Home » Deel 11

Deel 11  Bron Henk Mutsaers

 

Er is geen grotere rijkdom dan gezond door het leven gaan! Veel mensen beseffen echter nog niet goed genoeg dat gezond leven een verantwoording is die je niet bij de dokter kunt wegleggen maar waar je zelf aan dient te werken.

 

De misleidende informatie van de voedingsindustrie, de media en de officiële overheidsinstanties sussen ons in slaap of durven geen standpunt in te nemen door belangenverstrengelingen.Gezond leven, dat willen we allemaal toch? Vraag het eens aan je vrienden of zij denken gezond te leven? Ik heb al een donkerbruin vermoeden wat het antwoord zal zijn. Tachtig procent denkt redelijk gezond te leven.

 

Als je daar over nadenkt dan is het eigenlijk wel vreemd dat er zoveel mensen ziek worden of vaak hun hele leven lang allerlei klachten en gebreken hebben. We sluiten maar al te vaak onze ogen voor deze problemen en hopen dat het ons niet treft. Luister maar eens naar hoe mensen communiceren over gezond oud worden, dan hoor je vaak; “Je moet nu eenmaal een beetje geluk hebben”. Als je jarenlang jezelf verdiept in deze materie, spreekbeurten bijwoont van vooraanstaande artsen, boeken leest over gezondheid preventie en met de juiste sleutelwoorden het Internet afzoekt dan ontluikt zich langzaam maar zeker een geheel ander beeld.

 

Preventie is het sleutelwoord wat je ervoor kan behoeden dat je jezelf nog eens deze vraag moet gaan stellen: “Hoe komt het dat – IK – ziek wordt?” Dat is de vraag die een ieder zich zal stellen als dit gebeurt. Deze vraag stelde ik mij ook toen dit met mij gebeurde. Gelukkig hoorde ik bij de mensen die niet alles zomaar voor ‘waarheid’ aannemen en eens wat verder kijken dan de neus lang is. Een arts vertelde mij in een interview; “Er zijn mensen die, als ze naar de dokter gaan ook nadenken over de vraag naar welke dokter te gaan”.

 

Ik wil je graag in het kort deelgenoot maken van mijn ontdekkingsreis naar gezondheid, met in gedachte de vraag of het iets voor je is om lid te worden van de Top 10 club, de 10% gezondste mensen! Dat begint met de vraag; “Zou – Jij - 100 jaar oud willen worden”? Als je deze vraag aan mensen stelt dan wordt dat niet altijd volmondig met ‘JA’ beantwoord. Zou dit komen omdat we niet zoveel mensen gezond oud zien worden? Klachten en gebreken dat schijnt iedereen als normaal te beschouwen als je ouder wordt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Moet je geluk hebben, of uit een erfelijk sterk geslacht komen? Of doen we met zijn allen collectief iets verkeerd waardoor we energie gebrek hebben, pijn ervaren en ziek worden? Dit ga ik je in het kort proberen duidelijk te maken waardoor je gepaste maatregelen kan nemen, .... of gewoon doorgaan en wel zien hoe het afloopt!

 

Als je ziek bent dan ga je naar de dokter. De vraag die je echter niet vaak hoort is; “Waar ga je naar toe als je niet ziek wil worden?” Dokters zijn zeer kundig als je bijvoorbeeld na een ongeluk weer in elkaar ‘gesleuteld’ moet worden. Niet ziek worden is echter een stuk veiliger. Dokters maken namelijk net als andere mensen ook fouten.

 

Bedenkelijk is echter dat medicijnen vaak als eerste optie worden toegepast in plaats van als laatste redmiddel. Een dokter vertrouwde mij toe dat veel patiënten zelfs een bepaald medicijn eisen omdat ze anders naar een andere arts zouden gaan!

 

Waarom je beter NIET ziek kan worden ....., dat bewijzen de cijfers uit Amerika.

 

De top 3 van 2001.

 

3). 553.251 doden door kanker.

 

2). 699.697 doden door hart en vaatziekten.

 

1). 783.936 doden door medische fouten & medicijngebruik.

 

Bron: Doden door de ‘geneeskunde’. (Dead by Medicine) lef.org magazine maart 2004

 

De top 3 van Nederland 2007. (Bron CBS)

 

(Doden medische fouten & medicijngebruik onbekend).

 

3). 15.536 - 10,2% Ziekten aan de ademhaling wegen

 

2). 40.849 - 30,7% Hart en vaat ziekten

 

1). 40.894 - 30,7% Kanker

 

Pas als je de waarheid onder ogen kunt zien zijn er wegen te ontdekken naar een oplossing. Je hersenen werken in deze net als een parachute. Pas als je de parachute opent kun je gaan bijsturen naar een veilige landingsplaats. Pas op het moment dat je open staat voor andere informatie kun je de feiten waarnemen die het voor je mogelijk maken een goede beslissing te nemen.

 

Zijn medicijnen geneesmiddelen?

