Home » De Bijbel deel 8

DEEL 8   Waarschuwing tegen vaccinaties

Door: P.F.v.d.Meer Sr. 

Er is een boek genaamd: “THE POISONED NEEDLE” van Eleanor McBean, verkrijgbaar bij: American Promise, Box 5334, PHOENIX AZ 85010, USA. Dit boek gaat over vaccinaties en de gevolgen. De feiten zijn schokkend.

 

Er worden n.l. door het toedienen van polio-vaccin meer kinderen ziek van het vaccin dan van de polio. Vaccinaties blijken één der voornaamste bronnen te zijn van de vele menselijke ziekten. Het is dan ook zeer te betwijfelen dat regeringen en medische diensten werken in het belang der volksgezondheid.

De auteur van dit boek zegt: vaccinaties verhogen kans op ziekten en de medici verbergen deze feiten.

 

Uit de inhoud van het boek geven wij u enige onderwerpen op:

- hoge sterfte onder ingeënte soldaten

- vaccinatie is niet wetenschappelijk

- artsen voorzien in de toekomst naties vol invaliden

- polio veroorzaakt door vaccinatie

- pas op voor poliovaccin, door dr. H.M .Shelton

 

De schrijver zegt verder: De volksgezondheid daalt zeer snel, ondanks alle vaccins en medicijnen. Uit rapporten blijkt dat er op elke 100 mensen maar moeilijk één is te vinden die normaal gezond is. Veel ziekten zouden te vermijden zijn indien de mensen niet vergiftigd werden door vaccins, chemische medicijnen, drugs en onnodige operaties.

 

Dr. J.W. Hodge schrijft in zijn boek “The Vaccination Superstition”: Vaccinatie is implantatie van ziekte en verlaagt de weerstandscapaciteit.

Dr. Bell zegt dat bloedbevuiling van en door vaccins een der hoofdoorzaken is van kanker.

Dr. E.J. Post, Berimont Mich. zegt: Ik heb kanker verwijderd van ingeënte armen precies op de plek waar dit gif was geïnjecteerd.

W.B.Clark: Ik heb nooit een kankergezwel gezien bij oningeënte personen.

Dr.H.Snow van London Cancer Hospital: Ik ben overtuigd dat 80% van de kankersterfgevallen veroorzaakt werd door vaccinaties.

Dr. Forbes Laurie, direkteur Metropolitan Cancer Hospital Londen: Ik ben overtuigd dat de verhoging van kanker komt door vaccinaties.

Robert S.Allen, Washington schreef in het New Yorkpost: doktoren en hun staf van het Nationale Gezondheidsinstituut laten hun eigen kinderen niet inenten.

 

Zijn deze doktoren crazy?

 

“Eerlijke informatie over vaccineren”

“In het artikel ‘laat je je kind wél of niét inenten?’ (Gezondheidsnieuws nr. 8, 2000) zegt dhr. Lancee van het Ministerie van Volksgezondheid dat ouders zich goed moeten laten informeren. Volgens mij ligt daar het grootste probleem. De informatie die vanuit het consultatiebureau en de overheid wordt gegeven, is helaas meer gebaseerd op het instandhouden van een mythe dat ‘het prikje’ veilig en effectief is, dan op de realiteit. Veel ouders komen hier pas achter als hun kinderen kampen met bijwerkingen. Als ze tenminste een verband leggen tussen de klachten en de vaccinaties. Wat mij erg shockeert, is dat risico’s en bijwerkingen uitgebreid in de medische literatuur geschreven zijn, maar het desondanks bijna een taboe lijkt te zijn voor artsen om dit met de ouders te bespreken.” Door Frankema uit Amsterdam

 

Wij mogen onze bloedvaten als deze gezond zijn niet vol laten spuiten met sap van gruwelijke dingen, zoals een dokter het poliovaccin ronduit “apen-jus” noemde!! Kennelijk is men bezig via de gezondheidszorg een hele generatie mensen ziek te maken en langzaam maar zeker uit te roeien! Zijn zij waanzinnig geworden? En waarom zijn wij argeloos en naïef door hun raad op te volgen? Met vaccinaties doen zij een regelrechte aanval op onze hersenen, zo blijkt uit verschillende medische rapporten. Er bestaat dan ook geen enkele garantie dat een vaccin volkomen veilig en onschadelijk is. Van Marcel Messing

