Home » Deel 16

Deel 16 tevens laatste deel:  Bron Henk Mutsaers

BEWUSTWORDING

Onlangs hoorde ik in een video de term gebruiken, voeding als wapen. Het was niet erg positief bedoeld maar als wapen om de groeiende wereldbevolking bewust te verminderen. He who controls the food controls the world. Hij die de voeding onder controle heeft controleert ook de wereldbevolking. Er is ook een boek dat als titel heeft voeding als wapen tegen kanker. Dit vind ik echter persoonlijk (in navolging van Mike) niet zo’n goed gekozen titel. Met medicijnen voer je immers oorlog in je lichaam, met (echte) voeding werk je samen met de natuur.

 

Waarom is voeding een wapen? Voeding kan door de politiek gebruikt worden door bewuste schaarste te creëren waardoor mensen de energie ontnomen wordt om te protesteren tegen het regime. Men ontdekte dat fluoride in water mensen gedwee maakt waardoor ze beter te controleren waren. Dit werd dan ook toegepast op gevangenen in de jaren dertig, toen deed de Russische overheid dat in Gulag in Siberië. Vraag je eens af waarom deze zeer giftige stof in tandpasta zit en in verschillende landen in het drinkwater?

 

Een experiment met meer dan 1 miljoen gevangenen en leerlingen die simpelweg aanvulling kregen met voedingssupplementen gaven als resultaat dat mensen minder agressief werden en slimmer. Bij alle leerlingen gingen de rapportcijfers omhoog. (Onderzoek Schoenthaler 1973).

In sommige voeding zitten meer pesticiden, vulstoffen en E nummers dan voedingsmiddelen en de natuurlijke groenten en fruit worden grotendeels gekweekt met kunstmest en daarom allemaal zonder uitzondering arm aan essentiële bouwstoffen, vitaminen en mineralen. Vraag je eens af hoe het komt dat natuurlijke biologische voeding veel tegenwerking krijgt en duur is terwijl junk voeding kunstmatig laag in prijs gehouden wordt zodat er in feite een oneerlijke concurrentie is ontstaan.

 

Nog zo’n duidelijk voorbeeld dat voeding als wapen gebruikt wordt is Aspartaam, de giftige zoetstof die schade toebrengt aan het zenuwstelsel van je lichaam en veroorzaakt hersenschade. Het werd geïntroduceerd door een bedrijf dat op naam stond van Donald Rumsfeld de Amerikaanse secretaris van defensie! Ook de Codex Alimentarius wetgeving past in de gedachte van voeding als een wapen door allerlei wettelijke beperkingen op te leggen voor natuurlijke voeding terwijl de chemische ingrediënten ongemoeid gelaten worden.

 

Landen die afhankelijk zijn van voeding import kunnen grote problemen krijgen in het geval van een economisch conflict met Cuba als voorbeeld. Daar kwam van de een op de andere dag de import tot stilstand en de op olie draaiende economie maakte dat daarmee ook de binnenlandse voedselvoorziening stopte. Zo worden ook oorlogen beslecht door de voedselhulp van strijdende partijen te stimuleren of juist te staken. Dit wapen is natuurlijk al zo oud als de bekende spreekwoordelijke weg naar Rome. In de oudheid werden steden belegerd en totaal uitgehongerd. Een land hoeft echter niet in oorlog te zijn om het voedingwapen in te zetten. We kennen allemaal de bedrijven die prijsafspraken hebben gemaakt.

 

De fraude zaken zijn door de jaren heen algemeen bekend. Zo zijn er dus ook geheime afspraken mogelijk tussen voedingsbedrijven en de farmaceutische industrie. Als de voedingsindustrie mensen ongezond maakt met de voeding als wapen dan kan de farmaceutische industrie ook hun chemische wapens inzetten met hulp van de Main Stream Media die de grote massa onjuist weten te informeren. (dom houden).

