Home » Geplande genocide

Geplande genocide: “Vaccins, genetisch aangepaste gewassen en medicijnen zijn bedoeld om bevolking terug te dringen”


In het medische tijdschrift Epidemiology: Open Access is een opzienbarend onderzoek verschenen van Kevin Mugur Galalae, oprichter en directeur van het Center of Global Consciousness in het Canadese Ontario.

 

Hij heeft vastgesteld dat de hoogste regionen van de wetenschap, industrie en overheid zijn doorgedrongen tot diep in de geneeskunde en de publieke gezondheidszorg om de bevolking terug te dringen.

Door middel van vaccins worden vrouwen in ontwikkelingslanden onvrijwillig gesteriliseerd, terwijl in de ontwikkelde wereld de griepprik als wapen wordt gebruikt om het immuunsysteem van ouderen te verzwakken en zo hun leven te verkorten. Op die manier is de overheid een stuk minder geld kwijt aan pensioenen en gezondheidskosten, aldus Galalae.

CO2

Hormoonverstoorders worden volgens hem bewust aan producten toegevoegd om het voortplantingssysteem te beschadigen zodat de vruchtbaarheid daalt.

Onder het mom van duurzame ontwikkeling wordt CO2 opgeslagen en worden zonnestralen tegengehouden. Dit zijn in werkelijkheid twee belangrijke wapens in de strijd tegen vruchtbaarheid omdat miljarden mensen op deze manier worden blootgesteld aan onnatuurlijk hoge concentraties zware metalen, legt Galalae uit.

Met andere woorden: terwijl de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer wordt teruggebracht, stijgen tegelijkertijd het ziekte- en sterftecijfer.

Dekmantel

Armoede en honger worden gebruikt als dekmantel voor de inzet van genetisch gemodificeerde gewassen, die zogenaamd resulteren in een betere oogst en waarvoor minder kunstmest en pesticiden nodig zijn. Deze gewassen resulteren in werkelijkheid in verminderde vruchtbaarheid, immuundeficiëntie en mislukte oogsten en dringen op die manier de bevolking terug, benadrukt Galalae.

“Als deze geplande genocide niet wordt gestopt, zal de populatie binnen 20 jaar instorten,” voorspelt hij. “Alleen een politieke oplossing kan onze gezondheid als individu en als beschaving herstellen.”

Misleiding

De publicatie van het onderzoek had heel wat voeten in de aarde. De studie is het resultaat van een vijf jaar lange strijd tegen een muur van misleiding en onderdrukking die is opgeworpen door samenzwerende overheden om een internationale orde te beschermen die zich schuldig maakt aan genocide, verklaart Galalae.

Door zijn onderzoek is Galalae zeven keer vastgezet en kan hij al vier jaar zijn vrouw en kinderen niet zien. Zijn carrière is ten einde en hij heeft bijna niets meer. Omdat zijn onderzoek in een medisch tijdschrift is gepubliceerd, denkt hij dat er nu een wind van verandering waait.