Home » De Bijbel deel 5

DEEL 5  Kanker is geen ziekte

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Kanker is een symptoom van energie-onbalans, en dat komt o.a. door:

1. tekorten aan vitaminen en mineralen

2. spanningen

3. vergiftigingen

 

Het is onmogelijk dat een lichaam wat in balans is, ziek is. Het lichaam van ons mensen is door de Schepper uniek gemaakt en ons lichaam maakt normaal gesproken nooit fouten. Wij maken de fouten en daardoor worden wij ziek. Kanker is geen echte ziekte. Het is slechts een symptoom van extreme vergiftiging en een verdrukt immuunsysteem. De hoofdoorzaak van vergiftiging is vooral in onze tijd de amalgaam-tandvulling. Wanneer U of Uw kinderen dat hebben, moet u dat direct laten verwijderen, en een witte vulling laten geven. Om vergiftigingen in het lichaam tegen te gaan is vasten af en toe een heel goede oplossing, dat sterkt het immuunsysteem.

 

Kanker is dus geen echte ziekte; maar het is een reactie van het lichaam op irritaties en onbalans. Moderne methoden om kanker te bestrijden als chemotherapie en bestraling geven weinig of geen positief resultaat, maar wel negatieve reacties. Dit irriteert het lichaam nog meer en vergiftigen ons totaal, waardoor het immuunsysteem kapot wordt gemaakt. Ook kleding kan het lichaam irriteren, vooral de gemengde stoffen, alsmede allerlei cosmetica, sierraden, deodoranten en dierlijk voedsel. Kanker is een symptoom van verminderde enzymen-productie. Inwendige parasieten zijn eveneens slecht, zoals wormen, gisting, en om die te doden is knoflook goed, alsmede kallabas, bittere amandel en papaya..

 

Kanker is door de medische wetenschap gemaakt tot een groot ziektemonster, terwijl het in feite een symptoom is van extreme vergiftiging, een gebrek en of een te veel. Door opereren, bestralen, etc. versnelt men algemeen het kankerproces. Miljoenen guldens worden besteed aan kankeronderzoek om te proberen via chemotherapie en bestraling alleen de kwade en niet de goede cellen te vernietigen. Dit is een utopie. Het is de grootste tragedie dat weldenkende mensen zoiets kunnen geloven!

 

Alleen een op de natuurwetten gebaseerde therapie zal baten. Kanker wordt door velen gezien als de grote vijand van de moderne samenleving. De wetenschap zoekt ijverig met de miljoenenruggensteun naar het medicijn hetwelk de mensheid terug kan houden van de rand van het graf. Dit pogen is helaas tevergeefs, het medicijn is heel simpel n.l. het houden van de zogenaamde “Inzettingen des levens”. De Goddelijke dieet en spijswetten geven de oplossing. Er zal geen medicijn worden uitgevonden waarbij de mens de garantie krijgt voor gezondheid en daarbij tegelijk zich kan bezondigen aan de natuurwetten van de Schepper. Kanker is met medicijnen niet uit te bannen, of men moet Gods natuurwetten weten te wijzigen, wat onmogelijk is.

 

Kanker is een ongelimiteerde cellengroei. Het controlemechanisme is in de cellen verstoord en werkt niet goed. Wij mensen zijn uit een cel gemaakt die zich deelde (klonen) in miljoenen andere cellen, welke automatisch stopten toen wij volwassen waren. (Momenteel is het wetenschappelijk onderzoek “Biotech” bezig deze gang van zaken te onderzoeken. Denk aan het Genoom-project). Het is en blijft een groot wonder dat de Schepper in elke cel een controlemechanisme plaatste wat precies wist hoever het moest gaan.