 

Voor de mensen die inmiddels al de totaal ongelofelijke verhalen aan een nader eigen onderzoek hebben onderworpen gaan we nog een stapje verder. De verhalen over de Nieuwe Wereld Orde waar men openlijk uit de mond van wereldleiders en top industriëlen kan optekenen dat zij vinden dat de wereld enkele miljarden mensen teveel bevat. Voeding is dan samen met medicijnen een enorm wapen. Met chemotherapie is het nu al de doodgewoonste zaak van de wereld dat dit slechts een zeer korte levensverlenging geeft. Met vaccinaties weten de experts al lang dat dit alleen maar gezondheid klachten (en doden) geeft en geen enkel voordeel om een ziekte te voorkomen (daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs van).

 

Nu is de opmars van de voeding bezig als wapen om de wereldbevolking te verminderen. De namen van deze nieuwe wapens zijn nanotechnologie en Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO / GMO). Al lang is bekend dat dieren niet alleen gezondheidsproblemen hebben, maar ook onvruchtbaar worden. Het is dan ook zeer aannemelijk dat mensen die zich voeden met GMO de zelfde problemen gaan ondervinden. Ondanks de sterke lobby die al jarenlang woedt tegen de invoering van deze gewassen komen ze steeds meer in beeld dankzij het pro GMO beleid van verschillende politieke organisaties die ons zogenaamd vertegenwoordigen! Via de achterdeur liggen GMO producten al lang op ons bord omdat diervoeding gewoon deel uitmaakt van onze voedingsketen en fabrikanten hun producten naar de gehele wereld exporteren en GMO ingrediënten niet altijd op het label vermeld hoeven te staan.

 

Welke weg ga jij volgen?

In mijn dagelijkse conversaties komen de onderwerpen gezondheid en de vele zaken die het daglicht niet kunnen verdragen nog al eens regelmatig aan de orde. Als je dan op een andere gelegenheid daar weer eens op terug komt met de vraag; “Heb je nog eens nagedacht over wat ik je verteld heb over onze slechte voeding, Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO), Chemtrails, het nieuwe geheime wapen H.A.A.R.P, 9/11 of Satanische bloedlijnen? (wat het onderwerp toen ook was)

Je krijgt dan vaak verrassende antwoorden. Zoals laatst: “Ja ik heb daar over nagedacht maar ik heb besloten gewoon elke dag zo leuk mogelijk te leven”. Dit antwoord vertelt mij dat de persoon in kwestie er korte of langere tijd over heeft nagedacht en denkt (?) of hoopt (?) dat hij of zij er geen last van gaat ondervinden. Of zou het ook een gebrek aan ‘verantwoording’ kunnen zijn? Ik moest daarbij weer gelijk terugdenken aan een voorval van vele jaren geleden.

 

Op weg naar huis kwam ik in het midden van de nacht door een straat waar midden op de weg voor onderhoud een diep gat was gegraven. De een of andere ‘lolbroek’ had het rood witte waarschuwingshek weggesleept. Ik heb dit toen weer terug gezet. Dat is mijn verantwoording. Je moet er toch niet aan denken dat je de andere dag hoort dat zich iemand ernstig verwond heeft of erger , .... en dat ‘Jij’ dit had kunnen voorkomen. Deze zelfde gaten zie ik elke dag in onze voedingsketen, als ik zoetjes zie staan met aspartaam dan is dat een kleine moeite om te vragen of ze weten wat er in zit en wat dit voor schadelijke gevolgen heeft. Lastiger wordt het als mensen daar nog nooit iets over gelezen hebben en met vragen komen in de zin van: “Als dat zo zou zijn, waarom mag dat dan verkocht worden?” Eigenlijk best een goede vraag. Het gaat immers over ‘vertrouwen’ en .... veel bedrijven zijn het totaal niet waard dat je hen kunt vertrouwen.

 

De overheid, die al deze bedrijven de ruimte geeft om dit te doen is dus ook niet meer te vertrouwen. De media die daar over zwijgen zijn dus ook niet meer te vertrouwen. Om gezond te kunnen leven moet je helaas tegenwoordig een grote dosis wantrouwen hebben. Zo zijn er nog wel wat voorbeelden te vertellen over wantrouwen zoals verzekeringen en hypotheken en .... de banken!

