Home » Deel 12

Deel 12  Bron Henk Mutsaers

 

Wat ook de motivatie is, je verlangen om gezond te blijven, een mogelijkheid zoeken om weer gezond te worden, of op zoek naar een laatste strohalm? Bedenk dat de informatie in elk boek een leidraad is in een zoektocht die je zelf moet gaan maken. Onderzoeken, Google, boeken etc. Je gezondheid is immers te kostbaar om een beslissing daarover af te laten hangen van de mening van een arts. Het is JOUW lichaam, JOUW leven. Het hoort dus ook JOUW eigen beslissing te worden welke weg je gaat volgen. Waar jij vertrouwen in hebt! Maar wel met zoveel mogelijk KENNIS en FEITEN!

 

De overeenkomst tussen de economische en gezondheid crisis?

 

Ik las laatst een zeer treffende vergelijking tussen de economische crisis die gelijk is aan de gezondheidcrisis, waarvan velen niet weten dat die zelfs bestaat! In de Verenigde Staten zijn zo’n 150.000 financiële adviseurs en slechts 1% van hen adviseerde hun klanten om hun geld uit de aandelenmarkt te halen. Dat betekende dus dat 99% het verkeerd had! Hoe kan het dat zulke hoogbetaalde experts dit niet zagen aankomen? Vergelijkbaar is de gezondheidscrisis. Er zijn zoveel professionals en organisaties die het publiek moeten beschermen en toch, ..... holt de algemene gezondheid en levenskwaliteit met sprongen achteruit. Meer en meer mensen worden afhankelijk van medicijnen en operaties.

 

Het aantal mensen met zwaar overgewicht neemt schrikbarende vormen aan, diabetes, hart en vaat ziekten en kanker stijgt met het jaar. En de uitgaven aan de ‘gezondheidzorg’ is totaal uit de hand aan het lopen. De afgelopen 100 jaar is stap voor stap onze voeding veranderd van een natuurproduct naar kunstmatig geproduceerde en uit zijn verband getrokken producten. Eigenlijk spreken we bij ziektes over een gebrek. Je auto is namelijk ook niet stuk als er geen of verkeerde brandstof in zit!

 

Daarna is het eigenlijk pas helemaal fout gegaan met onze voeding. We kregen minder tijd om voeding te bereiden in onze moderne maatschappij waardoor voedingfabrikanten gingen inspelen op ‘onze’ behoefte naar gemakkelijk te bereiden en snelle hap. En hoe regeert ons lichaam daarop? Ons lichaam geeft signalen af om meer te eten want het krijgt immers de benodigde essentiële voedingsstoffen niet binnen om alle systemen aan de gang te houden. Gevolg: Overgewicht, energie gebrek en de meest uiteenlopende ziektes die daarvan het gevolg zijn. Gebreken die zelfs erfelijk doorgegeven worden nadat we ons lichaam 30, 40 of meerdere jaren hebben uitgehongerd.

 

Het zijn dus niet de zogenaamde genen die fout geprogrammeerd zijn maar wij geven onze slechte leefstijlkeuzes door aan de volgende generatie. Daarna gaan we naar de dokter. Die vervolgens niet bij een thuisbezoek vaststelt wat de oorzaak is van het gebrek (ziekte) maar gelijk in de medicijnkast duikt.

 

Zo denk ik over medicijnen. Elk medicijn bestaat uit chemische stoffen. Natuurlijke producten zijn namelijk niet te patenteren en daar valt dus geen geld aan te verdienen. Men kijkt wat de werkzame stoffen in de natuur zijn en probeert deze zo goed en kwaad mogelijk chemisch na te bootsen. Elke vaccinatie en medicijn is dus het toedienen van een niet lichaamseigen stof, een gif dus, waarvan men hoopt dat het uitsluitend de ‘vijand’ vernietigt. Een compromis dus om het lichaam op een onnatuurlijke manier ‘aan de gang te houden’ zonder de oorzaak te elimineren. Vitamine en mineralen gebrek! Dit is de reden dat alle vaccinaties, chemotherapie en alle medicijnen voorspelbare en (vaak) onvoorspelbare bijwerkingen vertonen. De farmaceutische producten staan hoog op lijst in de doden ‘hitparade’.

 

Kanker preventie en genezing top 5

 

Er is hoop voor alle kankerpatiënten en mensen die willen voorkomen dat ze de ziekte krijgen. Nog steeds laten mensen zich leiden door dokters als men de beangstigende boodschap krijgt: “Kanker”. De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten. - Albert Einstein. Dokters blijven steeds maar weer bewijzen dat ze onvoldoende kennis bezitten en het de allerhoogste tijd is dat zij zich NU gaan verdiepen in het ontstaan en genezen van deze en andere ziekten. Dokters zijn anders met een sneltreinvaart alle respect aan het verliezen. Het enige wat je kunt doen is zelfstandig onderzoek naar de feiten die je aangereikt krijgt. De kans om kanker te krijgen is de laatste 40 jaar met 350% toegenomen. De hoofdverdachten is de bewerkte voeding. Sinds in 1971 de oorlog verklaard werd aan deze ziekte is er 2.000 miljard uitgegeven aan onderzoek en bestrijding van kanker. Ondanks de vele rapporten die vooruitgang claimen is de realiteit dat vele soorten kanker nog steeds niet te genezen zijn met het enige middel dat de Westerse geneeskunde inzet: Snijden en Chemotherapie! Het artikel is in zijn geheel te lezen op de uitgebreid gedocumenteerde site van de Life Extension Foundation. lef.org magazine Februari 2003.

 

De vraag die ook in dat artikel nog niet wordt beantwoord: “Is kanker genetisch bepaald? Dr. Brain Peskin zegt hierover; “Nee kanker is niet genetisch bepaald maar men heeft u de verkeerde voedingsgewoonten bijgebracht die overgaan van generatie op generatie”. De kranten koppen willen ons doen geloven dat: “Meer onderzoek nodig is naar zeldzame kankers” Een feit is echter: Het onderzoek naar 3.000 studies gedaan naar het effect van Chemotherapie door Ulrich Abel, PhD in 1989 toont: “Er is geen enkel bewijs gevonden dat Chemotherapie werkzaam is en het leven hooguit slechts een paar maanden verlengt”. Dat was dus in 1989 en sindsdien is er totaal niets veranderd bij het toepassen van een nutteloze vergiftiging van het lichaam methode.

 

Waarom wordt dit ook niet gewoon kwakzalverij genoemd? Het KWF kankerfonds vertelt ons dat kanker een verzamelnaam is voor honderd verschillende ziekten. Ze zitten er echter totaal naast want: Alle soorten kanker hebben dezelfde overeenkomst. Als we kijken naar de effectieve resultaten van de vele duizenden wetenschappelijke studies die er gedurende de afgelopen 40 jaar zijn gedaan, dan zijn al die resultaten bedroevend. Nog steeds worden er mensen letterlijk op grote schaal vergiftigd met een behandeling waar de resultaten op zijn best een levensverlenging te zien geven maar nooit tot genezing leiden.

 

In een zeer groot aantal gevallen leidt de behandeling slechts tot een versneld einde. Waarom? Omdat men de oorzaak niet aanpakt maar slechts de kanker symptomen bestrijdt. Elke wetenschapper zal moeten toegeven dat elke soort kanker één en dezelfde overeenkomst heeft. Otto Warburg M.D. Ph.D toonde dit de wereld al in 1931. Sindsdien zijn er onnoemelijk veel mensen onnodig aan deze ziekte overleden en blijven er dagelijks aan sterven zolang die oorzaak niet serieus genomen wordt. Telkens weer als een lichaamscel of weefsel een gebrek aan zuurstof heeft voor een langere periode ontwikkelt zich kanker. Gegarandeerd!

