Home » Deel 14

Deel 14 Bron Henk Mutsaers

Grove leugens in de – ziekte – industrie.

Sinds het midden van 18de eeuw zijn natuurartsen systematisch onder vuur komen te liggen van ‘moderne’ dokters en de georganiseerde westerse geneeskunde. Met de opkomst van de moderne geneeskunde die met medicijnen de ziekten veroorzakers aanpakken en de chirurgische ingrepen (die vaak totaal overbodig zijn bij natuurgeneeswijzen) ontstond een hele industrie rondom het ziek zijn.

 

Chirurgie en medicijnen werden meer en meer de geaccepteerde ‘geneeswijzen’ die bij de patiënten door de strot geduwd werden als zijnde dubbelblind wetenschappelijk bewezen methoden. Het werd de manier van de toekomst en alles wat daar niet aan voldeed werd tegengewerkt of tot kwakzalverij verklaard. De aanvallen op de ‘alternatieven’ werden steeds talrijker agressiever en gingen vaak gepaard met grove leugens. Dit kwam omdat de moderne ‘geneeskunst’ meer potentie had tot financieel gewin. De plattelandsdokter en natuurarts werden een bedreiging voor hen – aan ziekte – “geld-verdien-industrie”. De medische terminologie werd steeds ingewikkelder waardoor een gewone burger er geen touw meer aan vast kon knopen zodat zij er simpelweg niet meer aan dachten pogingen te ondernemen om zichzelf te genezen.

 

Patiënten organisaties (?)

Wereldwijd ontstonden er steeds meer patiënten organisaties die op de achtergrond gerund werden door de belanghebbende medicijnfabrikanten. Natuurlijk weten de farmaceuten en dokters dat de natuurlijke geneeswijzen veel beter, goedkoper en veiliger zijn dan hun medicijnen en chirurgie, maar ze zijn ook veel minder winstgevend. Een natuurarts herstelt het evenwicht en eenmaal bekend hiermee kan de patiënt dat vaak zelf bij een mogelijke herhaling. De symptoomonderdrukkende medicijnen moeten echter even-zo-vaak gebruikt blijven worden. De patiënten organisaties beschermen zo het inkomen van de artsen en farmaceuten in plaats van het welbevinden van de patiënten. Mensen worden zo gehersenspoeld op hun meest zwakke momenten van hun ziekte door essentiële informatie achter te houden.

 

Daarom is de industrie hard bezig om vitamines te labelen als geneesmiddel als er ook maar één claim op gelegd wordt. Dubbelblinde onderzoeken kosten namelijk handen vol met geld dat nooit commercieel terug te verdienen is met natuurlijke - niet te patenteren – producten! Dit is ze nog niet gelukt maar eind 2009 zijn ze een hele grote stap in de richting die de vrijheid van schrijven en spreken gaat beperken in combinatie met reclame voor voeding – supplementen en behandelingen!

 

In het boek “Nutrition and Physical Degeneration” van Dr. Weston A. Price lezen we details over primitieve culturen in de wereld die de gezondheid vele malen beter voor elkaar hadden dan wij. Gezonder, betere levenskwaliteit en een hogere levensverwachting hadden. Hij ontdekte dat de voedingsstatus een alles bepalende doorslaggevende factor was. Eenmaal overgeschakeld naar de moderne kunstmatig geproduceerde westerse voeding ging het ook in deze bevolkingsgroepen hard achteruit met de algemene gezondheid. Diegene die echter terug gingen naar hun traditionele voeding knapten weer zienderogen op. Kennis als deze is bijzonder krachtig en het is juist deze kennis die velen ontberen.

 

Hoe minder mensen weten dat je met de voedingssamenstelling, vitaminen, mineralen, kruiden en alternatieve therapieën eenvoudig kan genezen, hoe beter de moderne medisch wereld floreert. Onnodig om te vertellen dat mensen die deze onwetendheid met alle macht in stand houden er wel bij varen. Dokters, uw huisarts, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, medicijnfabrikanten, laboratoria en wetenschappers, ze verliezen allemaal een groot deel van hun bestaansrecht als we allemaal weer gezond gingen leven.

 

Nu wordt iedereen steeds armer in een poging dit onbetaalbare, onveilige tot ronduit dodelijke systeem in stand te houden en worden we verplicht om mee te betalen. De effectiviteit en lage kosten van natuurgeneeskunde en de beoefenaars hiervan zoals onder andere de Chinezen zijn een directe bedreiging voor de winstgevendheid van het Westerse medische systeem. Dat is dus een van de hoofdredenen waarom de uitoefening van de Chinese geneeskust keer op keer in twijfel getrokken wordt, tegengewerkt en onderdrukt. Er worden onwaarheden over verspreid, over gelachen, belachelijk gemaakt of ronduit genegeerd. Het is door de acties die zieke patiënten zelf ondernemen en de daarop volgende mond tot mond reclame dat deze geneeswijzen zich aan het verspreiden zijn. Patiënten verspreiden het woord over de behaalde resultaten van o.a. Chinese, orthomoleculaire en natuurartsen over hoe effectief deze methoden werken.

