Home » De Bijbel deel 6

DEEL 6   Bloed

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Elke bloedgroep is verschillend en geen mens op aarde heeft hetzelfde bloed. Zoals er geen vingerafdruk van een mens hetzelfde is, is er ook geen bloedbeeld exact hetzelfde.

 

Het mixen van bloed brengt ongekende chemische processen in het lichaam op gang, wat tot vergiftigingen leidt, waardoor irritaties ontstaan met als gevolg kanker. Fysiologisch en wetenschappelijk is bloedtransfusie net zo gevaarlijk en onlogisch als harttransplantatie.

Het is een allopathisch bedrog der medici om te zeggen dat door middel van bloedtransfusie nieuw leven in de patiënt komt. Wanneer bloed afgetapt is van haar eigen levensbron is het dood!

Een patiënt krijgt dus geen levend, maar dood bloed toegediend. Wanneer een bloem is geplukt bloeit deze nog een poosje door, maar ze is dood, afgesneden van haar levensbron.

 

Het grote systeem van ons leven is onzichtbaar en ondeelbaar. Wij vormen een totaliteit, een levenseenheid, zeer uniek, uiterst persoonlijk en daarvan mogen en kunnen wij niets afstaan. Bloed is niet af te tappen zonder dat het afsterft. Wat zich in de bloedbanken bevindt, is dood bloed, en is als vergif. Levend bloed zou in principe bij de longen moeten worden afgetapt, en dat is onmogelijk. Maar goed, het bloed levert geld op en daar gaat het de bloedbanken kennelijk om!

 

Momenteel is er echter terughoudendheid bij chirurgen en ziekenhuizen om te pas en te onpas bloed toe te dienen! Dat is een positief teken! Het bloed wat U mogelijk toegediend wordt kan afkomstig zijn van andere rassen, seksen, moordenaars, verslaafden, etc. Dr. A.J. Shadman van Forest Hills, chirurg in Massachusetts zei dat hij in 40 jaar opereren nog nooit bloed had toegediend, maar alleen een normale SALINE oplossing gebruikte. Nooit is iemand gestorven onder zijn behandeling. In het bloed is de ziel, het leven. Dat is onvervangbaar, en niet over te dragen op anderen!

 

Alarmerend!

Toen profeten eens voedsel gingen zoeken en van het gevondene een kooksel maakten, begonnen zij te eten. Direct proefde men dat het niet goed was. Zij riepen tot Elia: “Man Gods, de dood is in de pot!” Momenteel is ons eten, en vooral de lekkernijen, zwaar gesuikerd. Terecht kunnen wij spreken van de SOETE-SUIKERBOLSAMENLEVING. Driemaal S. Wij maken ervan S.O.S., pas op! Gevaar!

 

Als een mens 50 jaar is, heeft hij in ons Westerse wereldje voor ongeveer 50 ton voedsel opgegeten. De gemiddelde Nederlander neemt 140 gram suiker per dag (= een jampot vol). 365 x 140 gr = 51 kg per jaar x 50 jaar = 2555 kg. Wanneer wij daarbij tellen alle geraffineerde, kunstmatige voedingsmiddelen, dan heeft het menselijke lichaam wel 25 tot 40 ton slechte brandstof te verwerken. En dat in een mensenleven van 50 jaar.

Langdurige tests hebben uitgewezen dat een verbrandingsmotor slechts op de daarvoor bestemde brandstof optimaal functioneert. Hoe moet een menselijk lichaam in topconditie blijven bij zoveel ballast, onvolwaardige brandstoffen, kleurstoffen, giffen en chemische stoffen.

 

Geraffineerde suiker is intens slecht, want als men een wond heeft en doet daar suiker op, rot de zaak gewoon weg. Eén suikerklontje in de benzinetank van Uw auto en de zaak zit muurvast. Drastisch minderen van suiker is noodzaak. Neem liever rietsuiker, of nog beter Stevia van de steviaplant. Vermijdt zoveel mogelijk kleur- en smaakstoffen, alsmede geraffineerde producten. Leef, eet en denk gezond. Uw lichaam is het waard! De Schepper heeft u uniek gemaakt. Houdt de zaak dan ook uniek en vergooi Uw lichaam niet, het is een prachtig stuk leven. Genotmiddelen kunt u missen, laat ze staan. Kweek zelfdiscipline, overwin het slechte. U krijgt er een grote schat voor terug, n.l. gezondheid.

 

Gezondheid in de Wet

Journalisten die in Honduras een Mennonietennederzetting bezochten vroegen zich af of een dergelijk primitieve gemeenschap wel kon bloeien. Kan een zo pacifistische gemeenschap in deze gewelddadige wereld wel overleven? Wanneer wij aan de Babylonische welvaartsmaatschappij gewend zijn, plus de gevolgen en ongemakken ervan op de koop toe nemen, lijkt het ons onmogelijk om een op Bijbelse leest geschoeide primitieve samenleving te zien overleven.

 

Wat men onder “bloei” verstaat, laat zich denken. Is dat “bloei” wat wij rondom ons zien, voelen ruiken, proeven en horen? Denk eens na wat Babylon ons levert: een zwaar vergiftigd en chemisch toebereid voedselpakket; chemische geneesmiddelen; vuile lucht; vuil water; vuile bodem; nitraat, roet, lood, gif, koolmonoxide, zwavel, drugs, sigaretten, blikgroenten, rasmix, rente, slavernij, hoge belastingen, rock, jazz, pop, stress, overspanning, etc. Toch wel een mooie samenleving? Hoe kon het allemaal zo ver komen en gaan?

 

Hoe zullen wij ooit uit Babylon worden bevrijd? En wat als het Koninkrijk Gods komt? Het Grote Babylon is een hoer-systeem wat buiten de Wet van de Schepper leeft, in overspel! Abraham leefde naar al Gods wetten en instellingen, hoewel de geschreven wet van Mozes er toen nog niet was. Wanneer wij een samenleving bouwen buiten de wetten Gods, leven wij in overspel en zullen de gevolgen er van thuiskrijgen, n.l. allerlei “virussen” en kwalen. Dit, terwijl de gezondheid voor het grijpen ligt!

 

Ziekenhuizen zijn overvol en doctoren hebben het net zo druk als allerlei kwakzalvers. Wij schijnen kost wat het kost het Babylonsysteem te koesteren en betalen liever een dure tol, dan de weg van de Schepper te kiezen!! Wij zijn net als de oude Izaak die snakte naar het wildbraad van Ezau. En wij verkopen net als Ezau om een bord rode soep ons eerstgeboorterecht (onze gezondheidsrechten!). Ezau heeft vandaag de dag ons een bord soep (voedselpakket en scala van lekkernijen) gepresenteerd waarbij het water tussen je tanden doorsijpelt; het is een streling voor de tong, doch een plaag voor het lichaam!

 

Winkels zijn overvol en etalages zeer aantrekkelijk opgesmukt, om te smullen! Het Koninkrijk van de Schepper heeft ándere leefwijzen en wetten. Er zal bekering moeten komen; terug tot de wet en de getuigenis. De eerste instelling en een recht voor de Israëlieten toen ze drie dagen door de Rode Zee waren getogen, bij Mara luidde: Ex.15:25: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uw Schepper horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben Jahweh uw Heelmeester.

 

Op gelijke wijze roepen wij u op uw “Ezau-wegen” te verlaten en het Babylonsysteem de rug toe te keren, om Gods wetten te doen! Dit geeft recht op gezondheid. Hoge prijs? Nee, gewen u aan Hem en heb vrede!

 

Ga naar deel 7 Een gouden toekomst.