 

Verder toonde hij het onderscheidende vermogen van alle kankercellen, de toename van anaerobe glycolyse, (een proces waarbij energie vrijkomt zonder verbranding met zuurstof) wat de opname van zuurstof door de cel verder vermindert. De significante toename van glycolyse die vastgesteld wordt in een tumor is door de wetenschap bevestigd heden ten dage. Nochtans begrijpen de meeste oncologen en kankeronderzoekers de volledige werking van dit mechanisme niet en het werk van Otto Warburg en zijn belangrijke ontdekking in 1931. Zonder de toepassing van zijn ontdekking zal men kanker, op zijn best, slechts kunnen beteugelen maar nimmer genezen. Wanneer een kanker voor de tweede keer terugkomt, is die zo gevaarlijk omdat alle condities nog steeds aanwezig zijn en de cellen in een nog slechtere zuurstofarme staat van conditie zijn.

 

Een warme pleitbezorger die de techniek toepast in de praktijk is Dr. Brain Peskin. De oplossing van het celademhaling probleem zijn: Essentiële vetzuren. Maar, .... de enige twee echt essentiële vetzuren zijn Omega 6 (LA) en Omega 3 (ALA) in de onvervalste vorm. Bij die onvervalste Omega 3 en 6 wordt 5% omgezet door het lichaam in een biochemische stof genaamd “derivatives” de rest blijft in dezelfde staat. Het lichaam maakt deze derivatives aan naar gelang behoefte. Veel van de Omega 3 en 6 supplementen bestaan uit kunstmatige derivatives waardoor het lichaam een overdosis krijgt die schade aanricht. De meeste Omega supplementen worden namelijk gemaakt van kunstmatig gekweekte vis. Vissen die niet de natuurlijke voeding krijgen en al bij voorbaad niet de goede balans hebben tussen Omega 3 en omega 6. Deze dient Omega 3 / 6 - 1 op 1 tot 1 op 2 maximaal te zijn.

 

Dit is exact de samenstelling die je bij lijnzaad / lijnzaadolie vindt en toegepast wordt in het Budwig dieet. Niet alleen kanker maar ook hart en vaat ziekten hebben baat bij het zelfde principe. En, dat is zelfs uit te testen als je nog gezond bent. Laat je bloeddruk meten en ga daarna je dieet aanpassen door al die transvetten twee weken te vermijden en gebruik van tegelijkertijd het Budwig dieet. Je zult merken dat je bloeddruk opmerkelijk gedaald is en constant blijft. CT scans gemaakt in de U.S. toonden vermindering van de dichtgeslipte aders, zelfs bij rokers wat nooit eerder waargenomen was. En dat zonder het gebruik van medicijnen.

 

Duidelijk moet zijn dat zuurstof gebrek in de cellen kanker veroorzaakt en suiker de voeding vormt van kankercellen. Het mechanisme om cellen weer te laten ademen een goede Omega 3 en omega 6 voeding essentieel is en de base en zuurbalans van het lichaam zo snel mogelijk hersteld dient te worden. Duidelijk moet zijn dat een ieder deze zaken zelf thuis kan toepassen door het voedingspatroon rigoureus om te gooien. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat iemand al genezing vertoont voordat hij of zij, die op de wachtlijst staat voor bestraling, aan de beurt is voor behandeling!

 

De vraag blijft wie het gaat vertellen? De dokters hebben klaarblijkelijk nog nooit gehoord van dit mechanisme na al die jaren. Dr. Brian Peskin publiceerde een artikel in The Examiner of Alternative Medicine en kreeg een groot aantal positieve reactie van artsen die hiervan niet op de hoogte waren. Als ik verneem dat iemand kanker heeft wijs ik ze op deze informatie. Wat ze er vervolgens mee doen is niet meer mijn verantwoording.

 

Conclusie: In tien jaar tijd vielen er in de Amerikaanse gezondheidszorg meer doden dan alle oorlogen bijeen die de U.S. hebben uitgevochten in de geschiedenis.

 

Otto Heinrich Warburg ..... was een Duitse fysioloog, medicus en Nobelprijs winnaar. Hij ontdekte dat kankercellen eigenlijk nauwelijks zuurstof gebruiken. De verzuring van het lichaam (zuur ~ base balans) maakt dat kankercellen zich gemakkelijk kunnen verspreiden en verder uitgroeien. Kankercellen kunnen het goed kunnen vinden in een omgeving zonder zuurstof en met verhoogde anaerobe glycolyse. Bovendien bleek uit

labexperimenten ook voor het allereerst dat wanneer de glycolyse in kankercellen wordt geremd, de `kankercellen effectief gedood’ worden met als gevolg `massale celdood’.

 

De speculatie onder experts luidt nu dat de `trek in zoet’ wellicht de Achilleshiel van de ziekte kanker is. In 1931 ontving Otto Warburg een Nobel Prijs voor Physiology and medicine. De ontdekking waarvoor de prijs werd toegekend betreft wat men heden ten dage noemt ‘intracellulaire verbranding’. Het is een fundamenteel en vitaal proces waarbij substanties die direct worden aangeboden aan de cellen, of daarin worden opgeslagen, worden afgebroken in kleinere simpele elementen met gebruikmaking van zuurstof. Het is door dit proces dat de energie die voor andere essentiële processen wordt vereist van de cellen in een vorm geschikt voor direct gebruik ter beschikking wordt gesteld.

 

Is het werk van Otto Warburg al die jaren onderschat, onvoldoende verder onderzocht of gewoon geheim gehouden? Zijn al die onderzoekfondsen gedurende vele jaren besteed aan onderzoeken die niet ter zaken deden en had men dit al die tijd al kunnen weten? Otto Warburg ontwikkelde zijn theorie over kanker al in 1924 al was kanker indertijd een vrij zeldzame ziekte. Toen Warburg, die was opgeleid in natuurkunde én scheikunde, eind dertig was, voerde hij enkele gedetailleerde onderzoeken uit naar de assimilatie van kooldioxide met zuurstof in plant- en diercellen. Hij merkte op dat er bij kankercellen iets vreemds optrad: de zuurstof werd daar niet op dezelfde wijze gebruikt als in normale cellen. Kankercellen, zo ontdekte hij, gebruiken eigenlijk nauwelijks zuurstof. Normale cellen nemen zuurstof op via hun mitochondriën. (dit zijn de energie centrales van de lichaamscel) In deze centrales wordt zuurstof gebruikt om koolhydraten (glucose) af te breken zodat er energie gewonnen wordt.

 

Warburg ontdekte echter dat kankercellen de mitochondriën kennelijk passeren en in plaats daarvan hun energie halen uit een proces dat hij `fermentatie’ noemde. Daarbij wordt energie uit glucose gehaald zonder dat er enige zuurstof aan te pas komt. (fermentatie is het omzetten met behulp van bacteriën en schimmels). Voor de meeste tijdgenoten van Warburg was deze ontdekking niet meer dan een curiositeit, maar zelf beschouwde hij hem als fundamenteel. Die opvatting heeft hij zijn leven lang volgehouden.

 

`De primaire oorzaak van kanker is de overgang van verbranding van suiker met zuurstof in normale lichaamscellen naar fermentatie van suiker,’ zo vertelde hij zijn collega-wetenschappers enkele jaren voor zijn dood.

 

`Vanuit het oogpunt van de biofysica en de biochemie is er geen groter verschil denkbaar dan dit verschil tussen normale en kankercellen. Zuurstofverbranding is de energiemotor voor alle planten en dieren. In kankercellen wordt hij van die troon afgezet en vervangen door de energievormende reactie van de laagste levensvormen, namelijk de fermentatie van glucose,’ aldus Warburg bij zijn lezing voor de bijeenkomst voor Nobelprijswinnaars in Lindau van 30 juni 1966. Zijn theorie bewees Warburg door middel van `de eenvoudigst denkbare experimentele procedure’. Hij kweekte dierlijke cellen in een reageerbuis en liet ze onder verlaagde zuurstofdruk groeien; na 48 uur waren het kankercellen geworden. Zelfs nadat vervolgens de zuurstofdruk weer normaal was gemaakt, bleven de kunstmatig ontstane kankercellen zich vermenigvuldigen als kankercellen. Als eenmaal het fermentatieproces in elke cel de overhand had, bleek het proces `onomkeerbaar’, aldus Warburg.