 

De vraag die dan opduikt is:

 Wil ‘Jij’ in een wereld leven waar je steeds minder mensen kunt vertrouwen? In 1988 was ik in Most, in het toenmalige Tsjecho-Slowakije bij het Europese kampioenschap motorwegracen. Het was toen nog achter het zogenaamde ‘ijzeren gordijn’. Ik ontmoette daar een motorsportfan uit de DDR waar we gezellig mee uit eten gingen. Naarmate ons gesprek vorderde en ik steeds meer kennis kon nemen hoe het was om daar te leven viel me op dat hij bij bepaalde onderwerpen eerst omzichtig om zich heen keek alvorens te antwoorden. Omdat hij niet vrij kon reizen heb ik hem de rest van het jaar de programmaboekjes en motorbladen opgestuurd van de Europese wedstrijden. Ik kreeg het verzoek om er een persoonlijk briefje bij te schrijven waarop ik een inhoudsopgave moest vermelden en een verzoek op antwoord. Al zijn post werd namelijk geopend en interessante zaken werden gewoon ‘achtergehouden’.

 

Nu moeten providers ook al een jaar lang onze mail bewaren ter inzage, hangen er overal camera’s en worden er een record aantal telefoontaps toegepast in Nederland. En, ...er wordt momenteel gewerkt in het geheim aan een wet die het mogelijk maakt om onze persoonlijke computer, telefoon, en andere digitale media in te zien op mogelijk illegale software, spelletjes en muziek. Hoever zijn wij nog slechts verwijderd van de Stasi DDR?

 

Terug naar het antwoord dat ik kreeg: “Ja ik heb daar over nagedacht maar ik heb besloten gewoon elke dag zo leuk mogelijk te leven”. Ik weet zeker dat die persoon ook het hek terug gezet zou hebben in het midden van de nacht dus daar zit het probleem niet. Het is dus duidelijk iets anders waardoor ik dit antwoord kreeg.

 

Zie ‘Jij’ geen oplossing? De eerste stap naar een oplossing is bewustwording, weten wat er speelt zodat je daar een bewuste keuze voor kan maken of vermijden. Als je besluit iets niet meer te gebruiken omdat het niet aan ‘jouw’ eisen voldoet dan ben je dus aan het stemmen met je portemonnee. Hoe meer mensen dit doen des te beter. Het is dus belangrijk dat een ieder zijn verantwoording neemt om kennis uit te dragen, in je ‘eigen’ belang!!

 

‘Jij’ wilt toch in een betere wereld leven. In een wereld waar je er op mag rekenen dat je iemand kunt vertrouwen. “Jij’ wilt toch blindelings voeding kunnen kopen die je lichaam gezondheid schenkt. Op dit moment wil de overheid nog niet eens meewerken aan een betrouwbaar label wat minder bewuste mensen waarschuwt voor ongezonde voeding. Als je daar over nadenkt, er zit een groot gat in de weg en men wil er geen waarschuwingshek voor plaatsen, laat staan dat men een fabrikant gaat verbieden om vergif in je voeding te stoppen. Wij, ‘Jij’ en ‘Ik’ moeten dus de verantwoording nemen om van onderaf ‘onze’ leefomgeving te verbeteren. Hoe meer mensen bewuste keuzes gaan maken hoe meer fabrikanten ‘gedwongen’ worden om verantwoorde producten te gaan maken.

 

‘Jouw’ bijdrage, en dagelijkse keuzes zijn dus net zo belangrijk. Een voorbeeld: BP is de boel aan het flessen in Amerika door miljoenen liters gif over de olie uit te storten zodat deze naar de bodem zakt en de omvang van de ramp minder groot moet lijken. Dat ze een GIGA risico hebben genomen is al zo klaar als een klontje. Als je dan bij dit bedrijf blijft tanken geef je aan dat het eigenlijk helemaal niet zo misdadig is wat ze daar hebben gedaan.

Mag ik erop vertrouwen dat ‘Jij’ je verantwoording ook gaat nemen? Niet alleen in je eigen belang maar ook voor al die mensen die je dierbaar zijn.

 

Achterdocht, Zorgen en Angst

Als je lijdt onder een of al deze niet gewenste mentale gemoedstoestanden dan zult je er pijnlijk van bewust zijn hoe uitputtend dit kan zijn. Stress, bezorgdheid, geen grip op je situatie zorgt er constant voor dat je niet goed in je vel zit. Op zijn best word je daar niet vrolijk van. De meeste mensen hebben er alles voor over om vrij te zijn van achterdocht, zorgen en angst en liefst voor eens en altijd. Maar hulp zoeken, ... hulp durven vragen, en waar dan? Met alleen al anders leren denken bent je op de goede weg, maar dat is vaak niet de uiteindelijke oplossing voor problemen.

