Home » Deel 1

Deel 1 Bron Henk Mutsaers

 

Tijdens het interviewen van toevallige passanten op straat werden de volgende vragen gesteld.

 

Vraag één luide: Eet u gezond? Van de mensen die ik deze vraag stelde werd de helft met een overtuigend ‘Ja’ beantwoord. Enkelen antwoorden met; Niet altijd, weer enkele anderen met: ‘Ik hoop het’. De tweede vraag: Leest u wel eens artikelen over gezondheid in een krant of tijdschrift? De meerderheid van de antwoorden luide: “Soms”. Opmerkelijk was het antwoord van een meisje van 11 jaar dat gelezen had dat te veel frietjes niet gezond waren. De vraag: Leest u elk artikel over gezondheid of soms? Deze vraag leverde geen enkele keer ‘altijd’ op. Op de vraag of iemand gericht informatie over gezondheid opzocht via internet waren de meeste antwoorden: “Nooit” en een enkel: “Alleen als ik iets mankeer”. De laatste vraag: Denkt u wel eens na over uw gezondheid werd door vrijwel alle mensen met ja beantwoord.

 

Over gezondheid wordt veel geschreven en gesproken in de media. Ik zet echter ook veel vraagtekens bij de geboden informatie. Hoe kan het zijn dat we bij de vraag: Eet je gezond steeds weer het antwoord “Ja” krijgen? Bij een onderzoek in de Verenigde Staten werd de vraag gesteld: “Als we nu een pilletje zouden uitvinden, waar zou het dan voor moeten zijn?” De meeste antwoorden waren: “Meer energie”.

 

Toen vadertje Drees zijn AOW in 1957 introduceerde konden we gemiddeld twee jaar profiteren van deze regeling, inmiddels is de gemiddelde leeftijd 8 tot 12 jaar toegenomen. Is echter de levenskwaliteit ook in de pas gebleven met deze cijfers? Ik zie steeds meer mensen met hulpmiddelen de straat op gaan. Jij en ik weten dat de ontstellende hoeveelheid van meer dan 50 procent van alle mensen voor korte of langere tijd dagelijks medicijnen gebruiken.

 

Maar liefst 80 procent van alle kinderen onder de twee jaar heeft al eens medicijnen gekregen, .... voor de gezondheid? We weten nu ook dat we in Nederland met de luchtvervuiling in een van de zwaarst vervuilde gebieden ter wereld leven. Hoe lang zijn deze feiten al bekend? Waar komt deze vervuilde lucht allemaal op terecht en hoeveel krijgen we daar weer van binnen via onze “gezonde” groente en fruit.

 

Iedere landbouwer en tuinier weet dat de pH-waarde (zuurgraad) van de grond belangrijk is om de gewassen te laten groeien. Heeft je dokter je hier wel eens op getest? Bij onze apotheek wisten ze nog niet eens waar ik het over had toen ik hier zelf om teststrips vroeg. Toch is een goede base en zuur balans essentieel. Zou het daarom zijn dat er zoveel mensen een chronische en andere ziektes hebben of krijgen?

 

Ga naar Deel 2: Het zijn wegwijzers