Home » De Bijbel deel 7

DEEL 7  Een Gouden Toekomst

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

De natuur levert ons een overvloed aan gewassen en eetbare producten. Waarom moeten wij als ondankbare mensen nieuwe rassen en soorten gaan kweken via genenmanipulatie? Waarom schuiven wij goede planten aan de kant en gaan slechte soorten veredelen?

 

Op onze aarde zijn meer dan 300.000 plantensoorten. Naar schatting zijn er meer dan 20.000 eetbaar! De mensheid heeft er echter slechts 3000 gebruikt voor voeding en in onze welvaartseeuw zijn er slechts 150 soorten op commerciële basis gekweekt. De mensheid verkrijgt momenteel 95% van z’n eiwitten en calorieën uit slechts 30 plantensoorten.

 

Granen moesten in steeds grotere hoeveelheden verbouwd worden, waarvoor men het eiwitgehalte aanzienlijk liet dalen. Het leven der mensheid hangt momenteel aan de zijden draad van zo’n 30 soorten, als een buffer tussen leven en hongerdood. Waarom is het allergrootste deel der eetbare soorten nooit gekweekt. Het is toch ongeloofwaardig dat de mensheid zich slechts kan concentreren op tarwe, rijst, maïs en een aantal groenten? De Schepper zorgde voor een grote diversiteit en waarom heeft de mensheid zich op zulk een eenzijdigheid afgestemd? Is het altijd weer de commercie, de winst die bepalend is? De landbouw heeft uit winstoogmerk zich geconcentreerd op het verbouwen van zoveel mogelijk dezelfde gewassen, n.l. die men gemechaniseerd kan verbouwen of oogsten.

 

Dit zal spoedig veranderen in het Rijk van God, als men de oorlog niet meer leert, Jes.2:4. De oorlog is n.l. de meest geldverslindende machinerie, zodat de volkeren niet toekomen aan de andere dingen. In het Rijk van De Schepper zal elk gezin weer een eigen moestuin hebben, zal er overvloed zijn en gezondheid. Zach.3:10, Jes.35: 1-7.

 

Geen slechte landbouwpolitiek meer, geen wanbeleid. De mensheid zal achter de juiste wetten staan, Amos 9:13. Er zijn reeds hoopvolle tekenen zichtbaar, o.a. in Zuid-Afrika waar het Researchinstituut voor Citrus en Subtropisch fruit een onderzoekstation van 12 ha. heeft. Men onderzoekt de grote verscheidenheid van citrusvruchten en zo ‘n 24 subtropische vruchten o.a. avocado, mango, lychee, granadilla, pecanoten, macadamianoten, gember, kurkuma (geelwortel), etc.

 

De subtropische fruitindustrie staat nog in haar kinderschoenen en is de snelst groeiende tak van Zuid-Afrika’s tuinbouw industrie. Door de grote verscheidenheid aan vruchten en gewassen zullen de mensen weer een rijkdom aan mineralen en vitaminen naar binnen krijgen voor het optimaal functioneren van alle organismen. Wij zien dan ook de toekomst vol vertrouwen tegemoet! Hij die het beloofd heeft is getrouw!

 

Tabak, roken, drugs en verslaving

Roken is een wijdverspreide gewoonte geworden, afkomstig van de Indianen en werd pas na de 16e eeuw populair. In de nabije toekomst zal er niet meer worden gerookt! Vele fabrikanten zijn daarvan op de hoogte. Er worden momenteel grote kapitalen uitgegeven door rokers aan de meer dan 1 biljoen sigaretten die er per jaar worden geproduceerd. De rook die daarbij vrijkomt is een bron van ellende, zowel voor de roker als voor omstanders.

 

Waarom rookt men maar door, terwijl zoveel bewijsmateriaal voorhanden is dat het ongezond is? Roken is immers pure verslaving. Ja, roken is dodelijk. De roker wil per se elke dag zijn dosis nicotine binnen krijgen. Direct na het inhaleren bereikt de nicotine de hersenen en verdwijnt daar pas na 30 minuten. Roken is een zelfde vorm van verslaving als drugsgebruik en het kost in alle gevallen grote inspanning er van af te komen. Regeringen weten eveneens hoe intens slecht het is te roken, doch doen niets om hun burgers te beschermen, mede doordat zij jaarlijks vele miljarden ontvangen uit de accijnzen op tabak.