 

Hoe komen zorgen, angst en achterdocht tot stand? Heb je eerder een nare ervaring gehad? Je gaat er dan waarschijnlijk bij een volgende actie, of beslissing al vanuit dat je deze ervaring wellicht opnieuw mee kan maken. Gaat het weer mis dan ontwikkel je een gewoonte om bepaalde zaken maar niet meer te doen. Probeer je deze spiraal echter te doorbreken dan zal ondanks tegenslagen je eerste succes als een overwinning aanvoelen. Iedereen moet beslissingen nemen waardoor je bloot staat aan gevoelens van onzekerheid. Wat zullen anderen wel niet denken als, ... ? Achterdocht, zorgen en angst kunnen je leven dermate beïnvloeden dat je totaal niets meer durft te doen. Op zijn minst leiden zaken elke keer weer tot uitstel en uiteindelijk komt van uitstel afstel.

 

Op dezelfde wijze kun je ook steeds je grenzen gaan verleggen, een piepklein succesje leidt tot een nieuwe actie. Steeds weer een stapje verder, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke overwinningen. Van achterdocht, zorgen en angst naar ontdekken, uitdaging en zelfvertrouwen. Je zou het eens aan iedereen moeten vragen die succesvol is in zijn sport, beroep, of bedrijf hoe zij dit ervaren hebben, hoe zij hier mee zijn omgegaan? Daar kun je ongelooflijk veel van leren en leren is leven. In tijden als deze is het belangrijk een balans te vinden tussen leven, plezier maken, genieten terwijl tevens de realiteit niet uit het oog verloren mag gaan.

 

Motivatie

Motivatie wordt omschreven als de kracht die je gedrag in werking zet. Dit kan enerzijds zijn om te voorzien in een behoefte (honger, dorst, seksuele drijfveren, etc.) en aan de andere kant de behoefte om iets te presteren. In hoeverre drijfveren aangeboren zijn en in hoeverre deze te leren zijn, is moeilijk te zeggen. Motivatie kan ook zijn het streven naar het aangename en vermijden van het onaangename.

 

Wie motiveert jou?

De meeste mensen worden gemotiveerd door deze reden: De huur, hypotheek, eventuele schulden en de kosten van het dagelijks levensonderhoud houden je gemotiveerd om te allen tijde een inkomen te verwerven. Een werkgever weet dit ook maar al te goed. Voor een ondernemer zijn het gedeeltelijk de klanten die hij graag wil behouden. In beide gevallen zijn het dus anderen die je motiveren. Vele mensen bewijzen met een sport of hobby dat zij uitstekend in staat zijn zichzelf te motiveren. Om niet meer afhankelijk te zijn van anderen moet je dus leren jezelf te motiveren.

Je zelf motiveren om vijf jaar vooruit te kijken lijkt een eeuwigheid, maar deelnemers aan de Olympische spelen doen dit altijd vier jaar en voor het ontwikkelen van een onderneming is dit ook de gewoonste zaak van de wereld. De enige manier om je over een langere periode gemotiveerd te houden, is het creëren van een sterk verlangen. Ben je zelf niet gemotiveerd dan kun je anderen ook niet motiveren en diegene die een ander motiveert is altijd in controle. Is je verlangen te klein dan zal elk obstakel dat groter is een struikelblok vormen.

De vraag is: “Hoe gemotiveerd ben jij om gezond oud te worden?”, en: “Hoe belangrijk kan de gezondheid zijn, om in staat te blijven een inkomen te blijven verwerven in de toekomst?”

 

Vrijheid

Dit laatste stukje van het boek is niet geschreven om vriendjes te maken maar om mensen wakker te schudden. Niet omdat ik dat wil maar omdat nadenkende, wakkere en goed geïnformeerde mensen nu eenmaal betere beslissingen kunnen nemen.