 

Een vraag die je jezelf wellicht nog nooit gesteld hebt (?) Een geneesmiddel is een middel dat je helpt om terug te keren naar de natuurlijke situatie. Elk medicijn dat je dus moet blijven nemen is GEEN geneesmiddel maar welbeschouwd niet meer als een lapmiddel. Een dokter vertelde mij; “Een medicijn is een methode om zoveel mogelijk klachtenvrij ziek te blijven”. Dokters die een medicijn aanwenden als eerste optie in plaats van als laatste ‘redmiddel’ zijn eerder een bedreiging dan een zegen voor de ‘gezondheidszorg’.

 

Is ons beloningssysteem voor artsen gebaseerd op gezondheid?

 

Het is niet aannemelijk dat artsen snel zullen overschakelen naar gezondheid preventie en verjonging. De reden is dat artsen gefocust zijn op ouderdom en degeneratie (aftakeling) gerelateerde ziektes en de gewoonte hebben om elke rekening in te dienen via de ziektekostenverzekering. Het vroegtijdig opsporen van leefstijl factoren die leiden naar gebreken en ziektes en het preventief coachen om ziektes te voorkomen of naar een later tijdstip te verschuiven komt totaal nog niet in beeld om de eenvoudige reden dat de verzekering nog niet ontdekt heeft hoeveel men daar mee kan besparen!

 

Zolang als men bij de verzekering nog steeds de mogelijkheid heeft om de stijgende kosten af te wentelen op de patiënt gaat die omslag ook niet plaatsvinden.Veroudering en ziektes zijn sterk aan elkaar verbonden. Door de focus te leggen op het vertragen van het verouderingsproces volgt men een actieve in plaats van defensieve aanpak ten aanzien van gezondheid en de levensverwachting die behaald kan worden. Met het optimaliseren van het voedingspatroon en de combinatie en de juiste balans in de voeding zijn prachtige resultaten te behalen die al snel merkbare resultaten opleveren in de vorm van gewichtsbeheersing, energieniveau, nachtrust, uiterlijk, pijnbestrijding en het aanpakken van reeds bestaande ziektes en gebreken.

 

De uitdaging is hier om afscheid te nemen op het vertrouwen en afhankelijk zijn van medicijnen en zelf actief te beginnen met het anti verouderingsproces. Niet alleen zijn de meerderheid van de dokters gehersenspoeld bij hun voorschrijfgedrag met een pil voor elke kwaal, dat is eveneens van toepassing op de patiënt zelf. Diegene die deze gewoonte gaan doorbreken zullen opmerkelijke resultaten kunnen bespeuren. Wie gaat er echter deze gewoonte doorbreken? Vaak is een eerste vereiste om zelfstandig een beslissing te nemen, soms tegen de inzichten van je eigen arts! Indien je arts namelijk nog niet zoveel op heeft met vitamines is het dringend noodzakelijk zijn ‘advies’ in de wind te slaan, of beter nog, een andere arts te nemen!

 

In 2005 ontmoette ik zo’n arts op het MBOG congres, het was een rasechte Brabander die smakelijk kon vertellen over zijn carrière. Hij was een van de eerste artsen die midden zestiger jaren na zijn huisarts opleiding een studie begon voor orthomoleculaire geneeskunde. “Er kwamen mensen in mijn praktijk die ik niet kon genezen, mensen zeuren niet, er moet toch wat meer zijn dacht ik”. Hij begon met voedingssupplementen waarbij zoals hij het stelt mensen zelf beslissen of ze dat wel of niet willen. “Willen ze niet dan moet je ze met rust laten”.

 

Deze werkwijze resulteerde in een 30 tot 40 procent lager medicijngebruik in zijn grote praktijk. Op de vraag waarom artsen niet open staan voor deze vorm van geneeskunde antwoordde hij; “Ik heb daar 20 jaar over nagedacht, artsen hebben daar niet voor geleerd en leerden ook niet om zelfstandig na te denken. Tijdens mijn gehele studie van zeven jaar heb ik slechts twee colleges over voeding gehad”. Verder merkte hij nog op dat het voor verzekeringsmaatschappijen nu belangrijk wordt om mensen preventief gezond te gaan houden.

 

Een slimme dokter .... Dorothy Merritt, M.D. wist in haar kliniek in Houston Texas door het optimaliseren van het voedingspatroon in slechts één jaar de kosten van het ziekenhuis met 50% te verminderen en het medicijngebruik tot 81% omlaag te brengen. Wat denkt u dat dit betekende voor de levenskwaliteit van de betrokken mensen? Dit wapenfeit zult je echter beslist nooit gaan lezen in de krant of in het TV journaal gaan tegenkomen. Voor artsen die andere paden bewandelen is soms echter weinig eer te halen. Bij de promotie voor celatie therapie, waarbij men het dichtslippen van aderen verhelpt, werd ze voor het gerecht gedaagd vanwege een niet toegestane medische claim in een advertentie.