 

Destijds werd er fors gedebatteerd over de hypothese van Warburg. Volgens sommigen was hij paradoxaal. Waarom zouden bijvoorbeeld juist kankercellen, waarvan we toch wisten dat ze zich snel vermenigvuldigen en dus een enorme energiebehoefte moesten hebben, afhankelijk worden van anaerobe glycolyse, een proces dat relatief inefficiënt energie oplevert ten opzichte van de efficiëntere respiratoire glucoseverbranding met zuurstof? Het antwoord daarop heeft te maken met de manier waarop kanker in het lichaam voet aan de grond krijgt, aldus Warburg.

 

Het is bekend dat kanker in stand blijft doordat hij zich doelbewust afsluit van de normale lichaamsprocessen (een van de redenen waarom conventionele chemotherapie zo vaak faalt bij solide tumoren). Dat gebeurt omdat de tumor zichzelf moet beschermen tegen de mitochondriën in gezonde cellen, die als primaire taak hebben afwijkende cellen te doden door middel van een proces genaamd `apoptose’ (geprogrammeerde celdood). Om zich te kunnen vermenigvuldigen moet de kanker dus wel een productiesysteem voor energie vinden waarvoor geen zuurstof nodig is. De bevindingen van Warburg kregen geen voet aan de grond en werden uiteindelijk vergeten.

 

Hernieuwde onderzoeken aan de Universiteit van Madrid in 2002 brachten nieuwe zaken aan het licht. Een van hun bevindingen was dat er twee afzonderlijke mechanismen waren die de groei van deze vormen van kanker bevorderden. Beide waren wel gebaseerd op hetzelfde principe, de remming van mitochondriën in de normale cellen. Warburg had nog niet de beschikking over de technologie om die mechanismen te ontdekken en te beschrijven, maar ze vormden de eerste bewijzen van het feit dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben.

 

Deze bevindingen zette andere wetenschappers in beweging om dit verder te gaan onderzoeken. Twee radiologen van de Universiteit van Arizona wezen erop dat hun hele branche (de radiologie) al jaren gebruikmaakte van het `Warburgeffect’, namelijk bij de lichaamsscans. Bij de PET scans die in ziekenhuizen gemaakt worden, wordt standaard de glycolyse in tumorcellen gemeten om het `stadium’ van de kanker vast te stellen. Hoe meer anaerobe glycolyse, des te kwaadaardiger (maligne) is de tumor. Verhoogde glucoseafbraak, zo herinnerden ze iedereen, is een `bijna altijd voorkomende eigenschap’ van kanker. Ook andere onderzoekers gingen bevestigen dat kankercellen uitstekend gedijen in een omgeving zonder zuurstof en met verhoogde anaerobe glycolyse.

 

Bovendien bleek uit hun labexperimenten ook voor het allereerst dat wanneer de glycolyse in kankercellen wordt geremd, de `kankercellen effectief gedood’ worden met als gevolg `massale celdood’- Stuart Schreiber, heeft uitvoerig gekeken naar alle stadia die een cel doorloopt van normale cel tot kankercel. Ze richtten zich vooral op de stofwisseling in de cellen en herontdekten exact wat Warburg zeventig jaar tevoren reeds ontdekte. Naarmate een cel meer ontaardt, stapt hij steeds verder over van energieproductie in de mitochondriën op glycolyse daarbuiten en wordt hij geleidelijk dus anaeroob en hypoxisch (zuurstofarm).

 

Bovendien bleek dit proces een genetische component te bevatten, waarmee de theorie van Warburg meteen een plaats in de gangbare wetenschappelijke opvatting over kanker kreeg. `We hebben meer inzicht gekregen in het verband tussen twee modellen voor het ontstaan van kanker. De ene (de hypothese van Warburg) is gebaseerd op de relatief hogere energieproductie door anaerobe glycolyse in kankercellen ... en de andere op kankerveroorzakende genen,’ aldus het onderzoeksrapport. In plaats van dat ze elkaar tegenspreken blijken de twee modellen dus in elkaar te haken.

 

De hypothese van Warburg ondersteunt ook de minder algemeen geaccepteerde theorie dat er een verband is tussen kanker en zuurgraad. In de alternatieve sector wordt al jaren geadviseerd een basisch dieet in te zetten in de strijd tegen kanker. Het Warburgeffect biedt nu mogelijk een wetenschappelijke uitleg daarvoor, want het belangrijkste bijproduct van anaerobe alycolyse is melkzuur. Volgens de recentste speculaties is het zelfs zo dat de productie van melkzuur de belangrijkste manier is waarop kanker zich uitbreidt, doordat het zuur de kankercellen een `competitief voordeel geeft bij uitgroei en uitzaaiing ‘.

 

Heden ten dage gonst het in de wereld der oncologie van het `Warburgeffect’. Het eenvoudigste aanknopingspunt is dat het verklaart waardoor kankerpatiënten zo vermageren. Dat komt niet alleen doordat hun immuunsysteem zo aangetast is, maar ook doordat anaerobe glycolyse zo’n inefficiënte energieproductie is dat kankercellen veel glucose nodig hebben om te groeien en te vermenigvuldigen. Op deze manier gebruiken ze de voorraad koolhydraten van het lichaam langzaam op.

 

Ooit werd gedacht dat deze honger naar glucose enkel een bijproduct was van de groeiende tumor, maar in het recente onderzoek is herontdekt dat het juist fundamenteel is voor het hele ziekteproces. En nu is het zaak te ontdekken welke onderdelen het proces kunnen blokkeren of zelfs keren. Suiker zou wel eens de Achilleshiel van kanker kunnen zijn, de zwakke plek in een verder onaantastbaar geheel.

 

Natuurlijk zijn alle onderzoeken weer verder gericht op het ontdekken van een behandelmethode of medicijn om gebruik te kunnen maken van het Warburgeffect, behalve naar de voeding want daar kijkt men niet naar. Het actiefste voedingsonderzoek vindt plaats in het geboorteland van Warburg aan de universiteit van Jena. Daar gaat een team onder leiding van dr. Michael Ristow terug naar de allereerste principes om te kijken of Warburg gelijk had. Zij controleren met name zijn pessimistische aanname dat als kanker eenmaal in gang gezet is, het onomkeerbaar is. De groep van Ristow toont aan dat de Nobelprijswinnaar het wellicht bij het verkeerde eind had. Zij hebben een natuurlijk voorkomend menselijk eiwit onderzocht genaamd `frataxine’, waarvan we weten dat het mitochondriën stimuleert. Ze hebben aangetoond dat kankercellen kunnen worden `gedwongen tot een mitochondriale stofwisseling’ waardoor `de groei van kanker efficiënt kan worden onderdrukt’, aldus Rístow.

 

Zijn ultieme wens is dat er een behandeling van kanker gevonden wordt die geheel op voeding is gebaseerd. Een Amerikaanse voedingsdeskundige echter verkondigde dat hij een voedingskundige doorbraak had gevonden op basis van het Warburgeffect waarbij hij gebruikmaakte van essentiële vetzuren. Zijn naam is Brian S. Peskin, schrijver van het boek: ”The Hidden Story of Cancer” Het idee verkeert nog in een vroeg stadium en voor een bredere acceptatie moet Peskin zijn wetenschappelijke bewijsvoering flink uitbreiden, zo stelt men.

 

Momenteel is er veel meer aandacht voor de ontdekkingen die gedaan worden in Edmonton, Canada. Begin 2007 publiceerden onderzoekers aan de universiteit van Alberta de resultaten van de eerste trial met een geneesmiddel dat specifiek gebruikmaakt van het Warburgeffect. Getest werd de verbinding dichlooracetaat(DCA), dat al decennia gebruikt wordt tegen zowel stapeling van melkzuur als zeldzame stoornissen bij kinderen waarbij de mitochondriën in de cel betrokken zijn. DCA stimuleert de mitochondriën zodat ze meer zuurstof innemen om de glucose af te breken. De Canadese onderzoekers besloten het voor het eerst uit te proberen op kankercellen in een laboratoriumonderzoek. Ze kweekten menselijke borst-, hersen- en longkankercellen om ze vervolgens bloot te stellen aan DCA. Binnen vijf minuten begonnen de kankercellen zich al meer te gedragen als normale cellen in de zin dat ze meer zuurstof verbrandden en minder melkzuur produceerden.