De maatschappij zijn wij met zijn allen en in een samenleving hebben we elkaar nu eenmaal nodig! Momenteel is er een kloof aan het ontstaan tussen goed geïnformeerde burgers en de mensen die op hun automatische piloot leven van vakantie tot vakantie, van weekend tot weekend en van dag tot dag. Ze lezen elke dag de krant en volgen het nieuws op TV en ... denken goed geïnformeerd te zijn.

 

Van al die goed geïnformeerde mensen heeft echter een hele grote groep geld verloren aan dubieuze producten van de bank. Van al die goed geïnformeerde mensen krijgen elke dag mensen kanker, diabetes, een hartaanval of herseninfarct omdat ze de verkeerde brandstof in hun lichaam stoppen. Vervolgens gaan ze naar de dokter waar ze met medicijnen nog verder vergiftigd worden.

 

Nadenkende mensen die op zelfstandige speurtocht zijn gegaan weten allang dat dit een heiloos pad is en dat gezondheid niet meer dan normaal is als je goede brandstof in je lichaam stopt. Als meer mensen deze kennis verworven hadden zouden dokters en ziekenhuizen voor een groot deel overbodig zijn. Iedereen die met een mankement bij de dokter binnenstapt, vindt het niet meer dan normaal dat je met een medicijnrecept de deur uitgaat. Over de oorzaak van het probleem wordt klaarblijkelijk niet gerept.

 

Als je dat zelf niet uitzoekt ben je voor de rest van je leven een geld verdien machine voor de dokter en de farmaceutische industrie. Nu de voedingsindustrie in rap tempo aan het veranderen is zullen steeds meer onnadenkende mensen in het net van de dokter gevangen worden. GMO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) en nanotechnologie zijn de twee laatste uitvindingen om patenten te verwerven over natuurproducten.

 

Natuurproducten die door de natuur zelf veel beter gemaakt worden dan onze technologische vrienden. De onnadenkenden gebruiken deze producten nu al, waarvan sommige dagelijks, zonder te weten dat het hun gezondheid schaadt. De onnadenkende kijken je aan of je van Mars komt als je hen vertelt over het verhaal achter 9/11, dat dit als middel is - en wordt - gebruikt, om meer macht over ‘ons’ te krijgen. Om onze vrijheid verder aan banden te leggen. De onnadenkenden hebben zich laten vaccineren ondanks de stortvloed van informatie op het internet waaruit blijkt dat vaccinaties in het algemeen al niet werkzaam zijn tegen een griep, laat staan met de hoeveelheid vergif die men hierin heeft gestopt.

 

De onnadenkenden hebben waarschijnlijk niet gehoord van een mogelijke verplichte vaccinatieronde en dat dit het einde van de democratie betekent, het begin van totale slavernij waarbij de overheid eigenaar is geworden van al onze lichamen. De onnadenkenden zijn echter aardige mensen van wie ik vele persoonlijk ken en ze het allerbeste wens. Velen halen hun schouders op als je begint over de Codex Alimentarius, “de Codex wát?” Ze hebben er klaarblijkelijk nog geen weet van dat de voeding totaal niet meer is zoals hij eruit ziet.

 

Dan is er de opwarming van de aarde waar Co2 ineens de oorzaak van zou zijn. Co2 wat er nota bene voor zorgt dat planten kunnen groeien! De handel in emissierechten belooft echter een goudmijn te worden die wij via extra belasting mogen ophoesten. Dat ons geld systeem niet door een overheid wordt beheerst maar door de rijken der aarde die de echte machthebbers zijn en pionnen naar voor schuiven waar de ‘onnadenkenden’ op mogen stemmen om ze de illusie te geven dat ze in een democratie leven. Ze hebben er ook nog geen weet van dat er machten zijn die als doel hebben om tot één overkoepelende wereldregering te komen. En als je ziet hoe snel Europa de laatste jaren, tegen de wil van het volk in, de macht gecentreerd heeft. Dat geeft weinig hoop voor de toekomst. Mits .... ?