 

Nu men zich realiseert dat men deze reclame nooit kan stoppen begint men deze natuurgeneeswijzen te erkennen maar wel met de onderliggende gedachte tot het controleren en reguleren en het vaststellen van strenge (onredelijke) eisen. Vaak stellen Westerse wetenschappers dat het slechts gaat om ongecontroleerde placebo effecten omdat er in hun ogen geen bewijs is vast te stellen of de bewijzen slechts tegen niet terugverdienbare hoge kosten verkregen kunnen worden.

 

Bij natuurgeneeswijzen zal altijd aandacht geschonken worden aan de voedingsstatus en het vermogen van het lichaam te herstellen om de voedingsstoffen optimaal op te kunnen nemen. Altijd, steeds weer opnieuw, blijkt die voedingsstatus schrikbarende tekorten te vertonen. Zoals ik zelf ervaar kan ook na 10 jaar aandacht voor de voeding en supplementen gebruik de opname drastisch verbeterd worden met het gebruik van de NES scan door blokkades op te heffen en de toepassing van de juiste biologische voedingsmiddelen in een goede verhouding.

 

 

Voeding

Vitaal voor zieke mensen. Ziek zijn is al geen pretje en alle aspecten die verlichting kunnen brengen is pure winst. De juiste voeding – onbewerkt – van natuurlijke bronnen maakt dat het lichaam meer vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen en micro nutriënten binnenkrijgt. En dan ook nog in de meeste gevallen in onvoldoende mate vanwege onze ‘moderne’ landbouwmethodes. Aanvulling is zeker in geval van ziekte – VITAAL – om het lichaam te laten komen tot regeneratie, aansterken, de stemming te verbeteren etc. De langzame aftakeling van ons lichaam wordt maar al te vaak toegeschreven aan ‘ouderdom’ waaraan echter een gebrek aan essentiële bouwstoffen ten grondslag ligt.

 

Iedereen moet meer aandacht gaan geven aan wat voor voeding we in onze mond steken, niet op een bepaalde dag maar elke dag. Iedereen die zijn vitamineopname meerdere malen heeft laten testen zal ervaren dat de moderne voeding niet voorziet in afdoende vitamines en andere bouwstoffen, aanvulling blijkt dat ook onontbeerlijk. Maar mensen die uitsluitend een vitaminesupplement nemen en denken goed bezig te zijn komen bedrogen uit. Onze voeding verdient het niet meer het predicaat – veilig – te krijgen en verschillende zaken zal je moeten schrappen. In de vijftigerjaren waren er al fitness Goeroes die stelden “Als de mens het ‘maakt’, eet het dan niet”. Als het gekweekt wordt op natuurlijke manier (zonder kunstmest en pesticiden) is dat het allerbeste wat je lichaam kan krijgen.

 

“Het is niet wat je soms doet wat telt, het is wat je altijd doet wat telt”. Steeds weer hoor ik van zieke mensen dat ze in de reguliere gezondheidszorg geen voedingsadvies meekrijgen, zelfs niet bij levensbedreigende ziektes. Ook heb ik al verschillende keren kunnen optekenen uit de mond van mensen - bedreigd met een dodelijke ziekte - dat ze vertwijfeld lieten weten aan de behandelende arts voor een alternatieve methode te kiezen. Ze kregen dan in ronduit dreigende taal te horen het verder maar uit te moeten zoeken maar niet meer op – hun – hulp moesten rekenen!

 

Niet alleen het systeem is fout maar ook de mensen die het systeem helpen in stand te houden. Kies dus wat voor jou de beste optie is, laat al het andere links liggen. Laat met je keuze - en geld - je stem gelden!

 

Zelfredzaamheid is het sleutelwoord.

Mike Donkers wist het treffend samen te vatten: “We moeten gaan kijken naar methoden die mensen zonder enige moeite zelf toe kunnen passen”. Op zoek gaan dus naar jarenlang onderdrukte therapieën die moeilijk of onmogelijk te verbieden zijn. De base en zuurbalans optimaliseren is zo’n wonderbaarlijke methode die het voor veel ziektes onmogelijk maakt om zich te ontwikkelen. Vraag het niet aan je dokter tenzij het een natuurarts is of gelijkwaardig.