 

De onderzoekers geven toe dat ze enorm veel aan Warburg te danken hebben, maar gaan er tegelijk vanuit dat hij het op een punt verkeerd heeft: Kanker is niet onomkeerbaar.

 

Vervolgens gingen ze DCA testen op ratten. De dieren werden geïnjecteerd met virulente kankercellen zodat ze tumoren kregen. Vervolgens kregen enkele geïnjecteerde ratten DCA in hun drinkwater. Binnen enkele weken trad er een groot verschil op. De ratten die met DCA behandeld waren, kregen veel kleinere tumoren (gemiddeld ongeveer 40 procent kleiner) en er waren zelfs tekenen dat er kankercellen gedood waren door normale gezonde cellen van het immuunsysteem. `DCA kan selectief tegen kanker werken, omdat het een fundamenteel proces aanvalt in de ontwikkeling van kanker, dat uniek is voor kankercellen,’ aldus de leider van het onderzoeksteam in Alberta, dr. Evangelos Michelakis.

 

`Wat echt uniek is aan deze stof, is dat hij waarschijnlijk tegen veel verschillende vormen van kanker zal werken. ‘Maar dichlooracetaat is een bijproduct van chloor en dus potentieel giftig. Bij onderzoeken is gebleken dat bij relatief hoge doseringen DCA zelfs kanker kan veroorzaken, althans bij ratten; dus of het bij mensen zo is moet nog blijken. Het goede nieuws is dat het bij de doseringen die reeds gebruikt worden bij celziekten op de kinderleeftijd, geen belangrijke bijwerkingen heeft”. Aangezien het een oud middel is en er geen patent op kan worden genomen, is het bovendien niet duur.

 

Dan treedt er echter ook een paradox op. Om een geneesmiddel als zodanig op de markt te brengen zijn er dure klinische trials nodig om te bewijzen dat het werkt. Dat onderzoek wordt vrijwel altijd gefinancierd door farmaceutische bedrijven, maar niet als die geen lucratief patent in het vooruitzicht hebben.

 

Michelakis probeert nu fondsen te werven om klinische trials te financieren. Dat verklaart deels de ophef rond DCA die momenteel speelt. Aarzel niet diep in de buidel te tasten, maar realiseert u zich wel dat nog niet te voorspellen is wat de bevindingen bij mensen zijn. (Bron: Uit de novemberuitgave (2007) van ‘Wat artsen je niet vertellen’ een artikel van Tony Edwards. http://www.wddty.com/)

 

Dr. Johanna Budwig is een Duitse wetenschapster die leefde van 1909 tot 2003. Ze was apothekeres en biochemicus. Ze werkte aan het onderzoek van Nobelprijswinnaar Otto Warburg (1883-1970) dat ging over kanker en celademhaling. In 1949 slaagt Johanna Budwig er als eerste in om vetten te analyseren en verschillende vetzuren te onderscheiden. Ze ontdekt dat onverzadigde vetzuren in het celmembraan zorgen voor de celademhaling. Het blijkt de ontbrekende schakel te zijn in het onderzoek van Warburg. Ze ontdekt tevens dat vetzuren wateroplosbaar worden in combinatie met eiwitten (zwavelhoudende aminozuren ). Zodra zij dit inziet begint ze met de ontwikkeling van een dieet en voedingsvoorschriften om kanker te genezen. Ze ontwerpt een recept voor een olie-eiwitpapje. Nu is dit recept, in het Nederlands, bekend onder de naam Budwigpapje.

 

Wetenschappelijk zijn er dus nog geen dubbelblinde bewijzen dat Dr Brian Peskin en Johanna Budwig gelijk hebben, intussen worden er al wel mensen genezen van kanker. Tevens wordt weer eens te meer onderschreven wat het belang is van een goede base en zuur balans in het lichaam om kanker preventief te voorkomen en het weer terug te brengen naar wat het eens was, een zeldzaam voorkomende ziekte!

 

Kanker in je familie, genetisch bepaald? Hiermee zijn we begonnen. Met het feit dat zowel kanker als hart en vaatziekten zeldzaam waren aan het begin van de 19de eeuw kunnen we dus een levensgroot vraagteken zetten bij al de medische studies die dit claimen. (In opdracht van de farmaceutische industrie om daar medicijnen voor te ontwikkelen?) Want, is de mens opeens genetisch veranderd na duizenden jaren? Het antwoord kan iedereen verzinnen: NEE. Wat is er dan wel veranderd? Juist, onze voeding. Logisch nadenken en de zaken aan elkaar verbinden met de hulp van enkele wetenschappelijke ontdekkingen die door de jaren heen vakkundig uit het zicht van de belanghebbenden zijn gehouden.

 

De afgelopen jaren heb ik veel gelezen over kanker, ik heb veel mensen geïnterviewd op gezondheid radio. Mensen die zelf de te horen kregen dat ze maar een korte tijd meer te leven hadden. Mensen die deze boodschap niet als een doodvonnis over zich heen lieten komen en tegen de gangbare protocollen ingingen, zich de rust gunnende om andere mogelijkheden te ontdekken en toepasten, een andere weg in sloegen als hun lotgenoten. Als we dan alle overeenkomsten bij elkaar voegen kwamen we telkens weer tot de volgende top 5 om kanker te genezen en te voorkomen.

 

Kanker preventie en genezing top 5 (in volgorde van belangrijkheid)

 

1. Mentaal, een sterk verlangen om te blijven leven.

 

2. Stress, een stress factor moet altijd opgelost worden. (*GNM)

 

3. Ontgiften, blokkades moeten opgeruimd worden.

 

4. Optimale voeding, die de zuurstofopname bevordert.

 

5. Bewegen, de minst belangrijke van de top vijf.

 

* German New Medicine

 

Als mensen op de bekende splitsing komen en te horen krijgen; “Er is kanker geconstateerd”. Je leeft in een roes, kun je dan nog wel helder denken en een goede afgewogen beslissing nemen?

De kiem (ziekte) is niets het terrein (voedingsbodem) is alles. - Louis Pasteur:

 

Toen Pasteur deze simpele diepgaande verklaring aflegde capituleerde hij eerlijk voor de grootste kritiek die hij ontving van Antoine Beauchamp. Maar de verkeerde naam kwam in de geschiedenisboeken, die van Louis Pasteur omdat er zoveel geld te verdienen valt aan medicijnen en vaccinaties. En ..... ze passen zo perfect in de agenda van de regerende elite genocide agenda als biologische wapens bij het selecteren van de kudde.

 

De sleutel tot overleven in deze vergiftigde wereld is beter te begrijpen wat Pasteur bedoelde met het ‘terrein’. Pasteur refereerde aan de base en zuurbalans oftewel de pH balans die bepaald hoeveel zuurstof onze cellen kunnen absorberen. Het behouden van een geringe alkalische pH waarde geeft het lichaam de mogelijkheid om een optimale hoeveelheid zuurstof op te nemen. Het allerbeste om dit te bereiken is door het eten van ongekookte rauwe voeding speciaal organische gekweekte groenten die rijk zijn aan sulfide (zwavel) Sulfide verbetert de doorlaadbaarheid van de cellen waardoor de zuurstofopname verbetert. De beste manier om voldoende sulfide binnen te krijgen is het land te bemesten met ouderwetse bemestingmethodes met dierlijke mest.

 

In het begin van de vijftiger jaren ontdekten de Rockefeller familie al de connectie tussen sulfide en gezondheid. Zij realiseerden zich dat wanneer zij de boeren zover zouden krijgen om meer kunstmest te gaan gebruiken zij stinkend rijk zouden worden aan de verkoop van dure gepatenteerde medicijnen. Daarmee is de cirkel weer rond.