 

Laat uw geld stemmen voor uw gezondheid door gezonde producten aan te schaffen boven – gemak – en u zult glorieus beloond worden en slechts treurig kunnen zijn voor de ongelovigen.

 

Geneeswijzen Alternatief <versus> Regulier

 

De discussie en daarmee de tegenstellingen in de medische wereld zijn weer ten volle in de openbaarheid gekomen. De woordkeuze in de titel roept alleen al vragen op. Alternatief is de keuze latend tot meerdere mogelijkheden. Het complex van wetenschappen waarvan het doel is kennis te verkrijgen van de genezing van ziekten in de ruimste betekenis van het woord. Behalve op de bekendheid met de bouw en verrichtingen van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie) steunt de geneeskunde op kennis van de scheikunde, de natuurkunde, de leer van de ziektekiemen (bacteriologie), de geneesmiddelenleer (farmacologie), de ziektekundige ontleedkunde (pathologische anatomie) en de ontwikkelingsleer (embryologie). De praktische toepassing noemt men geneeskunst, welke bekwaamheid wordt bepaald door de persoonlijke kennis van de arts, zijn ervaring en persoonlijkheid. Ook in de oudheid waren er al tegenstellingen tussen de religieuze tempelgeneeskunde in het oude Egypte en de natuurfilosofische geneeskunde waarvan Hippokrates de belangrijkste vertegenwoordiger is geweest.

 

Geneeswijze: De handelwijze die men toepast ter genezing van een ziekte of kwaal. Geneesmiddel Middel tot genezing van ziekte of kwalen (ieder middel of handeling).

 

Een stukje geschiedenis vertelt ons dat de tegenstellingen steeds groot waren in de geneeskunst. In Rome heeft Galenus (130 – 200) een verrichtingsleer opgesteld die 1400 jaar later omvergeworpen werd door de anatomische onderzoeken in 1543 van Vesalius. De uitvinding van de microscoop in de 17e eeuw vond echter pas in de 19e eeuw een praktische toepassing. Pas in 1796 kwam de preventieve geneeskunde tot een eerste ontwikkeling.

 

De medische kennis is echter pas een hoge vlucht gaan maken in de 20e eeuw toen men de betekenis ging inzien van de stofwisseling, de hormonen, de psyche, en de erfelijkheid op het ontstaan van ziektes. De achromatische microscoop maakte het mogelijk tot inzicht te komen dat levende wezens uit cellen zijn opgebouwd. Hierdoor kon men biochemische en biofysische tegenwichten onderzoeken. Ook de bacteriologie heeft hieraan zijn bestaan te danken. Pas met de uitvinding van de elektronenmicroscoop kon men virusonderzoeken gaan verrichten. De onderzoekingen gaan door de moderne technologie razend snel maar er staat tegenover dat er nog ongelooflijk veel zaken niet bekend zijn.

 

Door het invoeren van vele hulpmiddelen als röntgenstralen, MRI- en CT-scans worden steeds meer zaken inzichtelijk al komt men er ook steeds meer achter dat vele van de moderne onderzoekmethodes op zich ook belastend zijn voor het lichaam. Infectieziekten zijn in de westerse wereld steeds meer afgenomen daar staat tegenover dat degeneratie, - chronische, - en stofwisselingziekten nu de aandacht opeisen dit mede door het bereiken van hogere leeftijden, de kunstmatige voeding, leefstijl en het verontreinigde milieu.

 

De verbetering van de gezondheid is echter lang niet altijd alleen maar toe te schrijven aan de curatieve wetenschap. De cholera epidemieën in de 19e eeuw zijn de aanleiding geweest tot verdere preventieve geneeskunde, dit wil zeggen dat het geheel van de maatregelen dat erop gericht is het ontstaan van ziektes te voorkomen. Betere hygiëne, controle op voeding en genotmiddelen.

 

De reguliere geneeskunde slaat zichzelf verder nog op de borst dat vaccinaties en vooral ook preventieve controle als school, - bedrijfsartsen bevolkingsonderzoeken en consultatiebureaus hiertoe hebben bijgedragen. Van vaccinaties circuleren artikelen op internet van vooraanstaande artsen dat de farmaceutische industrie nog nooit het dubbelblinde bewijs heeft kunnen leveren dat vaccinaties ook echt de beoogde resultaten opleveren of dat de natuur hier geen beter antwoord op heeft. Wel is duidelijk dat de bijwerkingen van vaccinaties tot kleine en ingrijpende problemen kunnen leiden en zelfs dodelijk kunnen zijn.

 

De school en bevolkingsonderzoeken dienen zeker ook met argwaan bekeken te worden omdat deze onderzoeken niet gedaan worden met het focus op betere voeding en leefstijladviezen maar vaak leiden tot het in de medische molen doen belanden van mensen die eigenlijk niets mankeren. ADHD is hier een sprekend voorbeeld van waar velen gewoon een voedingsgebrek hebben. (Zie boek Magnesium. succesboeken )

 

Stel je eens voor dat er een drugsdealer actief is nabij het schoolplein, de media zouden smullen van dit verhaal. Nu loopt de dokter gewoon door de voordeur naar binnen met een verslavend en schadelijk middel.