 

Dr. Viera Scheibner is een van ‘s werelds grootste vaccinonderzoeksters. Zij zegt dat “vaccinaties de enige en meest gemeenschappelijke preventieve oorzaak zijn van kindersterfte”. En prof. Gordon Stewart van de Wereld Gezondheid Organisatie zei in 1980 dat alleen in Engeland reeds honderden, zo niet duizenden gezonde kinderen nú met beschadigde hersenen zijn als gevolg van vaccinaties! En waarom?

 

Vaccinaties leveren de farma-industrie miljarden op. Allereerst verdient men grof aan de vaccins, en daarna verdient men eindeloos aan de talrijke complicaties die uit de vaccinaties voortkomen. Nogmaals, blijkbaar heeft onze Schepper de natuur niet goed gemaakt, en zeker de mens niet. De vloek over de zonde wil men trachten op te heffen door allerlei middelen in te spuiten of in te geven die tegen de natuur ingaan. Reeds bij pasgeboren kinderen staan artsen en zusters klaar met spuiten om de baby van allerlei stoffen te voorzien, waarvan zij voorgeven dat daardoor het kind beschermd wordt tegen ziekten. Als of sommige kinderziekten zo erg zouden zijn.

 

Vaccinaties zouden het immuunsysteem stimuleren. Dat is bedrog. Zij helpen juist het immuunsysteem om zeep, waardoor de deur geopend wordt voor allerlei ziekten.

Zie internet:

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vgenocide.html

Vaccinaties zijn een biologisch wapen van de farmaceuten. Wie wil er vrijwillig zichzelf en zijn kinderen voor het levenlang door laten ziek maken? U hebt zélf de keus!

Wanneer u op het punt staat om uzelf of uw kinderen te laten vaccineren, kijk dan vooraf even op internet naar de volgende nummers!

Http://www.pnc.com.au/~cafmr/online/vaccine/index.html

Http://www.unc.edu/~aphillip/www/vaccine/informed.htm

Http://www.new-atlantean.com/global/vaccine.html

Http://www.909shot.com/

http://www.gn.apc.org/inquirer/rubella2.html

 

De Schepper was kennelijk iets vergeten aan de baby’s te geven, dus moeten allerlei prikken en vaccinaties plaatsvinden, waardoor opzettelijk ziekten en ziektekiemen in het kind worden gespoten om het zogenaamd immuun te maken. Elk normaal denkend mens moet bij een dergelijke gang van zaken op z’n minst toch wel vraagtekens plaatsen. De waan is echter groot, en de mensen worden bang gemaakt door valse voorlichting, dus gemanipuleerd door de machten die zijzelf veelal in het leven riepen en in stand houden. Wie beschikt van de doorsnee mens over de kennis en middelen om de waarheid van iets te herkennen? De meeste mensen leven in de waan dat de gebeurtenissen in het dagelijks leven toevalligerwijze plaatshebben. Wie enig inzicht heeft in de werkelijkheid, ziet dat het leven en de gebeurtenissen voor een groot deel gemanipuleerd zijn, voorgeprogrammeerd door de politici, wetenschappers en industrieëlen en bijna alles dus een georganiseerde schijnvertoning is. Wij mensen zijn hun marionetten, in feite hun gevangenen.

 

De baby’s dienen zo snel mogelijk een cocktail te krijgen om hun onvolgroeide afweersysteem te stimuleren, vinden de “gifmengers”. Dus vlug wat extract van apenieren tegen polio, met wat kalfsserum en varkenscellen erbij. In het cocktail zitten voorts antivriesmiddelen, kwikverbindingen, aluminiumdelen, antibiotica’s, etc. De vaccins zijn gekweekt uit verzwakte, gedode of gesplitste ziektekiemen van dierlijk weefsel, van menselijke geaborteerde foetussen (tegen rode hond en hepatitus A, en pokken) met daarbij enkele synthetische middelen. Ouders, denk om uw lieve kleine kinderen! Spaar uzelf en hun het grote leed van vaccinaties!