 

Gebruik eeuwenoude natuurlijke methoden en de natuur blijft in evenwicht evenals de gezondheid van mens en dier. Overal waar de mens door winstbejag ingrijpt zal een verstoord evenwicht leiden tot gezondheid problemen. Multinationals hebben de afgelopen 100 jaar het natuurlijk evenwicht om zeep geholpen en massale ziektes zijn het gevolg. Gemanipuleerd door de media weten hele generaties totaal niet meer wat het betekent om in balans met de natuur te leven en zijn gehersenspoeld door de onder controle staande media gaan geloven dat medicijnen het antwoord zijn op de talloze ‘nieuwe’ ziektes die er zijn ontstaan. (of lees met opzet zijn gecreëerd). In wat voor wereld leven wij?

 

Opnieuw staan we midden in de ontwikkeling van een grootschalige operatie die voor velen niet te bevatten is. De grootschalige eliminatie van menselijk leven. Dat dit in de vorm van chemotherapie al vele jaren aan de orde is snappen slechts weinigen. De tijd om wakker te worden is nu. Door internet zijn reeds vele mensen wakker geschrokken. Net als ik zijn we na 9/11 verhalen gaan lezen en ja ook wij waren vol ongeloof dat zoiets mogelijk zou kunnen zijn. Maar nadat we steeds meer steekhoudende informatie zijn gaan onderzoeken vielen er ook steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. Het worden spannende tijden. Alle registers worden nu opengetrokken.

 

De Codex Alimentarius, een nieuwe financiële crisis die de hele wereld economie tijdelijk lam kan leggen (?) Allerlei scenario komen je ter ore en hoe het allemaal gaat lopen is een zaak om zeker scherp in de gaten te houden. Intussen probeert men de inmiddels wakkere mensen hun machtigste wapen te ontnemen. Communicatie! Het indammen van de vrijheden van internet en email. De internet providers moeten nu al een jaar lang de email gaan bewaren en zijn daarmee het nieuwe en grootste ‘Stasi’ dossier uit de geschiedenis aan het aanleggen. Onthoud echter, gezondheid ga je niet verbeteren of veiligstellen met medicijnen of een vaccinatie. Jezelf optimaal beschermen is echter super eenvoudig door weer in balans met de natuur te gaan leven. Angst is in deze een zeer slechte raadgever.

 

Begin 2009 ontvingen we een uitnodiging om een privé presentatie bij te wonen over de GNM. German New Medicine (GNM) ontwikkeld door Dr. Ryke Geerd Hamer, M.D. gaat uit van de gedachte dat elke ziekte, inclusief kanker, zijn origine vindt in een onverwachte schok die men ervaart. De ontdekking kwam nadat Dr. Hamer, de voormalige hoofd internist oncologie aan de universiteit van München Duitsland, zijn zoon onverwacht verloor. Tijdens deze stressvolle periode ontwikkelde zich bij hem kanker (testikel). Deze diagnose leidde bij hem tot het bestuderen van de connectie tussen stressvolle gebeurtenissen en ziektes door bij kankerpatiënten (zijn specialiteit) de historie voorafgaande aan de ziekte te onderzoeken.

 

Hij vond dat, net als bij zichzelf, al zijn patiënten door een zeer stressvolle periode waren gegaan voorafgaande aan de openbaring van de ziekte. Door ook andere ziektes in het onderzoek te betrekken kwam aan het licht dat elke ziekte gecontroleerd wordt door een specifiek gedeelte van de hersenen en verbonden kan worden met een identificeerbare stress situatie. GNM is gebaseerd op vijf biologische wetten die wetenschappelijk toe te passen zijn op alle voorkomende ziektes:

 

#1. Elke ziekte wordt veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis / conflict / schok die mensen onverwacht treft.

 

#2. Op voorwaarde dat er een oplossing is voor het conflict ontwikkelt zich elke ziekte in twee fasen. Een conflict actieve fase en een genezingsfase.

 

#3. Verbindt de bevindingen van de eerste twee wetten in context met de embryologie (de studie naar de ontwikkeling van de embryo) en de ontwikkeling van de mens. Het illustreert de biologische correlatie tussen het fysieke lichaam, de hersenen en het orgaan vanuit het gezichtspunt van de evolutie.

 

#4. Adresseer de rol van de microben in de context van de evolutie met betrekking tot de drie kiemlagen waaruit onze organen voortkomen. De microben zijn onontbeerlijk voor onze overleving.

 

#5. Elke zogenoemde ziekte moet men gaan begrijpen als een zinvol speciaal biologisch programma van de natuur dat gecreëerd wordt om een onverwacht biologisch effect op te lossen.

 

Dr. Hamer gelooft dat een persoon niet kan overlijden aan kanker op zichzelf. Wanneer iemand overlijdt gedurende de conflict actieve fase van de ziekte stelt, hij is het door energie gebrek, gewicht verlies, slaap gebrek en emotionele en mentale uitputting. De stress voortkomend uit de kankerdiagnose, of het geven van een negatieve prognose is vaak genoeg om een persoon te beroven van de levenslust. Conventionele behandeling van kanker zorgt alleen maar voor een acceleratie van de neerwaartse spiraal! Als een kankerpatiënt nog geen behandeling heeft ondergaan als radiotherapie of chemotherapie heeft GNM een succesratio van 96 tot 98 procent.

 

Toen Dr. Hamer deze bevindingen wilde publiceren werd hij aangeklaagd en dwarsgezeten door Franse en Duitse autoriteiten. Hij leefde daarna in ballingschap in Spanje waar hij zijn strijd voortzette voor de erkenning van GNM.

 

Commentaar Dr. Mercola: Ik heb al lang aangehouden dat de mentale staat een rol speelt in elke fysieke ziekte, van hartziektes tot depressies, van artritis tot kanker. Zelfs de conservatieve centra voor ziekte controle (Centers for Desease Control CDC) stelden dat 85 procent van alle ziektes een emotioneel element bevatten. Ik geloof echter dat het actuele percentage veel hoger ligt. Het is niet verwonderlijk dat Dr. Hamer vervolgt wordt in zijn pogingen om GNM bevindingen gepubliceerd te krijgen die bewijzen dat het oplossen van de emotionele crises de eerste stap is naar genezing. De meeste nieuwe theorieën, speciaal diegene die ingaan tegen medicijngebruik, chirurgie en conventionele behandelingen hebben en / of krijgen hiermee te maken.

 

Intuïtief is het zeer begrijpelijk dat een persoon die de boodschap krijgt; “U heeft nog zes maanden te leven”, genoeg is om iemand alle hoop volledig te ontnemen. En natuurlijk, zo gauw als onze geest alle hoop opgeeft zal het fysieke lichaam onverbiddelijk volgen. Fortuinlijk voor een ieder, het tegenovergestelde is ook waar. Als je de focust richt op pijn, ellende, ongenoegen en zorgen zul je ervaren meer van deze zaken aan te trekken in je leven.

 

Het alternatief:

 

Als je blijft focussen op wat je wel wilt ervaren in je leven en je stopt energie in gezonde leefstijlkeuzes, dan heeft je lichaam eigenlijk niet veel andere keuzes dan weer gezond te worden. Voor je het weet begin je je weer beter te voelen. Simpelweg is het een van de meest wonderbaarlijke transformaties die je maar voor kan stellen. Als je toestaat dat het lichaam zichzelf weer kan gaan herstellen door de emotionele conflicten op te lossen is op zich een intrigerende gedachte. Onthoud eveneens dat er technieken zijn om emotioneel om te leren gaan met onverwachte tragedies en stress.

 

Een van mijn favoriete strategieën is die van W. Clement Stone’s. Hij was de meest succesvolle student van Napoleon Hill, werd miljardair en overleed op 100 jarige leeftijd. Hij geloofde heilig dat de meeste negatieve dingen in het leven gezien kunnen worden vanuit het standpunt dat het leven je iets probeert te leren dat je uiteindelijk als persoon kan verbeteren. Het klinkt wellicht als een naïeve en simpele aanpak, maar het heeft eveneens het krachtige potentieel om alle negatieve zaken die op het levenspad komen te transformeren. Bron: Dr. Mercola 

 

Een gebroken hart is echt een medische conditie!