 

Volgens de Amerikaanse krant de ‘New York Times’ besloot de Food and Drug Administration (FDA) op donderdag 9 februari 2006 om een ‘black box’ waarschuwing te geven aan alle stimulerende medicijnen die gebruikt worden om ADHD en aanverwante ziektebeelden mee te behandelen bij kinderen en volwassenen. De producten Rilatine, Concerta en Adderall zouden het risico op het ontstaan van hartaanvallen, hersenbloedingen en plotselinge dood verhogen.

 

Natuurgeneeskunde zijn geneeswijzen die het gebruik van zuivere geneesmiddelen verwerpt maar in een gepaste levenswijze en het gebruik van onbewerkte natuurproducten het middel tot herstel zoekt. Deze wijze van genezen is in haar ontwikkeling deels het gevolg van een reactie op de chemische therapie. Al ontstaan in het Hippokrates tijdperk en de nadruk op preventie door goede voeding en leefwijze. De preventieve wetenschap moet nog een hele inhaalslag maken die echter door technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling komt de komende jaren.

 

Daarbij is ook strijd gaande tussen de machtige farmaceutische miljarden industrie en natuurgeneeskunde. De nu opnieuw in alle hevigheid naar de oppervlakte gekomen tegenstand van de reguliere geneeskunde kan dan ook in dit licht bezien worden.

 

Belangrijk om te weten, zo wijst de geschiedenis uit, is dat de wetenschap de plicht heeft dat te onderzoeken wat men nog niet weet en open te staan voor onbekende dingen. Al sinds een paar jaar lees ik ook de nieuwsbrief van het Britisch Medical Journal. Ik zie dus ook veel berichten die de dokter ook zou kunnen lezen. Het volgende bericht is het meest opmerkelijke wat ik in die jaren kon optekenen: “Elk individu reageert anders op medicijnen op andere tijden, iets wat alternatieve artsen al gedurende jaren proberen te beklemtonen. Deze vorm van geneeskunde kan niet geanalyseerd worden door een standaard dubbelblind onderzoek met een placebo vanwege het verschil in biochemische individualiteit, hun stemming en de aan verandering onderhevige karakteristieken gedurende tijd.”

 

De traditionele geneeskunde begint nu deze problemen ook in te zien. We zijn echter nog jarenlang verwijderd van het feit dat traditionele geneeskunde geen wetenschap is en dit gaat doordringen tot de media en de overheid. Er is een verrassende overeenkomst, in feite gelijkwaardig aan alternatieve geneeswijzen. Bewijzen zijn vaak moeilijk te vergaren. (Bron: British Medical Journal, 2004; 329: 966-8). Zet achter dit artikel het feit dat Allen Roses, een Amerikaanse topman van het grootste Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline stelde dat: Door huisartsen en specialisten voorgeschreven medicijnen zijn in 90% van de gevallen voor slechts een minderheid heilzaam. Voor 50 tot 70% van de patiënten heeft het innemen van medicijnen zelfs geen enkele heilzame werking. Bron: de Telegraaf 9-12-2003.

 

Weet je dan bovendien dat medicijnen vrijwel allemaal bijwerkingen hebben tot zelf dodelijke toe dan kun je je maar beter afvragen of het wel verstandig is om bij de dokter om raad te vragen. Alleen al de pijnstiller Vioxx is verantwoordelijk voor meer doden dan de Vietnam oorlog aan Amerikaanse zijde. Medicijnen die allemaal voorgeschreven zijn door een dokter.

 

In de praktijk van vele dokters zie je de ingelijste testen van vakbekwaamheid, de diploma’s of deelname aan een cursus of deelopleiding. Liever zag ik daar een persoonlijke test die aantoont dat ze een dikke voldoende gehaald hebben voor hun eigen gezondheid zoals ik dat zelf ook op mijn website doe. Het goede voorbeeld geven is de beste manier om vertrouwen te winnen.

 

Stop met het luisteren naar iemand die je niet .......... het resultaat kan leveren dat je verlangt. - David Wolfe. In 2001 was ik bij een lezing van een arts: Voorlichting: Wie gaat deze taak op zich nemen? Dr. Lesley Jacobs M.D.

 

Er vindt momenteel een grote evolutie plaats betreffende de kennis van vitaminen en mineralen. Gedurende mijn studie kan ik mij niet herinneren, dat ook maar een dokter mij vertelde over het belang van vitaminen en mineralen. Waarom? Omdat zij dat zelf ook nooit geleerd hadden. Wij leerden alles over ziekten, hoe deze onder controle te houden en op zijn best te genezen. Wij hebben nooit iets geleerd over preventie. Terwijl er momenteel veel artikelen gepubliceerd worden in vakbladen komen ze vaak niet onder de aandacht van dokters. Ze lezen vaak alleen maar die artikelen die betrekking hebben op hun vakgebied, hun specialiteit.