 

Het staat vast dat door het zogenaamde MMR-vaccin (mumps, measles en rubella: bof, mazelen en rode hond) verschillende gezonde kinderen autistisch zijn geworden nadat zij met het MMR-vaccin waren ingespoten. Vandaar dat in Japan dit vaccin absoluut verboden is.

 

Het hepatitus-B vaccin beschadigde bij verschillende kinderen het zenuwstelsel en andere vitale systemen.

Vaccins suggereren gezondheid, maar er zijn nog nooit zoveel ziekten en beschadigde kinderen geweest als nu, volgens verpleegkundigen in de USA. Dat kinderziektes doormaken juist goed kan zijn, daarbij staat men liever niet stil. Ziek-zijn is volgens de medici “uit den boze”. Volgens de antroposoof Rudolf Steiner kunnen wij mensen echter geen geestelijke wezens zijn indien wij niet ziek konden zijn. Die mogelijkheid dragen wij gelukkig wél in ons, dus zijn wij geestelijke wezens. Dus zullen wij ziekten moeten leren verstaan als uitingsvorm van ons menszijn. Dat zicht of perspectief ontbreekt geheel in de huidige geneeskunde.

 

Men ziet ziekten als een bedreiging, als vijanden van de mens, die zo snel mogelijk om zeep moeten worden gebracht en met alle middelen uitgeroeid dienen te worden. Kinderen mogen niet meer ziek zijn, mogen geen bof, mazelen, rode hond, waterpokken of iets dergelijks krijgen, want dat is medisch ontoelaatbaar en behoort tot de opvoedingsfouten. De kinderen mogen zeker geen koorts meer krijgen. Dat men juist door koorts te onderdrukken om problemen vraagt, wil men niet zien. Koorts is een zegen en stimuleert het eigen afweersysteem. Koorts is het antwoord op de ziekte, een appèl op het immuunsysteem, een afdruk van ons IK.

 

Dus is het zinvoller te vertrouwen op de innerlijke natuurgeneeskrachten van ons organisme, en het organisme gerust de tijd te gunnen zich te ontwikkelen, dan daarop in het geheel geen beroep te doen en het omzeep te laten brengen door vaccinaties. Algemeen worden vaccinaties als een der grootste verworvenheden van de moderne geneeskunde beschouwd. Daardoor zouden veel ziekten zijn terug gedrongen. Het tegendeel is waar. In Duitsland zijn er in de periode 1972-1987 8.328 gevallen van vaccinatieschade gemeld en voorgedragen voor schadeloosstelling. In 2.431 gevallen was er sprake van ernstige vaccinatieschade. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

 

Toen Jenner in 1796 het vaccin tegen pokken introduceerde was het aantal pokken-gevallen beperkt. Nadat men het vaccineren tegen pokken verplicht had gesteld, bedroeg in 1870-1871 het aantal sterfgevallen van de pokken meer dan 23.000. Hoe kan dat? Ondanks verplichte vaccinatie in Japan stierven er 29.000 mensen. In Duitsland stierven er in die periode 124.000 die allen gevaccineerd waren! Ja, juist de pokkengevallen deden zich voor bij de gevaccineerden! Dus zette de WHO de vaccinatiecampagne stop in sommige gevallen. Niet de pokkenvaccinatie, maar de verbeterde hygiëne en voedinswijze droegen bij tot het verdrijven van de pokken!

 

Een belangrijk boek tegen vaccinaties is geschreven, zoals reeds gezegd, door de uit Australië afkomstige Viera Scheibner “Vaccinations, an assault on the immune system”.

Artsen voor natuurgeneeskunde in ons land belegden in november 1997 drukbezocht symposium, waar de bijwerkingen van vaccinatie ter discussie werden gesteld.

De arts T. Smits uit Eindhoven heeft een boekje geschreven onder de titel “Het Post-vaccinaal syndroom”, waarin hij diverse ziektegevallen beschrijft die na vaccinatie ontstonden, oa. stuipen, koorts, korte wegrakingen, hersenontsteking/hersenvliesontsteking, gezwollen ledematen, kinkachtige hoest, bronchitis, overmatig slapen, ontroostbaar huilen, krijsen, flauwvallen, shock, longontsteking, dood en wiegendood.