 

Een gebroken hart is niet zomaar iets wat bedacht is door de schrijvers van romantische boeken en niemendalletjes. Het is een echte medische klacht. De correcte medische term is Takotsubo cardiomyopathy en het kan de symptomen van een hartaanval nabootsen. En net als in de roman vindt het plaats na een stressvol en onrust veroorzakende gebeurtenis.

 

Deze conditie werd herkend door onderzoekers in Japan 15 jaar geleden en het Miriam Hospital en Rhode Island Hospital in Amerika hebben hier verder onderzoek naar gedaan bij 70 patiënten met deze klachten. Tweederde van de patiënten had zeer stressvolle fysieke en emotionele klachten zoals slecht nieuws, een auto ongeluk of relatieproblemen. Dit vertoonde symptomen als een hart aanval wat zich manifesteerde als pijn op de borst en kortademigheid. Van deze groep was 20% ernstig ziek en moest zelfs op de intensieve zorgafdeling opgenomen worden voordat ze volledig herstelde. Onderzoekers menen dat deze condities ontstaan door een plotselinge explosie van stresshormonen zoals adrenaline die het hart tijdelijk verzwakken en ‘overweldigen’. Maar net als in de roman herstellen gelukkig ook de meeste mensen in het echte leven van een gebroken hart. – De meeste mensen! (Bron: American Journal of Cardiology, 2009; 103: 1015-19).

 

TROS Radar uitzending GNM

 

Week 14 2009 werd Casper Rutten in TROS Rader weggezet als promotor van kwakzalverij. Ons lichaam is één groot energieveld en wordt gestuurd door zowel positieve als negatieve energie van onze gedachten. Gedachten die ons lichaam ziek kunnen maken. Vanuit de medische wereld worden de Dr. Hamer natuurwetten niet ondersteund. Dit bleek maar al te duidelijk uit de reactie van de artsen. Daarmee geven zij dus eigenlijk aan dat lichaam en geest geen eenheid zouden zijn.

 

Reactie Mies Kloos (natuurarts) Ik heb de uitzending van RADAR over de GNM gezien en later nog teruggekeken via het internet. Dr. Rodenhuis betitelde de GNM als flauwe kul en onzin. Als dat zo is, waarom wordt er dan geen onderzoek gedaan om deze “onzin” en “flauwekul” eens en voor altijd de wereld uit te helpen?

 

Dr. Hamer heeft zijn bevindingen in1981 aangeboden ter verificatie aan de universiteit van Tübingen. Daar is toen niets mee gedaan. In een rechtszaak volgend hierop heeft de rechter bepaald dat elk proefschrift, ingediend door een arts, onderzocht moet worden op zijn waarde. Ook hierop is de universiteit niet ingegaan. Dr. Hamer heeft sindsdien honderden rechtszaken (meer dan 600, heb ik mij laten vertellen) gevoerd met steeds weer dezelfde vraag: mogen mijn bevindingen geverifieerd worden? Er werd steeds niet op in gegaan. Waarom niet??

 

Vele artsen hebben hem onder 4 ogen verteld dat ze wisten dat zijn bevindingen waar waren, maar dat ze grote problemen zouden krijgen als ze hem gingen steunen. Wat voor problemen? Het verliezen van hun licentie om het beroep van arts te mogen uitoefenen? Waarom is Dr. Hamer zijn licentie kwijtgeraakt? Omdat hij het toch wel “heel bont” heeft gemaakt (immers, in Duitsland mag meer dan in Nederland) of vanwege het feit dat hij zo’n grote bedreiging vormde voor de medische industrie en alles wat eraan vast hangt? Waarom zijn er geen meldingen van publicaties van Dr. Hamer in PubMed? Omdat hij ze niet heeft geschreven of omdat hij monddood is gemaakt?

 

Wat zouden de gevolgen zijn voor het op grote schaal toepassen van de denkwijze van Dr. Hamer? Dat 80% van de mensen kunnen inschatten wat er met hen aan de hand is en hoe hun ziekteproces zal verlopen. Hierdoor zal het gebruik van artsen, ziekenhuizen, verzekeringen, medicijnen en verder aanhangende industrieën drastisch terug lopen. Stel je eens voor wat dit voor impact heeft op de economie!

 

Dr. Legemaate heeft het aan het einde van de uitzending over het feit dat er een grote groep mensen gebruikmaakt van de alternatieve sector en dat er meer voorlichting gegeven moet worden in programma’s zoals deze. Is dit voorlichting of stemmingkwekerij? Immers de veroordeling van de GNM denkwijze door de interviewster was van het begin van de uitzending duidelijk. De minister wil de vergoedingen voor de alternatieve geneeswijzen helemaal schrappen uit de verzekeringen.

 

Waarvoor dient deze uitzending? Is dit “objectieve” voorlichting of is het stemmingmakerij? Heeft het tot doel een open discussie te initiëren over goede gezondheidszorg of dient het als onderdeel van de campagne van de minister om weer een alternatieve methode in een kwaad daglicht te kunnen stellen, zodat de bevolking de stappen van de overheid zal accepteren? Ik ben al 4 jaar bekend met deze denkwijze en zie mensen, die ik met natuurlijke en energetische methoden help, in de genezingsfase schieten.

 

Ik ben Dr. Hamer zeer dankbaar voor zijn bevindingen, want nu kan ik deze mensen verklaren waarom ze door dit proces gaan. Zodoende hoeft het ze geen angst aan te jagen en kunnen ze het nut ervan inzien. Dr. Hamer geeft het vertrouwen in de - Wijsheid van de Natuur - terug aan de mensen die het willen horen! - Mies Kloos

 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wanneer je lichaam in een perfecte conditie is met een ideale base zuur balans dat je een veel hoger stressniveau aan kan dan verzwakte personen. Al zo rond 2004 kreeg ik van Anugama Tobias een oud vergeeld boekje over kanker, daarin leerde ik dat: Al in 1965 berichtte men uitvoerig over deze zaken in relatie tot de gevreesde ziekte kanker. Patiënten die in het reguliere circuit vaak uitgedokterd waren en een laatste hoop en toevluchtsoord zochten in het alternatieve circuit. Mensen die al ten dode opgeschreven waren. En toch wist men ook in die tijd al mensen op het goede spoor te zetten, te genezen. Dat werd dan vaak geluk genoemd.

 

Gewoon door buiten de levensstijl wijzigingen en aanpassingen ook de mentale, emotionele kant te ‘behandelen’. In het boek; Getting Well Again, werd hier uitvoerig relaas over gedaan. Dr. Gert Hamer heeft de bewijzen kunnen leveren waarom dit ook onomstotelijk vaststaat dat de emotionele kant zo belangrijk is en de sleutel vormt van een gezond leven. Iedereen vervult een actieve rol in de gezondheid door middel van de persoonlijke denkbeelden, emoties en de positieve of negatieve levenshouding. Op een fysieke manier door beweging / sporten en de voeding.

 

De sterkte van het verlangen om gezond te leven en de sterkte van het verlangen om beter te worden in geval van een ernstige ziekte maakt een groot deel uit van het genezingsproces. In het boek; “Getting Well Again” ISBN 076783-00295 wordt uitgebreid ingegaan op de technieken om dit verlangen te stimuleren en te trainen. Zoals mensen zichzelf ziek kunnen maken in een depressieve staat zo kunnen mensen ook genezen van de ergste ziektes door de kracht van hun gedachten.

 

Mensen die deelnamen aan het programma dat was opgezet in een kliniek in Forth Worth Texas en allen zonder ook maar één uitzondering opgegeven waren door de dokters voor traditionele behandelingen leefden langer of werden genezen verklaard. Onbegrijpelijk voor de dokters, maar de veerkracht van de geest blijkt onnoemelijk sterk. Het startpunt blijkt te allen tijde: de wil om te leven.