 

Met nog weinig dokters die gespecialiseerd zijn in voeding, wie leest deze artikelen en informeert u daar over? Wij consumeren eten en drinken waar we helemaal niets van weten. Maar o jongens zo gauw het over vitaminen en mineralen gaat zeggen dokters; wat zit erin en het is niet wetenschappelijk bewezen dat deze producten werken! Denk eens een minuut aan wat je elke dag eet. Als je wist wat voor pesticiden, bacteriën, en vergif er in je voeding zat dan at u nooit meer voor de rest van je leven! Wij zijn geprogrammeerd om daar niet over na te denken. Waarom niet? Omdat er simpel weg geen andere optie is. In onze voeding, in ons water en de lucht die wij inademen, zitten zoveel dingen die daar niet in thuis horen. Maar toch krijgen we die elke dag, elk uur en elke minuut binnen.

 

Weet je dat wij elke dag 12 tot 15 keer fruit en groenten horen te eten voor een optimale voeding? Zelfs van de mensen die bewust met hun voeding bezig zijn weten wij dat velen zelfs de minimale hoeveelheid van 5 niet binnenkrijgen! De realiteit is; als je niet zes keer per dag vitaminen tot je neemt loopt u een groot risico! Na kanker is een hartaanval de nummer èèn doodsoorzaak. Van de 800.000 mensen die dat treft in Amerika leeft de helft nog niet lang genoeg meer om de telefoon op te nemen of om hulp te roepen naar mensen in de naastgelegen kamer. Wat iedereen moet weten is: wat moet ik gebruiken, hoe moet ik het gebruiken en hoe moet ik het innemen? Als een dokter je vertelt dat je geen voedingssupplementen nodig hebt, dan vertel ik je: “Geloof hem niet, hij weet er niks van!” - Dr. Lesley Jacobs M.D.

 

Alliance for Natural Health

 

In oktober 2007 was ik aanwezig bij een lezing van Dr. Robert Verkerk. Van geboorte Nederlander en internationaal een hoog gewaardeerde wetenschapper die onze rechten op wereldniveau verdedigt als Directeur van de Alliance for Natural Health aangaande de vrije keuze van voedingssupplementen. In een zeer enerverende lezing werden wij op de hoogte gesteld hoe de vlag erbij hangt in de jarenlange strijd die gevoerd wordt tegen het recht op gezondheid! (Codex Alimentarius) Het moet duidelijk worden dat onze gezondheid niet meer vanzelfsprekend is. Met de invoering van kunstmest en in laboratoria bewerkte zaden (GMO) wordt onze van origine natuurlijke voedingsketen stapje voor stapje kunstmatig bewerkt waardoor de voedingsgiganten ook deze producten kunnen patenteren en daar super winsten mee kunnen behalen!

 

De gekookte kikkertheorie is hier van toepassing op de gehele bevolking van de EU en de VS. Stukje bij beetje is deze verandering al gaande met een agenda die zich over tientallen en tientallen jaren uitstrekt zodat we langzaam gaar gekookt worden en er geen weg meer terug is.

 

Kent u mensen die wel eens de opmerking maken: “Als je alles moet geloven wat er over voeding wordt geschreven dan zou je niets meer kunnen eten”. Toch is dit precies wat er gaande is. We kunnen onze voedingsketen niet meer vertrouwen stelde Dr. Robert Verkerk; “Elk jaar gaan er 5.000 mensen dood door voeding en 6 miljoen mensen belanden hierdoor in het ziekenhuis”. Als voorbeeld gebruikte Dr. Robert Verkerk de Petronas Towers in Maleisië. De ene toren stel ik mij voor als de voedingsindustrie en de andere toren als de farmaceutische industrie en duidelijk zichtbaar is de link tussen deze twee grootmachten. De ene industrie maakt ons ziek met zijn inferieure voeding en de andere grootmacht verdient vervolgens aan uw zieke lichaam.

 

Voedingssupplementen worden momenteel door internationale wetgeving al aan banden gelegd. De volgende stap op de agenda van de Codex Alimentarius is het aan banden leggen van de natuurlijke voeding. Via de gewone voeding is het vrijwel onmogelijk geworden om voldoende nutriënten binnen te krijgen als je niet het geluk hebt om in een zonovergoten land te wonen waar nog ‘ouderwetse’ traditionele landbouw toegepast wordt.

 

Voedingssupplementen zijn dan ook voor de minder gelukkigen onmisbaar om het lichaam te voorzien van essentiële bouwstoffen. Op de agenda staat ook dat het grote publiek niet hoeft te weten dat de voedingsketen zo slecht van kwaliteit is dus wordt onze ongezondheid toegeschreven aan genetische factoren. Bovendien worden voedingssupplementen meer en meer in studies afgeschilderd als zijnde niet ten voordele om de gezondheid te bevorderen en vaak werken ze zelfs ten nadele.