Missionarissen in Vietnam

Ook onder de dieren wordt er onnodig veel geënt. Entdrama’s blijven dan ook niet uit. Er is de afgelopen tijd geënt met besmet IBR-vaccin met BVD-virus, gebruikt voor een half miljoen runderen. 3.500 tot 7.000 bedrijven hebben het besmette vaccin gebruikt. Ongeveer een half miljoen koeien zijn geënt met dit besmette vaccin van Bayer. Verdere literatuur: Chaitom Leon, Vaccinatie en immunisatie, uitgave ANKH Hermes. En van Cutting Edge, P.O.Box 32, Kendal, Col, LA9 4AR, UK, een boekje van Gunn Trevor, Mass Immunisation.

 

Er bestaat ook een vereniging in ons land voor kritisch prikken, postbus 35, 6170 AA in Stem. Tel.046 4337859

Laat de natuur haar loop hebben! Inentingen zijn uit den boze! Ga terug naar borstvoeding!

 

 

Mexicaanse Griep

Alle eeuwen door zijn de mensen bang geweest voor ziekten, vooral epidemieën, waar duizenden tegelijk stierven. De angst om te sterven zit er goed in, en vandaar het zoeken naar voorzorgsmaatregelen om ziekten te voorkomen. De mensen menen algemeen dat álle ziekten schadelijk zijn, wat niet het geval is. Sommigen kinderziekten en of andere ziekten zijn goed om het eigen immuunsysteem te stimuleren. Om alle ziekten dan ook uit te willen bannen is niet goed. Hier geldt niet dat voorkomen beter is dan genezen. Ook koorts wordt algemeen snel bestreden als of dat een heel gevaarlijk iets zou zijn. Koorts is in de meeste gevallen ongevaarlijk en een natuurlijke reactie om te strijden tegen ziekten of ontstekingen.

 

Missionarissen hebben alle eeuwen door geprobeerd de primitieve volkeren hun geloof (bijgeloof) af te pakken en er hún geloof voor in de plaats te geven. Dat geschiedde soms op brute wijze. Hun methoden werkten (gelukkig) niet, want de mensen bleven hun oude vertrouwde objecten aanbidden. Vandaag de dag is het niet veel anders gelegen met de meeste mensen, waarbij hetzelfde ‘geloof’ in religies, politieke stromingen en medicijnen nog even diep in hen geworteld zit als vroeger het bijgeloof der primitieven. In de plaats van de oude goden zijn er een heel stel vervangende nieuwe goden gekomen. De mensen geloven algemeen blindelings wat autoriteiten, geestelijken, politici, artsen en specialisten hun voorschrijven. De artsen worden o.a. gezien als de priesters van de nieuwe medicijnen-religie.

 

Medicijnen vervullen heden een soort messiaanse rol. Wij zien daarbij dezelfde structuren van o.a. Rome: centralisatie van macht, autocratie, controle en manipulatie van de aanhangers, censuur, absolute gehoorzaamheid, onfeilbaarheid, eliminatie van andersdenkenden, vernietiging van eigen individualiteit, etc. Het volk vond het heel rationeel dat er autodafé’s (terechtstellingen) plaatsvonden in de naam van God. De medicijnen-meesters zien zichzelf als wetenschappers, vrij van superstitie. Op die wijze konden de medicijnen tot een nieuwe wereldreligie worden. Dat is gemakkelijk te verklaren vanuit de angst en vrees der mensen, waardoor zij zich laten manipuleren.

 

In wereldgodsdiensten zien wij dan ook dezelfde karakteristieken en onderlinge gedachten als in de moderne medicijnen. De moderne wetenschap heeft haar lessen van de religies goed geleerd. Ze verwerpt alles wat niet met haar doctrines overeenstemt. Mannen als Galileo, Bruno en Hus, en later mannen als de arts Moerman en dr. Rife, dr. Hamer en andere werden/worden als ketters en knoeiers neergezet. Weinig wetenschappers zijn dan ook in staat om ‘ketters’ te zijn, om tegen de stroom op te roeien, om boven de klein-menselijkheid uit te groeien.