 

Zo ongeveer medio 2008 werd mijn aandacht gevestigd op bloed elektrificatie. Vertrouwt met het gegeven dat je lichaamsonderdelen allemaal energievelden zijn en die energie ook uitstralen zou je daar ook wat mee moeten kunnen doen. Ik kwam terecht op de een website waar men uitleg gaf over de zogenaamde magnetische pulser. Het systeem werd in 1991 uitgevonden door Rob Beck nadat hij kennis had genomen hoe eigenlijk nierdialyse systemen werken. De apparaatjes gebruiken een klein beetje stroom om pijn te bestrijden en voor het assisteren van het helingsproces van het lichaam. Het gebruik van elektriciteit bij genezingsprocessen is echter al langer bekend.

 

Het idee werd al toegepast in de Romeinse tijd voor behandeling tegen reumatische pijn. Vastgesteld is dat het elektrificatie proces de opname van zuurstof in de rode bloedcellen verbetert en geïnfecteerde bloedcellen vernietigt. Bovendien wordt het energieniveau van het bloed verbeterd met maar liefst 500 procent. De zoektocht brengt je vervolgens al snel op andere zaken die de zogenaamde Main Stream Media (MSM) niet halen of afgedaan worden als kwakzalverij.

 

De Rife technologie

 

Veronderstel, voor een ogenblik, dat u meer dan twee decennia een moeizaam afmattend onderzoek hebt doorgebracht -- dat u een ongelooflijk eenvoudige, elektronische manier gevonden hebt om letterlijk elke ziekte op deze planeet die veroorzaakt wordt door virussen en bacteriën te genezen. Het is namelijk een ontdekking die de pijn en het lijden van talloze miljoenen en het leven op aarde voor goed zou veranderen.

 

Royal Ramond Rife was de meest vooraanstaande wetenschapper van de laatste 100 jaar. Hij was het die een microscoop uitvond die tot 60.000 keer kon uitvergroten en virussen en kanker zichtbaar kon maken. Hij ontdekte met specifieke frequenties virussen en bacteriën te kunnen doden net zoals men een glas kan laten springen met een bepaalde toon. In 1931 wist Rife met zijn uitvinding 100% van de kankerpatiënten die hij te zien kreeg te genezen. De zoektocht naar mogelijkheden hield daar niet op maar bracht mij verder op het spoor van Hulda Clark.

 

Ik had al wel eens gehoord van de Engelse wetenschapster maar nog nooit echt onderzocht waar zij zich mee bezighield. Wel had ik al vernomen dat het woord kwakzalverij aan haar persoon verbonden was. Nu ben ik inmiddels zover in mijn denken dat wanneer er iemand beschuldigd wordt van kwakzalverij het beslist de moeite waard is om dit zelf te onderzoeken en kennis te nemen van het hoe, wat, waar, wanneer en waarom verhaal achter de betreffende persoon! Hulda Clark dus, zij ontwikkelde de Syncrometer® die in staat is via resonantie in luttele seconden te meten welke schadelijke stoffen zich in je lichaam bevinden. Waarna men met behulp van dit zelfde apparaat de bron kan worden opgespoord die bij die persoon de oorzaak is van een ziekte, handicap of pijn.

 

Dit kan variëren van het drinkwater, de voeding, dranken, meubels, gebruiksvoorwerpen en tandvullingen. Hulda Calk ontdekte na onderzoek van duizenden mensen dat kankerpatiënten zonder uitzondering allemaal dezelfde parasiet in hun lichaam hadden en ook allemaal dezelfde gifstof (Isopropyl alcohol). - (Op wikipedia ‘leer’ je dat dit o.a. voorkomt in Aceton en schoonmaakmiddelen en wordt niet giftig genoemd). Bij het lezen van haar gratis beschikbare eBoek The Cure for all Diseases wordt het eens te meer duidelijk in wat voor giftige wereld wij leven. Maar ook dat oplossingen eenvoudig bewerkstelligd kunnen worden met de door haar samen met haar zoon uitgevonden zapper. Een apparaatje dat handige mensen eventueel zelf zouden kunnen bouwen maar anders zeker aan te schaffen is.

 

In haar boek komt bijvoorbeeld naar voren dat vele mensen de bron van de dagelijkse vergiftiging gewoon in hun tandvullingen hebben zitten, kwik. De enige en zeer effectieve methode om de ziekte te overwinnen is de bron te verwijderen. In deze wereld staan we echter ook bloot aan gifstoffen waar we vooralsnog geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Chemtrails bijvoorbeeld, ook hier kan echter de Dr Hulda Clark zapper effectief ingezet worden om zoveel mogelijk of alle schade te voorkomen.

 

Bij dit onderwerp kanker hebben we zeker niet de intentie om compleet te willen zijn want er zijn vele wegen die naar Rome leiden en therapieën die succesvol toegepast zijn zoals vitamine C therapie waar hoge doseringen elke twee uur oraal ingenomen worden of intraveneus rechtstreeks in de bloedbaan wordt gespoten. Er is de natriumbicarbonaat methode van Dr. Simoncini waar Drs. Henk Jan Trentelman zo’n warm pleidooi voor hield in zijn boek; Chemo, of kan ik zelf kiezen ISBN: 9789079872015 en legio andere natuurlijke methoden die het lichaam kunnen versterken.

 

Vitamine D

 

Tegenstrijdige berichtgeving maakt dat nog steeds miljoenen mensen het spoor bijster zijn over het eenvoudige gegeven of het nu wel of niet verstandig is om lekker te zonnen? Dr. Dianne Godar heeft een onderzoek gedaan dat indiceert dat UVA licht in de zon schadelijk is. UVB licht geeft die begeerlijke bruine huid en geeft je lichaam bovendien de benodigde vitamine D. Het zijn dus de UVA stralen die verantwoordelijk zijn voor de melanoom huidkanker explosie. Wat is echter belangrijk om te weten?

 

De UVA stralen worden niet tegengehouden door de ruiten van je auto en het huis! UVB stralen aan de andere kant zijn juist een bescherming tegen melanoom huidkanker of liever gezegd, het is de vitamine D die je lichaam aanmaakt die je beschermen tegen deze huidkanker. Dr. Godar heeft een wel heel sterk punt in haar onderzoek. De melanoom epidemie begon al voordat het massaal zonnen aan het strand en in de tuin zo’n geweldige trend werd. Bovendien tekent de dramatische toename van melanoom huidkanker zich voornamelijk af bij mensen die binnen werken in plaats van bij mensen die de gehele dag in de zon werken! Het is juist een laag vitamine D niveau wat een risico is voor het ontwikkelen van melanoom huidkanker. Bovendien, mensen die reeds melanoom kanker hebben en zich blijven blootstellen aan de zon, ..... leven langer dan diegene die dit niet doen.

 

De cijfers: melanoom huidkanker is al aan het toenemen sinds 1940 in Amerika. Binnenwerkers krijgen negen maal minder UV stralen dan buitenwerkers en toch lopen zij een groter risico op melanoom huidkanker. Je weet nu waarom! UVA stralen dringen dieper in de huid door dan UVB stralen. Het zijn ook de UVA stralen die de huid doen verouderen. Achter het raam in de zon verstoort dus de natuurlijke balans waar de UVB stralen je beschermen tegen de schadelijke UVA stralen. Simpel eigenlijk nietwaar? Voldoende zonnen is dus heel gezond vanwege de vitamine D aanmaak door je lichaam.

 

Bedenk dat de natuur zo geschapen is dat er te allen tijde evenwicht dient te zijn, balans. Dat betekent dat 15 tot 30 minuten per dag reeds voldoende is voor de vitamine D aanmaak. Een paar uurtjes zonnebaden aan het strand of in de tuin is echt niet slecht maar de hele dag en vooral rond het middaguur daar is dus wat voor te zeggen. Overdaad schaadt. Vitamine D aanmaak kan je lichaam beschermen tegen niet alleen melanoom huidkanker maar er zijn zestien soorten kanker waarbij de zonne vitamine (D) bescherming geeft inclusief longkanker, borstkanker, prostaatkanker en darmkanker. Als je de zon totaal vermijdt of je gebuikt een zonnecrème dan is je huid niet in staat om afdoende of helemaal geen vitamine D aan te maken!