 

Deze misleidende studies, zo stelde Dr. Robert Verkerk, worden echter altijd uitgevoerd met synthetische voedingssupplementen, of geïsoleerde vitamines waar geen rekening gehouden wordt met het samenspel van de verschillende essentiële vitamines, mineralen, enzymen en spoorelementen. Eveneens aan gesloten bij de ANH als Development Manager is Meleni Aldridge. Zij was aanwezig om ons voor te lichten over wettelijke regels die van kracht gaan worden. De bekende normen als Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) (Recommended Daily Allowance RDA) gaan binnenkort voorgoed verdwijnen en wordt vervangen door Maximum Permitted Level (MPL) in het Nederlands zal dit wel Maximaal Toegestaan Niveau worden. Met deze nieuwe norm gaan hooggedoseerde voedingssupplementen waar natuurartsen mee werken van de markt verdwijnen en worden verboden.

 

Ook de communicatie gaat aan banden gelegd worden. Ook gaf zij de waarschuwing af dat iedereen persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor gezondheid claims die niet af mogen wijken van de goedgekeurde wettelijk vastgelegde regels. Dit komt er in de praktijk op neer dat ik niet meer mag vertellen dat ik dankzij het gebruik van voedingssupplement X geen last meer heb van dit of dat. Voeding wordt indien er een medische claim aan ontleend wordt gelijk gesteld met medicijnen. Grote multinationals als de voedingsindustrie kunnen dit zich nog wel veroorloven maar kleine producten van innovatieve producten eenvoudig niet zodat alleen de ingewijden voortaan nog op de hoogte zijn of komen van deze producten. Met andere woorden, er wordt dus een inbreuk gemaakt op ons recht tot vrije meningsuiting! Elke claim zal tegen miljoenen verslindende kosten wetenschappelijk aangetoond moeten worden!

 

Omdat natuurlijke producten en ingrediënten niet te patenteren zijn en het uiteindelijke doel van de voedingsgiganten de totale controle van de voedingsketen is, dus de daarmee samenhangende superwinsten. De enige macht die Jij en Ik nog hebben op dit gebied is te stemmen met de portemonNEE. De politiek is allang tot een loopjongen gedegradeerd van deze twee machtige industrieën en de media worden gekocht met de advertentiebudgetten.

 

Het samenvattende advies van Dr. Robert Verkerk, “Eat Natural”. Eet uit natuurlijke bron. Het probleem is dat miljarden mensen zich nu al voeden met onnatuurlijke producten die het gebruik van natuurlijke voedingssupplementen essentieel maken. Niets wat de voedingsfabrikanten op de markt brengen kan wedijveren met wat de natuur ons verschaft. Hij gaf een duidelijke waarschuwing af voor de Nederlandse markt met zijn kassencultuur waar de plant met geen korrel grond in aanraking komt, is ontdaan van vele benodigde nutriënten, en Nederland heeft de ‘eer’ marktleider te zijn op dit gebied!

 

In zijn betoog kwam hij ook op de bewezen werking van medicijnen zoals op de clinical evidence website van het British Medical Journal (BMJ) te vinden is (was).

 

Met ingang van 2009 werd er dus weer een stukje ingevoerd van de Codex Alimentarius (voedingsmiddelenwet). Op dit moment zijn 173 landen aangesloten bij de Codex, die daarmee 98% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. De Codex heeft als taak de volksgezondheid te beschermen en een eerlijke handel in voedselproducten te bevorderen. Als weldenkend burger kan ik mij een wetgeving wel voorstellen om zo producten die in het ene land goedgekeurd zijn ook beschikbaar te maken voor de rest van de wereldbevolking. Dat is een goede zaak maar ......... waarom zou ik tegen de natuur beschermd moeten worden waardoor vitamines voortaan maar in zeer lage doseringen verkrijgbaar zijn terwijl allerlei onderzoeken aantonen dat de doseringen belachelijk laag zijn en daardoor hun werkzaamheid verliezen?

 

Waarom mag een roker vrij kiezen om vergif in zijn of haar lichaam te stoppen en mag ik niet vrij kiezen om vitamines en mineralen te gebruiken op de dosering die ik wil of de natuurarts noodzakelijk acht? Worden al die bewezen gevaarlijk additieven in onze voeding als Aspartaam en MSG nu verboden of krijgen we nog meer gepatenteerde chemicaliën op ons bord zodat de multinationals nog meer kunnen verdienen? Ik heb hier nog niet één politiek ‘leider’ in het openbaar over horen spreken? Zouden ze dat niet mogen of zorgen daar geheime agenda’s en een goed gevulde verkiezingskas wel voor dat ze dit niet doen? Omkoping wil ik nog niet aan denken we leven hier immers niet in een bananenrepubliek! Wij hebben toch democratie? Wij hebben NEE mogen zeggen tegen Europa, ... terwijl de belangrijke punten stilletjes zonder enige ruchtbaarheid ten uitvoer gebracht worden. Deze punten, de vrije keuze van voedingsmiddelen gaat tegen het absolute basisrecht in van de mensheid. Weet u het nog de Maslow piramide? Met helemaal onderaan de behoefte aan onderdak, water en voeding.Vat dit beslist niet op als een beschuldiging maar ga het debat aan in de openbaarheid.