E. Jenner

Opvallend dat ziekten al snel uitgroeien tot massale hysterie. Overheden spelen hier gretig op in en schijnen heel bezorgd te zijn over het welzijn van hun onderdanen. Zodra er ergens een verdacht virus opduikt komt het overheidsapparaat -dat anders zo traag werkt- in beweging, om op volle toeren te gaan draaien.

De Mexicaanse griep is aanwezig en men verwacht dat deze zich snel zal uitbreiden, waardoor er veel slachtoffers zullen vallen. In België vreest men dat er te weinig graven zijn om de aan deze griep gestorven mensen te begraven. Door veel landen worden er miljoenen vaccins ingekocht om de bevolkingen te wapenen tegen deze ‘volksvijand’. Behalve Tsjecho-Slowakije, daar lijkt de regering nog écht wakker te zijn. Daar doet men gewoon niets!

 

In ons land wél, daar worden kamerbesluiten genomen en elke Nederlander krijgt een folder in de bus over de gevaren van deze griep. U ziet, regeringen vrezen het ergste. Zij doen er echt alles aan om ons te beschermen en ons leven te sparen. Althans, zo lijkt het.

Echter, sommige medische specialisten -die de moed hebben hun mond open te doen- stellen dat de vaccins méér kwaad zullen aanrichten dan de griep zelf. De wetenschaps journaliste Jane Burgermeister en dr. Mercola zeggen dat de Mexicaanse griep een door mensen gemaakt virus is, met het doel om een groot aantal mensen ‘op te ruimen’. Zij zeggen ook dat de vaccins giftige stoffen als kwik bevatten. Er zouden teveel mensen op aarde zijn. Dat is geen geheim dat enkele politici koesteren. Nee, op de Georgia Guidestones staat in 10 talen te lezen dat de wereldbevolking niet meer dan 500 miljoen mensen mag zijn. Van de huidige zes-en-half miljard mensen die nu op aarde leven zouden er aldus zes miljard dienen te worden verwijderd.

 

 

 

De farma-bedrijven als Novartis, Sanofi-Pasteur, CSL, Gardasil, etc. varen er wel bij!

Wie op de volgende website kijkt, zal zich wel tweemaal bedenken alvorens een vaccin te nemen, zie: www.reformation.org/vaccine.html

Volgens bovenstaande website komen de vaccinaties vanuit het Vaticaan via Engeland. Door zieke materie van koeien, kalveren, apen, varkens en andere dieren in de menselijke bloedstroom te spuiten, meent men dat men de mensen immuun kan maken voor bepaalde ziekten. De arts en Jezuïet Edward Jenner nam van een zieke koe pokken-materiaal en injecteerde dat in mensen om hen daarmee immuun te maken tegen pokken. Ja, u leest het goed: pokkenmateriaal van een zieke koe (dus een dier) werd in gezonde mensen gespoten, om hen daarmee immuun te maken voor menselijke pokken.

 

Het woord vaccinaties komt van vacca, dat is het Latijnse woord voor koe. Jenner (1749-1823) is alzo de vader van de moderne vaccinaties, die de wereld demonstreerde hoe men de giftige naald moest gebruiken. Als gevolg hiervan zijn reeds miljoenen mensen onnodig gestorven, en nog eens miljoenen voor hun leven lang invalide. Jenner was volgens de website een fantast, die afging op oude-wijvenpraatjes, en een dierlijke ziekte associeerde met een menselijke. Hij schreef in 1798 er een boek over, met als titel ‘Variolae Vaccinae’ (pokken van de koe).

 

In werkelijkheid bestaat koeienpokken niet, maar was het een bedenksel van Jenner. Jenner bedoelde dat (menselijke) pokken hetzelfde zou zijn als koeienpokken, wat hetzelfde is door te zeggen dat Texel verwant zou zijn aan Texas, Latex en Texaco, omdat in deze woorden overal ‘tex’ voorkomt. Jenner spoot zijn 18 maanden oude zoontje in met varkenspokken, die op z’n 20e jaar overleed aan TB. Jenner suggereerde dat mensen en dieren dezelfde ziekten kregen, hetwelk er toe leidde dat men dacht dat er een gemeenschappelijke voorouder moet zijn geweest.