 

Maar er is veel meer, zoals de German New Medicine wat je helpt het mentale deel van je gezondheid aan te pakken. Is de geest over deze kennis eenmaal uit de fles dan is die onmogelijk te stoppen. Maar er valt meer te ontdekken, .... Eveneens een uitspraak van Mike: “De Engelstalige gebieden zijn veel verder op gezondheid gebied vanwege de vele uitstekende boeken die daar verschenen zijn”. Als ik dan echter kijk naar de resultaten met name in de VS dan is dat weer bedroevend. Zijn het de vele TV dokters die mensen beïnvloeden in samenwerking met het geestdodende fluoride daar in het drinkwater waardoor de levensverwachting gemiddeld nog lager ligt dan bij ons?

 

In mijn nieuwsbrief schreef ik al over Dr. Brian Peskin die ontdekte wat het belang is van de celademhaling in het voorkomen van kanker. Hij schreef daar een boek over: “The hidden cure of cancer”. Het boek wordt binnenkort vertaald en uitgegeven bij succesboeken. De bevindingen van deze arts kunnen echter zo door iedereen toegepast worden door aandacht te besteden aan de omega 3 en 6 balans. Mike Donkers kwam ook weer op de proppen met een oude / nieuwe ontdekking over Oxygen therapie. Zuurstof dus!

 

250.000 exemplaren zijn er verkocht door de jaren heen van het boek van Ed McCabe. De boeken werden wereldwijd verkocht puur door het maken van mond tot mond reclame van goed geïnformeerde consumenten. Dat vond allemaal plaats in 1988; “Oxygen Therapies, A New Way of Approaching Disease”. Miljoenen mensen hebben geleerd dat zuurstof een essentieel element is voor totale gezondheid. Miljarden mensen hebben daar echter nog nooit kennis van genomen! Zijn meest recente boek is; “Flood your body with oxigen”.

 

Maar er is nog veel meer zoals het door Ellen Vader onlangs uit het Frans vertaalde boek over Magnesium: De vraag is: “Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Altzheimer gemeen?” 75% van de bevolking heeft een gebrek aan deze stof. Als je al deze wonderen die goede biologische gebalanceerde voeding en supplementen teweeg brengen voor de gezondheid eens bij elkaar optelt, dan is er maar slechts Eén conclusie mogelijk. Onze voeding deugt niet, anders konden deze voeding en vo dingssupplementen nooit zo heilzaam werken.

 

Onze minister van volksgezondheid verkoopt dus – weer - Klinkklare onzin! Doe eens gek, laat je lichaam eens doormeten op vitamine en mineralen gebrek, op de base en zuurbalans en nog vele andere punten. Doe het NU, als je nog kerngezond bent (of denkt te zijn). Tien tegen een dat het een motivatie voor je wordt om anders te gaan leven, anders te gaan eten, anders te gaat aankijken tegen de ‘expertise’ van de gezondheidsraad, het voedingscentrum en .... (ex) minister Klinkklare onzin.

 

Zeker weten dat jij ook een warme pleitbezorger gaat worden voor een gezonde leefstijl binnen de kring van familie, vrienden en relaties. Het leuke is echter dat je dat nog niet eens actief hoeft te doen want, .... iedereen gaat je namelijk vanzelf vragen hoe het komt dat je er zo goed uitziet, afgevallen bent, of waarom je de laatste tijd zoveel energie hebt!

 

Gezondheid Quiz

Bestudeer de volgende statistieken en raad welke gebieden onderworpen worden aan strengere regelgeving door overheid instanties. De cijfers zijn afkomstig uit Amerika.

Gemiddelde jaarlijkse doden voor 1995. (cijfers afkomstig uit verschillende bronnen)

Interactie medicijnen gebruik: 100.000 – 140.000

Verkeersslachtoffers: 39.325

Voedselvergiftiging: 9.100

Huishoudelijke schoonmaakmiddelen: 74

Acute pesticide vergiftiging: 12

Vitamine: 0

Aminozuren: 0

Commerciële kruiden producten: 0

Welke producten zien nu strenge controlemaatregelen tegemoet? Precies, het zijn de laatste drie van de lijst en dat schijnt hard nodig te zijn?

 

 

Het zit in je genen ... ontdekten slimme wetenschappers

Aan de bar zaten we met z’n allen even te praten, er lagen bijna evenzoveel shag builen op de bar als er mensen aanwezig waren en het verhaal kwam op gezondheid. Zeg heb je het al gehoord dat [....] ook kanker heeft? Dan moet je met een verhaal komen net als ik, dat kanker gewoon te genezen is. Ik moet zeggen dat dit ook ongeloofwaardig overkomt want mensen kunnen het moeilijk bevatten dat er geneeswijzen bekend zouden zijn die niet toegepast worden ten koste van vele mensenlevens. Dat is toch ondenkbaar!