 

Ik ben bang dat ik er nooit iets van ga horen en dat ons hele systeem zo is als ik denk dat het is. Het wordt hoog tijd dat de wereldbevolking in opstand komt voordat we helemaal gaar gekookt zijn en niet eens meer zelfstandig kunnen denken. Intussen, ... geniet van de mooie dingen van het leven en zorg in ieder geval dat je gezond blijft anders val je ten prooi aan de chemische medicijnen die dubbel blind bewezen ons gezond gaan houden ... toch?

 

Overdosis Vitamine of Overdosis Medicijnen?

 

Regelmatig kom ik in de media berichten tegen over het gevaar van een overdosering vitaminen en de mogelijk schadelijke gevolgen. Dit is de schokkende waarheid over het gebruik van medicijnen en de overdosis die mensen binnen krijgen of tegengestelde reacties. Een rapport gepubliceerd in het British Medical Journal in 2004 stelde al dat Adverse Drug Reactions (ADRs) verantwoordelijk waren voor minstens 10.000 doden per jaar in de UK. Men heeft het hierbij dus uitsluitend over tegengestelde werking en hierbij zijn de overdoseringen nog niet opgeteld.

 

Uit cijfers die uitgelekt zijn van officiële bronnen komt dit getal echter eerder in de buurt van 30.000 doden, zijnde 1 op 20 vanwege het medicijngebruik! Ter vergelijking: Doden in het verkeer in Engeland 3200 per jaar. Een rapport uit Amerika gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine conformeerde deze gegevens waar het aantal doden door ongewenste medicijn reacties verdrievoudigt zijn! Conclusie: Er kleven grote risico’s aan medicijngebruik.

 

Wat experts nog het meest verbaast is: “Waar blijven de actiegroepen die een eind willen maken aan deze situatie”. Een overheid instantie die een diepgaand onderzoek gaat instellen? Mensen zijn zich maar al te vaak niet bewust van de onvoorstelbare grote hoeveelheid fouten die afgedekt worden als zijnde medische complicaties. Meer en meer dien je bewust te worden dat medicijnen een gevaar vormen voor de gezondheid, jouw gezondheid (?) Je dient zelf de afweging te maken tussen de voordelen en nadelen. Afgaan op het advies van de dokter kan al een gevaar op zich betekenen blijkt uit de feiten!

 

Patrick Holford schreef in zijn boek: Food is a Better Medicine Than Drugs; Onze definitie van goede medicijnen is dat ze; (1) werkzaam zijn. (2) minimale neveneffecten hebben.

 

Een virus loopt niet achter je aan, wij lopen de ziektes achterna door onze geringe weerstand. - Anugama Tobias

 

De achtergronden en oorzaken van vele pijnen moeten gezocht worden in de onvoldoende voorlichting van consumenten, bewuste en onbewuste lifestyle keuzes. Pijnstillers onderdrukken een klacht en lossen niets op maar zijn een waarschuwing dat er iets verkeerd gaat in je lichaam. De oorzaak aanpakken waar mogelijk zou veel verstandiger zijn maar juist hier gaat veel mis en dat ligt niet alleen aan de patiënt die steeds te horen krijgt; “U moet gezond eten”. Duizenden nieuwe ontdekkingen worden er elke dag gedaan en je kunt je wel voorstellen dat geen enkele dokter de tijd heeft om op de hoogte te blijven van de laatste onderzoeken.

 

Een arts die zich niet gespecialiseerd heeft moet op de hoogte blijven van alle lichaamsystemen en de meest recente publicaties van de farmaceutische industrie. Welke arts heeft er tijd om te lezen over vitamine? Hou eveneens in gedachten dat geen enkele arts bezocht wordt om deze producten te gaan promoten. Er is simpelweg door de farmaceutische industrie geen groot geld aan te verdienen. Dat maakt echter niet dat vitamine minder waardevol is. Vitamines zijn de meest waardevolle voeding / supplementen die je kunt nemen.

 

Duizenden en duizenden klinische studies zijn er gepubliceerd en de voordelen van vitamines moeten niet genegeerd worden simpel omdat je dokter ze niet voorschrijft. Terwijl een groot aantal gezondheid professionals de noodzaak van het eten van onbewerkte biologische voeding en vitaminesuppletie inzien zijn er ook velen die daar nog geen enkele kennis van hebben en er zijn zelfs artsen die hardnekkig de waarde van al deze studies blijven ontkennen.