 

Darwin bedacht hierop de fabel van zijn evolutie-theorie. Darwin stal deze theorie van de oude Egyptenaren. De vader van Darwin schreef aan Jenner dat de dag zou aanbreken dat baby’s op dezelfde dag van hun ‘kinderdoop’ ook zouden worden gevaccineerd. De mensen hechten grote waarde aan de kinderdoop én aan de vaccinaties, als of dat heilaanbrengende en beschermende factoren zijn. Het zijn echter menselijke bedenksels.

 

Inentingen stammen uit het oude Egypte via India. Het ging de Jezuïeten erom een gifmiddel te verkrijgen om daarmee de Reformatie te bestrijden. Door hen werd Francis Xavier uitgezonden naar India, om aldaar de Brahmin-priesters te raadplegen. Daar leerde hij hoe hij de pokken-demon kon hanteren. www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm

In De Volkskrant schreef Peter Vermij in 02-08-2002 een artikel over ‘Pokeren met Pokken’, waaruit wij het volgende citaat weergeven:

 

Het pokkenvaccin: riskant wondermiddel

De grootste slag in de strijd tegen pokken staat op naam van een Britse plattelandsdokter: Edward Jenner. In 1796 besloot Jenner een oude volkswijsheid te onderzoeken - namelijk dat melkmeisjes onkwetsbaar zouden zijn voor de pokken. Ook koeien kunnen pokken krijgen, zij het van een verre achterneef van het virus dat de mens besmet: vaccinia, heet deze variant. Met vaccinia besmette koeien worden niet doodziek, maar krijgen wel blaren op hun uiers. Ook de melkmeisjes kregen blaren, maar dan op hun vingers. Door deze infectie met koeienpokken, vermoedde Jenner , zouden de melkmeisjes immuun zijn voor mensenpokken. Hij nam de proef op de som door schraapsels van de blaren van melkmeisjes bij andere mensen op de huid te wrijven. De proef slaagde: ook zíj bleken immuun tegen pokken. De ‘vaccinatie’ was geboren.

 

Het koepokkenvirus bleek een echt een wondermiddel: niet alleen kan het een besmetting met pokken voorkomen, het werkt ook nog als iemand kort geleden is besmet. Wie zich binnen drie tot vier dagen na een pokkenbesmetting laat vaccineren, meer dan een week voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn, wordt doorgaans niet ziek. Nog altijd is Jenners koeienpokkenvirus een groot succes. De twintig miljoen vaccins die de regering bij het RIVM heeft besteld, werden begin dit jaar gewonnen uit de pus van tachtig met koepokken besmette kalveren - precies zoals tweehonderd jaar geleden.

Dr. James Shannon, voormalig directeur van het National Institute of Health verklaarde het volgende: ‘Het enige veilige vaccin is deze die je nooit gebruikt’. Ergo: Er bestaat dus geen veilig vaccin. Vaccinatie is niet wat men zegt dat het is, en ook de DKTP-prik blijkt bij veel baby’s bijwerkingen te geven. De vele verslagen van het officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid hierover te wensen. Vaccinatie is niet een relatief veilige manier om kinderen te beschermen tegen infectieziekten.

Vaccinnatie is ineffectief en heeft grote gevaren. Men leze vooral hierover het boek of de artikelen van dr. Viera Scheibner: ‘Vaccination’. Eén op de negentien baby’s heeft na de DKTP-prik last van stuipen of bewustzijnsverlies. De DKTP-prik blijkt volgens de Gezondheidsraad niet goed meer te werken.

Zie ook op Internet Volkskrant: Kees Wiersema, nutteloze vaccinaties 27-07-2009, geschiedenis toont aan dat vaccinaties vaak zinloos en zelfs gevaarlijk zijn. http://worldhealthprogram.tripod.com/help-griep.htm

 

In 1871 en 1872 werd 98% van de Engelse bevolking tussen de 2 en 50 jaar ingeënt tegen de pokken. Resultaat: één van de grootste pokkenepidemieën ooit, met 45.000 doden. In dezelfde periode werd 96% van de Duitse bevolking ingeënt, met 125.000 doden als gevolg.

