Home » Dr. Rath

Wat kanker, chemie en het ontstaan van de EU met elkaar te maken hebben

In dit betoog roept Dr. Rath de mensen in Europa op verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen -- en een nieuwe, op genezing en voorkoming van ziekten gebaseerde gezondheidswetenschap.

De nu verkrijgbare wetenschappelijk onderzoeksresultaten over natuurlijke geneesmiddelen maken duidelijk, dat deze medicijnen talrijke volksziekten met een behoorlijk aandeel terugdringen kan. Echter deze „Wereld zonder ziekte" wordt ons niet gegund -- omdat al deze ziekten voor de Pharma-industrie een miljardenmarkt is. Willen wij deze wereld zonder ziektes voor ons en onze kinderen, dan moeten wij ons verenigen. Nu!

Er komt daarnaast in naar voren dat er onder de oprichters van de Verenigde staten van Europa, de voorloper van de EU, in het Neurenberg tribunaal veroordeelden voor oorlogsmisdaden zaten. In de modus operandi van dit heerschap zien we vele overeenkomsten met het voorliggende associatieverdrag met de Oekraïne. Voor wie het nog niet duidelijk was hoe de EU werkt, luister en huiver. Als je voor democratie bent moge het stemadvies duidelijk zijn: neen.

Hoewel hij langzaam op gang komt, is het de moeite van het kijken meer dan waard. Je weet niet wat je hoort.