators.

 

Dr. Hueper, hoofd van het USA Kankerinstituut waarschuwt voor deze en dergelijke stoffen die in choclats, pasta’s, cacao, ijs, tabak, chocoladen, etc. zitten. Neem alleen pure chocolade! In kaas is een coagulator gebruikt die kankerverwekkend is. Veel voedingsmiddelen komen in contact met paraffine en petroproducten doordat men de verpakking drenkt in dit spul. Wanneer de mensen echt zouden beseffen wat zij eten, ook al ziet het er nog zo lekker uit, zou men het laten staan. Dr. Hueper zegt dat regeringen bang zijn de waarheid te vertellen. Wij zien dus dat de kankermoordenaar zit in ons dagelijkse voedsel en rondwaart in elke supermarkt en apotheek of drogisterij. Als een varken verstand had zou hij die troep niet eten waarvan wij mensen dagelijks smullen!

 

Antibiotica’s zijn ook levensgevaarlijk volgens het Veterinian Association in Wyoming USA.. Fruitdrinks zijn veelal gekleurd met nigrosine en benzopurpine. Melk bevat veel Penicilline, Formaldehyde en giften doordat de koeien daarmee ingespoten zijn. Eieren zijn dikwijls vol met medicijnresten. Brood bevat 3 of 4 giftige toevoegingen als ammonium chloride, sulfaat, sodium chloride en monocalcium, stoffen die in gist zitten. Ons “dagelijks brood” is zwaar vergiftigd! Melk-chocolade bevat o.a. suiker en diethylene glycol. Crackers en biscuits bevatten butylenen en emulsies. Desserts, jams, etc. bevatten triphymethaan. Ook vitaminen bevatten giften. Kip en kuikens zijn bewerkt met stilbestrol en choltetracyclyne, een synthetisch hormoon. Vooral wit brood is zeer slecht, dat is met trichloride gebleekt. Gist is bovendien veelal vervaardigd met potasbromate.

 

G.S. Larrick, hoofd van Voedsel en Medicijnen Inst. USA zegt dat ruim 700 chemische stoffen in ons voedsel worden verwerkt, waarvan er 150 zijn die nog nooit zijn getest. Veel fruit wordt met sulfaten bewerkt en groenten worden bespoten met pesticiden en insecticiden. Onze voorouders hebben eeuwenlang hun voedsel ingemaakt en zijn de winter doorgekomen met normale voedingen zonder chemische stoffen. Heden zou dit niet meer kunnen? Veel metalen en radioactieve stoffen zijn in ons voedsel en drinken verwerkt, dat is erg schadelijk. Hoe moeten wij verder? Hoe moeten wij in leven blijven en ons voeden om weerstand op te bouwen tegen ziekten?

 

Terug tot de voedselwetten van onze Schepper, en wij moeten de lekkernijen van “Ezau en Kain” laten staan. Wij moeten terug naar de natuur, en niet naar de chemische industrie. De huidige maatschappij en handel is in handen van niets ontziende winstmakers. Wij mogen wel bidden: Geef ons heden, anno 2012, ons dagelijks gezonde brood! Geef ons een wijs verstand te leven naar Uw geboden volgens de natuurwetten, om niet onze buik te vullen met kankerverwekkende chemicaliën die ons worden voorgeschoteld als zijnde een heerlijke maaltijd. Geef ons de kracht hetgeen we weten om te zetten in de praktijk en daadwerkelijk onze slechte of foute eetgewoonten te staken, want het raakt ons zelf. Wij die leven in een wereld waarin de lucht die we inademen zwaar vervuild is, ons drinkwater verontreinigd is, zullen om te overleven ons heil moeten zoeken in hetgeen de Schepper ons biedt. Wij moeten het aanbod van Kaïn en Ezau verwerpen.

 

Het leven is een grote uitdaging en strijd. Het is zeker de moeite waard de strijd aan te binden. De overwinnaars worden zegenrijk bekroond! Wie overwint zal alles beërven!

 

Ga naar deel 4 De antieke mensheid en haar voeding.