- In 1940 werden alle Duitsers verplicht ingeënt tegen difterie. Tussen 1940 en 1945 steeg het aantal difteriepatiënten van 40.000 naar 250.000.

 

Kwik en aluminium in vaccins, veroorzakers van autisme.

In 1960 ontdekten twee virologen in de VS dat beide poliovaccins waren besmet met het SV-40 virus, dat kanker veroorzaakt bij dieren en de celstructuur van mensen verandert. Miljoenen kinderen werden ingeënt met deze vaccins. - In 1967 verklaarde de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) Ghana mazelenvrij, nadat 96% van de bevolking was gevaccineerd. In 1972 kreeg het Afrikaanse land te maken met één van de grootste mazelenuitbraken ooit, wat het grootste aantal slachtoffers uit de geschiedenis tot gevolg had. - Tussen 1970 en 1990 kreeg meer dan 200.000 volledig gevaccineerde kinderen in Groot Brittannië kinkhoest. - In de jaren ‘70 bleek na een test onder 260.000 mensen in India dat degenen die waren gevaccineerd tegen TBC, váker de ziekte kregen dan mensen die geen vaccin hadden ontvangen.

 

- In 1977 verklaarde Dr. Jonas Stalk, de uitvinder van het poliovaccin, samen met andere wetenschappers dat de massale vaccinaties tegen polio de belangrijkste oorzaak waren van de meeste poliogevallen in Amerika sinds 1961. - In 1978 bleek uit een onderzoek in meer dan 30 Amerikaanse staten dat meer dan de helft van de kinderen met mazelen hier adequate vaccinaties voor had ontvangen. - In 1979 deed Zweden het kinkhoestvaccin in de ban, omdat de ineffectiviteit ervan bewezen was. Van de 5140 kinkhoestpatiënten in 1978 was namelijk 84% maar liefst drie keer gevaccineerd tegen kinkhoest.

 

- Uit een publicatie van de American Medical Association in februari 1981 bleek dat 90% van de verloskundigen en 66% van de kinderartsen weigerden het rubella vaccin te ontvangen (rubella = een kinderziekte). - In de VS stegen de kosten van één enkele DKT (Difterie, Kinkhoest, Tetanus) vaccin van 11 cent in 1982 tot $ 11,40 in 1987. De fabrikanten van de vaccins moesten namelijk voor ieder vaccin $ 8 dollar reserveren voor gerechtelijke kosten, die ontstonden omdat ze schadevergoedingen moesten uitbetalen aan ouders wier kinderen een hersenbeschadiging hadden opgelopen of zelfs stierven na deze vaccinatie.

 

- In 1988 en 1989 kreeg de Arabische oliestaat Oman te maken met een polio uitbraak onder volledig gevaccineerde kinderen. De regio met het hoogste vaccinatiepercentage kende het hoogste aantal slachtoffers. De regio met het laagste vaccinatiepercentage kende het laagste aantal slachtoffers. - In 1990 bleek na een onderzoek onder 598 Britse artsen dat meer dan 50% van hen weigerde het Hepatitis B vaccin te ontvangen, ondanks het feit dat zij tot de hoogste risicogroep behoorden. - De al eerder genoemde American Medical Association publiceerde in 1990 een artikel waarin stond te lezen: ‘Alhoewel meer dan 95% van de schoolgaande kinderen in de VS gevaccineerd is tegen mazelen, vinden er nog steeds grote mazelen uitbraken plaats op de scholen. In de meeste gevallen zijn eerder gevaccineerde kinderen het slachtoffer.’