 

Met de kracht van het internet kan het grote publiek zelf al deze rapporten raadplegen en de conclusie trekken geholpen door de door de vrij toegankelijke leesbare vertalingen die ervan gemaakt worden. Je hoeft in deze tijd niet meer te wachten op informatie die wellicht over een jaar of tien tot alle artsen is doorgedrongen. Onthoud, dokters hebben over het algemeen een opleiding gehad om ziektes te behandelen en hebben veelal slechts basiskennis van vitamines en geen praktijkervaring met de krachtige preventieve werking hiervan. Probeer het maar eens uit bij je huisarts en vraag hem wat hij weet over de relatie tussen gebalanceerde vitamine doseringen en het voorkomen van ziektes. Als je arts hier kennis van heeft en dit ook actief promoot mag je jezelf gelukkig prijzen. Laat hetgeen je arts niet weet je niet in de weg staan zelf de verantwoording te nemen je gezondheid optimaal te beschermen!

 

Ontslagen worden door je eigen lichaam?

Veel mensen vinden dood gaan een onderwerp waar ze liever niet bij stil willen staan. Ik stel vaak de vraag; “Ken jij iemand die 100 jaar wil worden?”

 

De top drie antwoorden;

 

1). Dat wil toch iedereen.

 

2). Dat wil ik.

 

3). Ik wil geen 100 jaar worden.

 

Als je net als ik zeer actief met gezondheid preventie bezig bent dan is het stellen van een onverwachte vraag wel een leuke sport. Een gesprek begin ik dan wel eens met; “Mag ik je eens iets vragen?” En dan komt de vraag: “Ken jij iemand die 100 jaar wil worden?” Een heel enkele keer wordt die beantwoord met: “Hoezo?” Dan weet ik gelijk dat ik te maken heb met iemand die niet ‘open minded’ is. Met dit “Hoezo” zegt die persoon wellicht; “Wat moet je van mij”. Met antwoord nummer drie: “IK wil geen honderd jaar worden”, is het mijn beurt om te antwoorden met; “Hoezo?” De antwoorden verbazen mij niet. “Op die leeftijd zijn er weinig van mijn vrienden over”. Mijn antwoord is dan: “Wat is er mis om nieuwe vrienden te maken, toen je op de wereld kwam kende je toch ook niemand?” – of – Het antwoord is; “Als ik zo eens om mij heen kijk wat er allemaal in de wereld gebeurt dan weet ik nog niet of ik 100 jaar wil worden”.

 

Als je echter de geschiedenisboeken doorleest dan is de wereld nog nooit een ideale verblijfplaats geweest en toch zijn er in alle tijden mensen geweest die gelukkig waren. Je begrijpt dat als je een positieve levenshouding hebt net al ik dat beide voorgaande gevallen geen goede ‘match’ zijn om een lang gesprek aan te gaan. Antwoord nummer twee: “Ik wil wel 100 jaar worden”, dat opent deuren. “Ik stel dan vaak de vraag: “En wat doe je daaraan om dat te gaan bereiken”. Oeps, daar worden toch veel mensen stil van om even na te denken. Hier kom ik zo nog even op terug. Antwoord drie: “Iedereen wil toch 100 jaar worden”’ dat is eigenlijk het leukste antwoord. “O ja waarom denk je dat iedereen dat wil?” In het antwoord komt dan vaak het woord gezondheid voor wat voor mij een inkoppertje is. “Zouden rokers ook allemaal hopen dat zij die uiterst zeldzame opa worden die de honderd heeft gehaald?”

 

Het gesprek kan vervolgens alle kanten in gaan – of – het wordt gauw afgekapt omdat de vraagstelling toch te moeilijk is – of – te confronterend. Hoe denk ik erover? Ik denk dat de consumenten in de Westerse landen gehersenspoeld zijn door zowel de farmaceutische industrie en hun aanhang van dokters die mensen laten denken dat gezondheid in een pilletje zit. (lees miljarden omzet per dag) Ik ben van mening dat veel mensen de verantwoording voor hun eigen gezondheid – bewust of onbewust - uit handen geven aan de dokter.

 

Ik ben ook van mening dat de voedingsindustrie de handlanger is van de farmaceutische ‘ziekte’ industrie. Zij zorgt er immers voor dat de kunstmatig geproduceerde producten die de naam ‘voeding’ niet eens waardig zijn bol staan van de lichaamsvreemde chemische stoffen die onze gezondheid stelselmatig ondermijnen. 75 procent heeft daarom vitamine gebrek en 99,5% mineralen gebrek. (Dat is niet mijn mening maar een feit dat steeds weer naar voren komt bij testen) Ik denk ook dat vele mensen hun genot dat ze op dit moment krijgen uit slechte leefgewoontes laten zegevieren boven de gedachte dat dit wel eens funest zou kunnen zijn voor de gezondheid op de lange termijn. Veel mensen blijven dan ook de waarschuwingen die hun lichaam uitzendt negeren. Ik denk dan ook dat veel mensen die maar door en door blijven gaan uiteindelijk te horen krijgen van hun eigen lichaam: “Onze wegen gaan hier scheiden, ik kan niet meer functioneren met de brandstof die je mij al die jaren hebt aangeboden” Ik denk dat dood gaan in (te) veel gevallen niet meer is als ontslagen worden door je eigen lichaam.

 

Ga naar Deel 12: Kanker, alle tijd om te veranderen!