 

Er zijn veel theorieën over wat nu eigenlijk kanker is. Sommigen denken aan virussen. De virus is een heel klein organisme, dat een levende cel kan inpalmen, of kan ademhalen in een levende cel en zich vermenigvuldigen. Het is een kaper op de kust en vreemde eend in de bijt. De virus is een grensgeval die zich beweegt in de troebele wateren tussen leven en dood. Het is een brutale indringer die het commando van de levende cel overneemt. Als de cel zich reproduceert, verdwijnt de virus meestal, en vormt dan vreemde en onvolgroeide nieuwe cellen (kankercellen). Deze virus pleegt misdaad en is een soort compagnon van de satan en werkt volgens diens principe van destructie en door-eenmengen.

 

Wetenschappers zeggen dat sommige kankers mogelijk van zoönosen (ziekte die van het dier op de mens overgaat) komen. Het eten van dierlijk voedsel maakt als het ware de mens tot een goede voedingsbodem voor o.a. “virus”-kanker. De mens is geen alles-eter. Volgens de Goddelijke natuur-spijswetten kunnen wij niet alles eten, en vanuit dit oogpunt is kankeronderzoek anti-goddelijk. Wij mensen zijn op bijzondere wijze gemaakt, volgens vaste mathematische orde, zoals in heel de schepping is terug te vinden.

 

Wij zijn opgebouwd naar de vaste orde volgens het proteïne DNA RNA 23/138.000, terwijl eeuwig leven 24/144.000 is. Adam verloor een chromosoom = 6000 proteïnen en werd tijdelijk, stervende te sterven. Wie tegen de Schepper’s mathematische orde strijdt door onrein te eten, kan rekenen op ziekte en voortijdig sterven. Deze zaak is simpel, doch schijnt geweldig moeilijk voor het mensdom te verteren, want waarom zijn zo velen onder ons ziek? Medicijnen hebben de mensheid (nog) niet geschonken wat men er van verwacht, want volgens de Oostenrijkse prof. dr. Otto Strecker (Gezond no.9 sept.1984) sterven meer mensen aan de (chemische) medicijnen dan aan hun werkelijke ziekte!

 

Gezond zonder vaccinaties en chemische medicijnen

De weg tot een gezond leven en denken is door de Schepper gewaarborgd en voor ons uitgezet n.l. door Zijn wetten te onderhouden, zowel de spijs-, reinheids-, politie- en zedelijke wetten, die de Schepper ons niet gaf als dwangbuis, maar als een weg tot waarachtig menswaardig leven. In het houden van deze regels ligt voor iedereen vrijheid, kracht, gezondheid, vrede, welzijn en sterkte, daarom: Wandel in dezelve! Er zijn momenteel vele soorten medicijnen, vaccins en kuren waarbij allerlei stoffen in het lichaam worden gespoten waarvan wij weten dat deze schadelijk en of onrein zijn.

 

Een onderzoek naar de samenstelling van diverse preparaten toont aan dat deze stoffen tegen Gods natuurwetten ingaan. De grondstoffen van vaccins worden o.a. bereid uit bedorven stoffen en schimmels uit onreine dieren, zoals het poliovaccin uit de nierschors van een aapsoort (Chimpansees). Door mensen met deze stoffen te injecteren probeert men hen immuun te maken, doch in feite maakt men hen in zekere mate ziek!! Deze soort van immuunmakers zijn beslist niet nodig, juist omdat de Schepper tot in alle details heeft gezorgd dat wij niet ziek worden wanneer wij ons houden aan de spijs- en natuurwetten. De mens krijgt, indien hij gezond leeft en eet, uit zichzelf de afweerstoffen ingenieus opgebouwd in zijn eigen lichaam. Er is een zwak geslacht ontstaan hetwelk alles maar eet wat smaakt en voorgezet wordt zonder navraag of het wel goed en rein is.

 

De Schepper gaf ons niet voor niets de spijswetten! Doordat men onrein eet raken de natuurlijke mechanismen in ons lichaam van streek, dat is ziekte en dan moet de dokter met allerlei chemische stoffen via kunst en vliegwerk het lichaam gezond proberen te houden. Op deze wijze wordt de “ontaarde“ mens steeds verder gedegenereerd en komt vol met kleur-, geur- en smaakstoffen. Lees het boekje eens waarin alle E-nummers onder de loep worden genomen!