 

- Tussen juli 1990 en november 1993 constateerde het Amerikaanse Voedsel- en Medicijn Bestuur (FDA) 54.072 tegenreacties na vaccinaties. De FDA erkende dat dit aantal slechts 10% van het werkelijke aantal bedroeg, omdat de meeste artsen weigeren om vaccinatie’-gewonden’ te rapporteren. Met andere woorden, het werkelijke aantal mensen dat ziek werd na vaccinatie bedroeg in die periode meer dan een half miljoen. - In 1994 berichtte het New England Journal of Medicine dat meer dan 80% van de kinderen onder de 5 die kinkhoest hadden gekregen, volledig gevaccineerd waren. - Op 2 november 2000 namen de leden van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS, de Vereniging van Amerikaanse artsen en chirurgen) unaniem een resolutie aan, waarin werd opgeroepen om het verplicht vaccineren van kinderen stop te zetten. Daarnaast komt er steeds meer bewijs boven tafel dat de beruchte Spaanse grieppandemie uit 1918, waarbij wereldwijd 20 miljoen mensen om het leven kwamen, eveneens veroorzaakt werd door vaccinaties. Dus wat betreft de aanstaande (mogelijk verplichte) vaccinaties tegen de Mexicaanse griep: aanvaarding geschiedt geheel op eigen (zéér hoog) risico!

 

Bron: Natural Health Strategies http://rense.com/general87/ilmn.htm

articles.mercola.com/.../vaccine-ingredients.aspx

Vaccinaties kunnen tot autisme leiden, zie: http://www.naturalnews.com/026827_autism_vaccination_vaccines.html

 

Wat er allemaal in vaccins zit.

Thursday, July 23, 2009

Here Are The Vaccine Fillers (door Alex Jones)

LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with every vaccine provided to the public.

In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the vaccines, here are the fillers:

aluminum hydroxide-aluminum phosphate

 

Kwik is gif, gaat dat niet in onze kinderen spuiten!

ammonium sulfate-amphotericin B-animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain, dog kidney, monkey kidney, chick embryo, chicken egg, duck egg-calf (bovine) serum-betapropiolactone-fetal bovine serum-formaldehyde-formalin-gelatin-glycerol-human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue)-hydrolized gelatin-monosodium glutamate (MSG)-neomycin-neomycin sulfate-phenol red indicator-phenoxyethanol (antifreeze)-potassium diphosphate-potassium monophosphate-polymyxin B-polysorbate 20-polysorbate 80-porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein residual MRC5 proteins-sorbitol-sucrose

thimerosal (mercury)-tri(n)butylphosphate, VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells washed sheep red blood cells.

*This data is available via: www.mercola.com

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/03/07/vaccine-ingredients.aspx

http://xandernieuws.punt.nl/?id=532945&r=1&tbl_archief=&Safe Alternatives to Vaccines

 

Colloidal Silver - super natural antibiotic, aids in prevention of Morgellans Disease, counters barium damage from chem-trails http://www.rense.com/CS/cs1.htm

Organic Oil of Oregano - counters harmful bacteria http://www.rense.com/general38/fight.htm

Organic Coconut Oil - natural detoxifier, anti fungal agent http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.html

Noni Juice - amazing product, life giver, restores the Pineal Gland neutralized by exposure to Fluoride.

http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990303205600

Elderberry Juice - similar benefits to Noni juice. http://www.raysahelian.com/elderberry.html

Amlodipine - anti-viral, anti-Anthrax. http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html

Colostrom - counters Hermoragic Fever/Flu. http://www.lifescript.com/Health/Alternative-Therapies/Supplements/Colostrum_Supplement.aspx

Organic Apple Cider Vinegar - reduces high blood pressure, restores alkaline balance in body.

http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm

Organic Probiotic Yogurt - rebuilds bacteria lost in process of cleansing, Comfry - nature’s best restorative for cuts, liesons, rashes & sub cutaneous infections.

Tea Tree Oil - topical, add drop to your Tom’s Fluoride free toothpaste to eradicate bacterial build-up in mouth, also good for the hair.

Star Anise - natural anti viral protection http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_anise.html

Culevit - cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy, best used in conjunction with Noni Juice http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3 http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410

Astaxanthin - miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/ king of the carotenoids

http://www.naturalnews.com/026325.html

http://www.naturalnews.com/023177.html

http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_C arotenoids.html

 

Ga naar deel 9  Tamiflu?