Home » De Hunza's

Een Hunzafamilie bezig met het drogen van abrikozen

 

Wat moet je eten om gegarandeerd gevrijwaard te worden van ziektes?

Steeds meer overstelpende bewijzen gaan richting de voeding, als het aankomt op het ontwikkelen van ziektes. De voeding blijkt echter ook vele ziektes tot staan te kunnen brengen of om te keren. Dit is eens te meer aangetoond in de grootste dieet studie, gedaan in China. Kijken we naar de leefgewoontes van de Westerse bevolking dan zien we grote gebreken, zowel mentaal als lichamelijk met onvoorstelbaar leed waar de medische wereld geen antwoord op heeft. Er zit echter een andere kant aan de medaille.

De Hunza vallei, het land van vitaliteit!
Reeds in 1920 onderzocht de Britse onderzoeker Sir Robert McCarrison de relatie tussen het dieet wat mensen gebruiken en de ziektes waaronder ze lijden en sterven. Hij verbleef vele jaren in het Himalaya gebergte waaronder de Hunza vallei waar zijn aandacht getrokken werd door de uitstekende gezondheid waar mensen schijnbaar moeiteloos 100, 110, 120 oud worden en zelfs een zeldzame uitschieter naar de 140 jaar. Stel je voor een land waar mensen geen van onze slopende ziektes ondervinden en ook geen ziekenhuizen, criminaliteit en andere excessen van onze moderne maatschappij. Dokter McCarrison die gespecialiseerd was in ziektes en voeding ging op zoek naar hun ‘geheim’. Deze mogelijkheid deed zich voor in 1927 toen hem de kans gegeven werd onderzoek te gaan doen in de Hunza vallei.

Laboratorium studie.
Op 1189 ratten werd een studie losgelaten door deze vanaf huin geboorte te voeden met de voeding die de mensen in de Hunza vallei tot zich namen. Een dieet voornamelijk bestaande uit onbewerkte plantaardige voeding met slechts eens per week een klein portie vlees, niet gekookte melk en verder werd er veel water gedronken. De ratten kregen dit dieet 27 maanden, vergelijkbaar met 45 mensenjaren. Geen enkel spoor van ziektes werden aangetroffen in deze tijdsspanne. Dit onderzoek bracht in die tijd echter geen enkele reactie teweeg in de wereld zoals nu nog steeds deze onderzoeken liever niet in de openbaarheid gebracht worden door de ‘moderne’ geneeskunde waar men meer kijk naar het onderdrukken van ziektes dan het voorkomen ervan. De voeding die in de Hunza vallei wordt geconsumeerd is onbewerkte voeding en niet zoals in de Westerse wereld, witte rijst, wit meel, veel vlees en andere dierlijke producten. De Hunza voeding wordt niet overmatig gekookt en onnatuurlijk bewerkt met industriële chemicaliën.

Dieet en gedrag
De meest schokkende ontdekking maakte Dokter McCarrison echter later in Engeland toen hij de testen met ratten herhaalde met het gebruikelijke dieet van de werkklasse. Een dieet onder andere bestaande uit wittebrood, margarine, thee met kristalsuiker, gekookte groentes, en goedkoop vlees uit blik. Op dit dieet reageerde de ratten niet alleen fysiek slecht maar op de zestiende dag van het experiment begonnen de ratten de zwakkeren in de groep aan te vallen en te doden. Het dieet waar de werkklasse zich mee voedde in de dertiger jaren was echter nog rijker aan essentiële bouwstoffen dan waar de gemiddelde Amerikaan zich heden ten dagen mee volstopt.

 

Voeding en gezondheid.
In de medische wereld paste dit niet in de denkbeelden waar onderzoekers als Dokter Moerman afgeschilderd werden als kwakzalvers met hun onderzoeken naar voeding en ziektes. Zo werden de mensen in de Hunza vallei ook niet beroemd om hun uitstekende gezondheid en leeft bij veel mensen de gedachte dat de westerse volken ouder worden dan iedereen ter wereld. Wij kunnen in meerderheid echter niet net als de bevolking van de Hunza vallei onze eigen groenten kweken en het ontbreekt ons vaak aan de tijd om de noodzakelijke zorg te besteden aan de maaltijd. Wij kunnen echter wel lering trekken uit de basis voorwaarden om gezond oud te worden door veel meer natuurlijke onbewerkte voeding te gaan gebruiken en door de bewerkte rommel in de schappen van de supermarkt te laten staan en de fabrikanten dwingen betere producten te gaan produceren en leveren. Nu staan de schappen van de supermarkt overwegend vol met maagvulling voorzien van schreeuwende gezondheid claims die niets meer of minder zijn als junkfood. Deze ‘plastic’ producten vullen ons maar voeden niet en zijn de voornaamste oorzaken van onze slechte gezondheid. Terwijl de meerderheid denkt redelijk gezond te leven wijzen de feiten in een heel andere richting. Wij doen het vergeleken met de ‘primitieve’ bevolking in de Hunza vallei bijzonder slecht met een gemiddelde leeftijd tussen de 75 en 80 jaar. Met feiten valt nu eenmaal niet te redetwisten.

Henk Mutsaers
Bron: http://www.byregion.net/