 

Terwijl dus het ene na het andere sjekkie opgestoken werd kreeg het gesprek van onze‘gezondheiddeskundigen’ een wending in de richting van wetenschappers die hadden ontdekt dat bij mensen met dementie een bepaald gen daarvoor verantwoordelijk zou zijn. De conclusie van het gesprek was dat deze afwijking van de natuur gewoon in de genen zit. Tussen de regels door kun je dan als oplettend luisteraar vast stellen dat je dus een beetje geluk moet hebben om oud te worden, en er werd nog een sjekkie opgestoken.

 

Die wetenschappers die wisten het wel, ...... dat hadden ze in de krant gelezen. Afgelopen zomer (2010) had ik het geluk eens binnen te dringen in de wereld van de wetenschappers. Ik mocht met de drive in show een avond verzorgen en dit bleek een promotie feest te zijn voor een wetenschapster die ook uit had gevonden dat er een medische toepassing was voor een ‘afwijking’ in de natuur. Ze had daar een boek over geschreven en mocht als blijk van waardering een feestje organiseren voor wat collega’s voor 15.000 euro. Een diner voor de beste collega’s, daarna de borrels, wat hapjes en de vertoning van de vakantie video en foto’s op een grootbeeldscherm.  Kijk eens wat je allemaal kan doen en waar je allemaal naar toe kan reizen als jullie ook zo slim worden als ik leek de boodschap te zijn voor de aanwezigen die met enige bewondering en afgunst het verhaal aanhoorden.

 

Maar wacht eens, had ik niet in het boek ‘the China Study’ gelezen dat mensen die verhuisden naar een andere streek of land, nog diezelfde generatie te maken kregen met dezelfde lifestyle ziekten en gebreken die daar ook heersten. Ziektes die dus bij de familie niet in ‘de genen’ zaten bleken dan al snel bij die ene persoon wel voor te komen. Met andere woorden; genen hebben geen leidersrol maar zijn eenvoudig te beïnvloeden door de leefomstandigheden van een bepaalde streek, of familie en de ‘overerfbare’ eet en leefgewoontes.

 

‘Weten’schappers

Dus wetenschappers doen onderzoek naar de genen in de familie lijn om te ontdekken of ze een afwijking kunnen ontdekken, ... en nog mooier een medicijn om dat te corrigeren. Dat zou mooi zijn, erkenning, mooie vakanties en wellicht als ze het heel goed doen een boek, promotie en een feestje met jaloerse collega’s. Waarschijnlijk zitten daar ook slimme wetenschappers bij, ik bedoel echt slimme. Wetenschappers die op zoek gaan naar die zeldzame familie die van opa en oma een echt gezonde leefstijl als ‘erfenis’ meegekregen hebben en deze ‘erfenis’ ook weer doorgegeven hebben aan hun kinderen. En zouden ze die genen met afwijkingen ook kunnen vinden bij mensen die wel in balans leven met de natuur? Ik denk het niet.

 

Maar hoe ga je vervolgens met die ontdekte wijsheid als wetenschapper om? Ga je dan vertellen dat je e genlijk helemaal geen medicijn nodig hebt omdat de groenteboer je veel beter van dienst kan zijn? Sommige wetenschappers doen dat inderdaad. Dat zijn echter geen slimme wetenschappers. Ze krijgen veel moeite om hun bevindingen in een wetenschappelijk magazine gepubliceerd te krijgen, worden soms met de nek aangekeken, voor gek versleten, ... en ze mogen vooral geen mooie vakantie tripjes maken.

 

Maar stel dat je per ongeluk als medicijn wetenschapper deze waarheid ontdekt, hoe zit je dan als mens in elkaar? Ga je kiezen voor de waarheid om de mensheid van dienst te kunnen zijn of maak je de afweging om toch te denken aan je mooie baan die je vaarwel moet zeggen als je die bevindingen naar buiten gaat brengen? Ik denk dat weinigen van die slimme wetenschappers voor die keuze komen te staan. Ze weten waarschijnlijk wel dat ze nooit in die richting moeten gaan zoeken om niet opgezadeld te worden met gewetensproblemen.

 

De studie die ze gevolgd hebben aan de farmaceutische faculteit heeft dat wel aan hun onderbewuste meegegeven. En de roker die vol overtuiging denkt dat het allemaal in de genen zit, ik ben zo slim om hem in de waan te laten dat het zo is.

 

Wordt vervolgd Deel 15: Waarom doe we wat we doen