 

Vitamine D onderzoek naar relatie met kanker.

 

Voldoende vitamine D opname kan een zaak van leven of dood zijn. Een nieuwe studie toonde dit belang bij het overleven van longkanker. Vitamine D krijgt men binnen via voeding, vitaminesupplementen of de zon. Onderzoek toonde dat patiënten met longkanker die hun operatie in de zomer ondergingen 50% meer overlevingskans hadden na 5 jaar dan diegene die de operatie in de winter ondergingen. (Onderzoek Havard School of Public Health) De resultaten werden gemeld bij de American Association for Cancer Research conference in Anaheim. Het interessante aan deze studie is dat er niet gekeken werd naar de kans om longkanker te krijgen maar naar de overlevingskansen. Dokters ontdekten de rol van vitamine D in het voorkomen van bepaalde kanker soorten en wilde ook weten wat de rol was bij het overleven van deze ziekte. De uitkomst van de studie wil niet zeggen dat patiënten een operatie moeten uitstellen tot in de zomer, maar kunnen vitamine D aanvullen via de juiste voeding en supplementen.

 

Het menselijk lichaam kan 10.000 tot 12.000 international units (IU) genereren per half uur zomerzon blootstelling. De aanbevolen dagelijkse vitamine (D) opname is van 200 tot 600 (IU). In de praktijk echter krijgen mensen in de US en Europa stukken minder vitamine D binnen dan de aanbevolen hoeveelheid. (ADH EU norm) (RDA – US norm). Hoe verder mensen van de evenaar verwijderd zijn, des te slechter is de vitamine D opname. Mensen die bovendien te horen krijgen dat de zon schadelijk is vanwege huidkanker en de zon vermijden hebben nog een lagere vitamine D status.

 

Het overgrote deel van de Westerse bevolking komt nog niet eens in de buurt van de aanbevolen hoeveelheid vitamine D opname. Het verhaal van vitamine D zou eenvoudig lijken, maar de recente studies van rond de wereld hebben geopenbaard dat de rol van de zonneschijnvitamine (D) in gezondheid veel complexer is.

 

Nodig voor een sterk beendergestel, om spiersterkte te bewaren en mensen wat bescherming te geven tegen dodelijke ziekten met inbegrip van multiple sclerose (MS), diabetes, en zelfs kanker. Wat nu duidelijk is geworden dat vitamine D een machtige kracht in het regelen van de celgroei is, immuniteit, en energiemetabolisme, meent David Feldman van de Universitaire School van Stanford van Geneeskunde. Hij is de redacteur van een nieuwe 1.300 pagina compilatie van onderzoekbevindingen van meer dan 100 laboratoria die aan deze substantie werken (2004, Vitamine D, Academische Pers).

 

Zonnecrème gevaar voor de gezondheid!

 

In een mail van “What doctors don’t tell you” kwam naar voren dat je insmeren tegen een ‘overdosis’ zonnestralen schadelijker is dan onbeschermd in de zon vertoeven. Bij een inventarisatie van de koele cijfers bleek dat in de streken waar de meeste huidkankers voorkwamen, ..... ook de meeste zonnecrème verkocht wordt!

 

Chemotherapie:

 

Patiënten krijgen onvoldoende voorlichting van de dokter! Wat oncologen aan de patiënt vertellen over overlevingskansen van palliatieve chemotherapie blijft ver onder de maat. (misdadig is een betere term) - (‘Palliatief’ komt van het Latijnse woord ‘palliare’. Dit betekent verzachten, een mantel omdoen, ommantelen, omringen, beschermen, koesteren). Tweederde van alle kankerpatiënten in Engeland ontvangen weinig of geen enkele informatie over de overlevingskansen bij chemotherapie behandeling vooraf gaande de beslissing om de therapie toe te passen.

 

Dit bleek uit een studie gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal (BMJ). Palliatieve chemotherapie voor vergevorderde kanker (advanced cancer) geeft geringe overlevingskansen en dat dient de patiënt te weten voor de chemotherapie behandeling aanvangt. De te verwachten levensduur bij vergevorderde kanker is eerder maanden dan jaren bij behandeling met palliatieve chemotherapie! Een studie aan de Universiteit van Bristol bracht aan het licht dat bij tweederde van de patiënten deze informatie over de te verwachte levensverwachting niet werd verstrekt. (Hoe is de situatie in Nederland?) Dokters stelden; “Het geven van overlevingskansen is uitermate moeilijk in te schatten” (?) en, “ Slecht nieuws kan de gezondheidzorg relatie verstoren evenals het laatste sprankje hoop”. “Het geven van palliatieve chemotherapie kan gemotiveerd worden door de patiënt hiermee te beschermen van slecht nieuws”.

 

“De tegenzin van de dokter om deze moeilijke en gevoelige informatie bij de patiënt aan te kaarten is ook gevoed door de belemmering van de patiënt om een goede beslissing te nemen over de toekomstige behandeling”. (De dokter als ‘God’,.......... in staat om een betere beslissing te nemen over andermans leven?)

 

Onderzoekers stellen dat dokters voldoende en realistische informatie dienen te verstrekken op een gevoelig juist tijdstip in het tempo van de patiënt. (What oncologists tell patients about survival benefits of palliative chemotherapy and implications for informed consent: qualitative study) BMJ 337 jul31_3/a752

 

“Ich habe est nicht gewusst”

 

We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van de Tumor kliniek van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland die het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door de jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centrums en vroeg hen om alles op te sturen wat ze ooit over chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de duizenden artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande medische vakbladen.

 

Het koste Abel verschillende jaren om al die data te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd op 10 augustus in 1991 in de Lancet en deze studie zou elke dokter alert hebben moeten maken over de methode die zij toepasten! De succesratio van de toepassing van chemotherapie was in een woord; “Verschrikkelijk”.

 

Volgens zijn bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande studie die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven verlengt van mensen die leiden aan de meest voorkomende vormen van kanker. Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de levensstandaard verbetert. Hij omschrijft chemo als een “wetenschappelijke woestenij” en stelt eveneens vast dat ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de behandeling niet wil opgeven.

 

De media hebben verzaakt om te berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten van Abel wat ook niet te verwachten was gezien de financiële afhankelijkheid van de media. Een recente zoektocht in de media naar Abels werk leverde precies nul resultaten op! Geen wonder dat de patiënt die zich uitsluitend richt op de traditionele media alle hoop blijft vestigen op deze giftige en levensbedreigende behandeling. De bevindingen van Abel zijn echter onweerlegbaar. Het is echter duidelijk dat met vele medicijnen inclusief chemotherapie een regelrechte vorm van genocide (volkerenmoord) wordt gepleegd.

 

Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als dit nieuws aan de grote klok gehangen wordt en wat te denken van het vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan! En dit alles wordt eveneens mogelijk gemaakt met de bereidwillige medewerking van de dokters die net als de bewakers van de concentratiekampen met de rug gekeerd naar de rokende verbrandingsovens en de geur opsnuivend van verbrande lichamen toch beweerden: “Ich habe est nicht gewusst”.

 

“Ik heb nog geen enkele patiënt verloren”

 

Dr Kingsley is een van de pioniers van ‘The New Medicine’ (de nieuwe geneeskunde). Alle ziektes inclusief kanker zijn het resultaat van een immuunsysteem dat niet goed functioneert. Alle ziektes kunnen overwonnen worden als eenmaal de oorzaak van het foutief functioneren van het immuunsysteem gevonden en gecorrigeerd is. Zoals hij zegt; “Ik genees niemand maar hij maakt dat het lichaam zichzelf kan genezen”. De ‘geheime’ wapens van Dr. Patrick Kingsley zijn waterstof peroxide (zuurstof) en vitamine C intraveneus direct in het bloed gespoten op zeer hoge doseringen.

Zuurstof was dus al bekend in 1931 (O. Warburg) en vitamine C in 1970 (L. Pauling)

 

... en hoe lang nog blijven mensen voor de gek gehouden worden?

 

Ga naar Deel 13:  Kwakzalverij