 

Waarom de Schepper het eten van onreine beesten verbied: Het heeft echt wel z’n oorzaak en wetenschappelijke bedoeling dat de Schepper aan Mozes in de wetten het eten van onreine diersoorten absoluut verbood. De Schepper wist wel wat Hij deed en had niets anders op het oog dan ons welzijn; ziekte zou nooit intrek in ons kunnen nemen wanneer wij ons houden aan Zijn wetten. Het eerste verbond hetwelk de Schepper met Israël sloot direct na de uittocht uit Egypte was een verbond van gezondheid, Ex.15:26, en herhaalt in Deut.7:11.

Wanneer wij terugkeren naar deze wetten van de Schepper zal er geen zieke of ziekte zijn! Het volk Israël had vroeger geen dokters, ziekenhuizen, apotheken, allerlei chemische stoffen, etc., maar de Schepper Zelf droeg zorg voor de gezondheid.

 

Een paar jaar geleden heeft het departement van de openbare gezondheid van de staat Illinois in de USA een pamflet uitgegeven over TRICHINOSIS. Daarin stond dat 16% van de bevolking, dat is 22 miljoen mensen, aan trichinosis lijdt, hetwelk ontstaat door het eten van varkensvlees! Dacht U dat de Schepper niet wist dat het eten van dit vlees waarin trichinella zit (kan zitten) voor ons schadelijk is? Juist wel en daarom verbood Hij het eten ervan!! Het eten van varkensvlees is een nationaal belang, en daarom besteden wij er wat meer aandacht aan. Reeds voordat de Schepper aan Mozes de wetten gaf kon men weten dat er onreine beesten waren die niet gegeten mochten worden. Bij het ingaan in de ark van Noach ziet men zulks. Let daarom goed op: een varken of ander onrein dier is en was niet ceremonieel onrein; nee, zij zijn wetenschappelijk en fysiologisch onrein!

Deswege houdt de bewering geen stand dat door het lijden en sterven van Jezus de weg geopend zou zijn tot het eten van onrein voedsel! Het is echter op gezag van keizer Constantijn dat het christendom deze weg is ingeslagen. De Schepper heeft duidelijk het eten van onrein voor eens en altijd verboden. Trichinosis is een ziekte hetwelk de spieren in het lichaam aantast door middel van kleine wurmpjes, en is ongeneeslijk.

Dr. Sylvester Gould heeft vastgesteld dat er van de één miljoen varkens zeker 15.000 met trichinose zijn besmet, en dat een gemiddelde Amerikaan in zijn leven tweehonderd maaltijden met varkensvlees eet waarin trichinae aanwezig zijn. Dr.B.P.T.P. Wilkies noemt trichinose een nationale plaag.

De mens is geen karnifoor (vleeseter), geen omnifoor (alleseter), maar een herbifoor (planten, zaden en vruchteneter), gezien de lengte van onze ingewanden. Ook de zogeheten ‘reine dieren’ zijn schadelijk voor de mens. Wij dienen vegetarisch, dan wel veganistisch te leven en te eten. De varkens doen deze wurmpjes op bij het eten van afval waarin  dode muizen, etc. zitten. Via ons bloed komen de kleine wurmpjes in ons hart en spierstelsel. De mensen worden moe, misselijk en ziek.

 

Tegenwoordig schijnen medici het beter te weten dan de theologen, want uit bijna elk dieet van een patiënt is het eten van varkensvlees geschrapt. Wij zouden weer een gezonde natie worden wanneer de overheid het eten, fokken en houden van alle soorten dieren ten behoeve van de menselijke consumptie wettelijk verbood. Is het niet opvallend dat bij volkeren die leven naar de natuurwetten bijna geen ziekten voorkomen. Eet geen dierlijke producten, houd Uw lichaam schoon, dat is Gods wil en eis!

 

 

De wortel-dwarsdoornee toont grote overeenkomst met ons

oog, zie website van Richard Cassaro. In de wortel zit caroteen,

en dat is heel goed voor onze ogen om te zien.

 

 

 

Ga naar deel 6 Bloed