Home » Floww

Gezondheid en straling

Veel nuchtere Hollanders zullen verbaasd hun wenkbrauwen fronsen als je ze serieus de vraag stelt of je ziek kunt worden van straling. En wellicht, na enig aarzelen, antwoorden met: “Tja, misschien als je onder een hoogspanningskabel woont…” Toch zijn er vele duizenden mensen in Nederland die uit eigen ervaring zullen beamen dat je wel degelijk ziek kunt worden van straling. Of, anders gezegd, die gezondheidsklachten hebben die ze in verband brengen met de aanwezigheid en/of het gebruik van draadloze telefoons, zendmasten, computers, TL-verlichting, huishoudelijke apparaten en anderszins.

De meest voorkomende gezondheidsklachten variëren van jeuk, duizeligheid en hoofdpijn tot huiduitslag, buikpijn, (chronische)vermoeidheid en slapeloosheid. Sceptici gaan er vanuit dat inbeelding een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze klachten en spreken over een nocebo-effect, wat het omgekeerde is van het placebo-effect en dus klachten veroorzaakt in plaats van geneest.

 

Straling is geen inbeelding

Dit is zo’n beetje het beeld dat de laatste jaren aan het ontstaan is: wetenschappers die over elkaar heen rollen met ‘welles’ en ‘nietes’. Waarbij één ding als een paal boven staat: het bestaan van elektromagnetische straling is beslist geen inbeelding. Zonder deze straling zouden onze draadloos aangestuurde apparaten simpelweg niet werken. En ook niet-draadloos functionerende elektrische apparaten kunnen eenelektromagnetisch veld verspreiden, zoals pc’s, wekkers, TL-buizen en dergelijke. Alleen zijn we ons daar bij draadloos aangestuurde apparaten meer van bewust, omdat de straling hierbij dwars door muren en ramen gaat en dan is het niet zo moeilijk voor te stellen dat deze dus ook door jouw lichaam gaat.

De hamvraag blijft: kun je daar ziek van worden? Onderzoek geeft daar geen eenduidig antwoord op. Sterker: veel onderzoeken spreken elkaar tegen. Toch is er wel een lijn te ontdekken, namelijk dat overheden en andere instanties steeds vaker zelf onderzoek naar straling initiëren of hierin deelnemen. Terwijl het officiële verhaal is dat we ons absoluut geen zorgen hoeven te maken en rustig kunnen gaan slapen, wordt achter de schermen koortsachtig gezocht naar bewijslast die schadelijk effecten uitsluit dan wel aantoont. Want de hoeveelheid straling neemt hand over hand toe, evenals het aantal mensen dat gezondheidsklachten meldt in relatie tot straling. En dat is voor de instanties die waken over onze gezondheid blijkbaar toch reden voor zorg. 

Kinderen en straling

Meer nog dan volwassenen zijn kinderen actief met draadloze communicatie. Ze groeien op met mobiele telefoons, tablets, laptops en spelconsoles, zoals Play Station en Xbox. Ze vullen een groot deel van de dag met facebooken, twitteren, gamen of whatsappen en niet zelden gaat het mobieltje ook nog mee naar bed om de laatste ‘nieuwtjes’ met vrienden en vriendinnen uit te wisselen. Om daarna tijdens het slapen onder het hoofdkussen te verdwijnen. Dus áls dit soort straling invloed heeft op ons lichaam en welzijn vormen kinderen een extra kwetsbare groep, want ze hebben doorgaans ook nog eens een lagere weerstand dan volwassenen.
 

Elektromagnetische golven

Niet voor niets stelt de Raad van Europa (RvE) in een rapport uit 2011 dat kinderen door elektromagnetische golven uit wifi en mobiele telefoons mogelijk worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's, ook wanneer het gaat om stralingsniveaus die onder de huidige veiligheidslimieten liggen. Uitgaand van het principe dat we eventuele, nog niet begrepen risico’s beter kunnen vermijden, pleit de RvE voor een zeer voorzichtige omgang met elektromagnetische straling, vooral op scholen. In België is de verkoop van mobieltjes aan kinderen zelfs verboden, een voorzorgsmaatregel om kinderen te beschermen tegen de straling die mobieltjes veroorzaken. Deze wet is in België inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd. Frankrijk op haar beurt heeft in januari een wet aangenomen waardoor wifi verboden wordt op kinderdagverblijven (tot 2 jaar). Ook mag er geen reclame worden gemaakt voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar op straffe van een boete van 75.000 euro.

personalFloww®

Waar u ook bent, op veel plaatsen kunt u stralingbronnen tegenkomen. Tijdens een zakelijke bespreking op kantoor bij een klant, in het café-restaurant met wifi, in het hotel op vakantie: draadloze netwerken vind je overal.

Daarom heeft Floww® Health Technology speciaal voor ‘onderweg’ de personalFloww® ontwikkeld. Deze vormt een gezonde en natuurlijke omgeving rondom uzelf, waar u ook gaat of staat. U draagt de personalFloww® in uw broekzak, handtas of zak van uw colbert. Let wel: de personalFloww® moet altijd dicht op of bij het lichaam worden gedragen.

Het apparaat werkt als een transformator en zet elektromagnetische straling om in natuurlijke, lichaamseigen frequenties, het zogenoemde Floww® Veld. Gebruikers geven aan in dit veld meer rust en vitaliteit te ervaren. De energie die nodig is om dit veld te vormen, wordt geleverd door de in de omgeving aanwezige straling: des te meer straling, des te krachtiger het Floww® Veld. ’s Nachts kunt u het apparaat op het nachtkastje zetten of onder uw hoofdkussen leggen. Straling van in de slaapkamer aanwezige bronnen, zoals een elektronische wekker, een tv met afstandbediening, een DECT-telefoon of mobieltje, wordt dan ook omgezet in een Floww® Veld.

De personalFloww® wordt geleverd in twee maten: small en medium. De medium-uitvoering is krachtiger dan de small-uitvoering en is meer geschikt voor mannen en jongens vanaf 12 jaar. De small-uitvoering is bedoeld voor vrouwen en kinderen tot 12 jaar.

Er zijn meerdere uitvoeringen zoals de Mobilefloww, de Screenfloww en de Homefloww         Voor een compleet overzicht: Klik hier