 

Zoals gezegd doet men zichzelf en anderen de das om wanneer men in het openbaar rookt. Denkt u door te roken God, uw naaste en uzelf lief te hebben naar Gods gebod, Matth.22:39? Indien men realiseert hoe slecht roken is en onverenigbaar met de natuurwetten (de Schepper verbiedt lichamelijke verontreiniging 2 Cor.7:1), zou men het spoedig laten. In het Koninkrijk van de Schepper zullen deswege geen rokers zijn.

 

Typisch dat juist zoveel kerkmensen roken als ketters en de kerkvergaderkamers blauw zien van de rook, waar alles stinkt en bezoedeld is en waaruit de onvervalste waarheid zou moeten voortkomen. Stoppen er mee! Het kan. Iedereen kan stoppen waar het gaat uit overtuiging voor de Schepper. De Schepper maakte ons niet om als wandelende schoorstenen het lichaam van onszelf en van anderen te bezoedelen, en dat voor een zinloos genotmiddel.

 

Wij moeten vooral de jeugd beschermen tegen de valstrikken van tabak, drank en drugs, want ook door alcohol dient men het lichaam niet, doch slechts het genot. In het Rijk van de Schepper zal massaal de goede weg worden gehouden, doch het kan nú reeds functioneren.

 

De ruggengraat der mensheid

Wanneer wij oppervlakkig de Westerse samenleving bezien en ons de vraag wordt gesteld: “Wat is naar Uw mening het hoogste goed van een volk ?” zal het antwoord wellicht zijn, afgaande op de gevolgde politieke lijn van de overheid, dat materiële welstand en wasdom van de industrie met behoud van arbeidsplaatsen het hoogste goed en bezit is voor en van ons volk en andere volkeren.

 

Er zullen er zijn die zich hiermee niet kunnen verenigen en stellen dat de vrijheid ons hoogste goed is, wijzend naar de Oostblok-landen en andere regimes. Zo is overal iets voor te zeggen, maar toch, wanneer wij dieper nadenken en ons realiseren wat in feite het hoogste goed en bezit is dat ons volk aan elkaar verbindt, doet slagen en overwinnen, dan, ja dan is het niet de materiële welstand, en zelfs niet de vrijheid wat ons hoogste bezit vormt. Wij kunnen immers een zeer goed volk zijn, eensgezind, ook al zijn wij arm. Het is zelfs mogelijk dat wij een grotere eenheid vormen als volk wanneer wij beroofd waren van onze vrijheid.

 

Wat mag dan wel het hoogste goed en bezit van een volk zijn? Welnu, dat is de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de zelfbewustheid en de levensvreugde! Wanneer een volk op aarde deze attributen, eigenschappen en kwaliteiten bezit kan het eventueel de verloren welstand en vrijheid met gemak heroveren, kan het zeker in alle noodzakelijke levensbehoeften voorzien.

 

Heeft u zich weleens afgevraagd of onze industrie over het algemeen de gezondheid, zelfbewustheid en vreugde dient? Het lijkt er niet op, want ons volk, en andere volkeren, worden steeds zieker, onzekerder en verzadigd. Immers in een ziek lichaam kan geen gezonde geest wonen, en in een ziek volk kan geen gezonde mentaliteit en levensvatbaarheid zijn.

Wij behoeven elkaar toch niets wijs te maken; u weet net zo goed als iedereen dat er in deze wereld subversieve krachten werken om juist dat hoogste goed van ons af te pakken en te ondermijnen op alle mogelijke manieren met de meest subtiele methoden, en men ons voorbestemt tot genocide. Het moeilijke is echter om te identificeren wie wie is en hoe men opereert. Velen maken zich ondanks alles weinig zorgen en zien wel waar het schip zal stranden. Wanneer wij echter nog een paar procent verantwoordelijkheid, medemenselijkheid en liefde in ons hebben, willen wij toch wel heel graag weten wie ons en ons nageslacht in feite bedreigd met de regelrechte dood, en hoe men dat doet. Wij komen hierop later terug in deze serie.

 

 

 

Ga naar deel 8   Waarschuwing tegen vaccinaties