 

Dat die nieuw te vormen wereldmacht ook wel de Nieuwe Wereld Orde geheten nog andere snode plannen heeft met de in hun ogen overbevolking van de wereld gaat vele mensen helemaal boven de pet. Dit is gewoonweg niet te bevatten. Maar niemand kan zich hiervan afsluiten en het gaat ook niet aan je deur voorbij als je het negeert. Het is namelijk heel goed mogelijk en zeer aannemelijk, dat de verstrekte H1N1 vaccinaties met een voorgeprogrammeerd doel werden gegeven. Schade die wellicht, maar dat is niet zeker, verminderd kan worden door het immuunsysteem van het lichaam tot de tanden toe te wapenen tegen die giftige indringers. Want, dat er vergif in zat staat als een paal boven water.

 

Het wordt dus hoog tijd dat de onnadenkenden ook wakker worden net als een ieder van ons die dit zelfde pad is opgegaan. Diezelfde keuze hebben gekregen. Diegene die het geluk hebben gehad wat eerder wakker te worden hadden daarvoor alle tijd. Voor de onnadenkenden wordt het waarschijnlijk wakker schrikken. Er zijn immers al zaken in werking gezet zoals de vaccinatie rondes die rechtsreeks gevolgen kunnen hebben. Het is al weer twintig jaar geleden dat ik een man ontmoette uit de DDR in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. De verhalen die ik van hem hoorde leken mij onvoorstelbaar om zo te moeten leven. De Stasi bespioneerde elke burger en beperkte hen in vele vrijheden. Nu moeten wij allemaal als staatsgevaarlijke terroristen door bodyscans, worden onze email berichten bewaard, worden er een record aantal telefoon taps geplaatst. En niemand protesteert omdat het om onze veiligheid gaat immers. Vrijheid is toch ons grootste goed na gezondheid, daar werden en worden oorlogen om gevoerd.

 

Wij laten momenteel vrijwillig onze vrijheden inperken. Sterker nog, vele hebben er totaal geen weet van en vinden het zelfs goed dat dit gebeurt. Anderen, vaak heel gewone mensen zoals jij en ik kunnen echter de zaken aan elkaar knopen, zien verbanden die anderen ontgaan. Gewoon te ontdekken via Internet. Deze mensen worden nu aan de schandpaal genageld om er voor te zorgen dat de onnadenkende mensen niet wakker schrikken. Want de media, die zijn al lang geleden gestopt met vrije nieuwsverspreiding en staan geheel in dienst van de machthebbers die aan de touwtjes trekken. En de grootste wens van die machthebbers is het nu nog vrije internet aan banden te leggen. Daar zijn ze nu al stap voor stap mee bezig. Dan kunnen de wakkeren die net iets meer tijd hebben gehad om kennis te verwerven de anderen niet meer informeren.

 

Zoektocht naar gezondheid

Een zoektocht die nog lang niet tot een einde gekomen is. Net als een puzzel die je bij elkaar moet zoeken zonder het complete plaatje te zien als voorbeeld.

De stukjes beginnen al een steeds groter beeld prijs te geven, een beeld dat al voldoende is om je gezondheid naar een hoger peil te brengen. Maar de specifieke gevallen die al gezondheidproblemen hebben zullen in de puzzel nog open gaten vinden en door moeten puzzelen om tot een gewenst resultaat te komen. Eigen verantwoording nemen om actief op zoek te gaan naar die ontbrekende stukjes blijft het advies.

 

Het is echter ronduit misdadig te noemen dat artsen kennis blijven negeren. Kennis die in sommige gevallen al vele tientallen ... tot honderden en zelfs duizenden jaren bekend is maar niet toegepast wordt in het ‘protocol’. Nogmaals, ik heb alle vertrouwen in de kennis van de westerse geneeskunde om mij na een ongeluk weer in elkaar ‘te sleutelen’, kom echter bij mij niet aan met medicijnen want ik heb veel meer vertrouwen in de middeltjes van moeder natuur dan de in de meeste gevallen onbewezen en giftige medicijnen. Hoe langer dit door de westerse geneeskunde genegeerd wordt hoe sneller men zichzelf buiten spel gaat zetten.

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, ... je eigen handen!

 

Henk Mutsaers

 

Bronvermelding

Alle bronvermeldingen naar externe websites zijn per december 2012 verwijderd in

verband met de verdere invoering van de Codex Alimentarius.

 

Dit was het laatste deel van deze serie