Home » Het begon in de zee

Het begon allemaal in de zee…

WikiTeam:

Een Franse arts genaamd René Quinton ontdekte al in 1897 dat zeewater voor 98% identiek is aan bloed. Zeewater heeft een extra molecuul magnesium nodig terwijl bloed een extra molecuul ijzer nodig heeft. Dat is het enige verschil.

 

Volgens Quinton moet zeewater dan ook niet gezien worden als zout water, maar als een plasma dat bloedeigen is. Zijn theorie was dat cellen de capaciteit hebben om te regenereren, zichzelf te genezen en te zuiveren, mits de omgeving waarin de cellen zich begeven (het bloed) dit mogelijk maakt. Alle mineralen op de aarde zijn geconcentreerd in zeewater. Zuiver het bloed dus met de mineralen in zeewater en je schept de ideale voorwaarden voor leven.

 

Zeewater is de basis van alle leven op aarde en in een gezonde, onvervuilde zeeomgeving heeft alle leven een dubbele levensverwachting ten opzichte van leven op aarde en bovendien in volmaakte gezondheid.

Fotosynthese vindt plaats als gevolg van interactie met zonlicht. Als gevolg van fotosynthese onstaat er chlorofyl (bladgroen). Ook dit begon in de zee en leidde tot groene eencellige organismes. Deze vormden de voorlopers van blauwgroene zeealgen als spirulina en een zoetwatervariant genaamd chlorella. Van beide algen is bekend dat ze zeer gezond en bloedzuiverend zijn vanwege hun hoge gehalte aan chlorofyl. Dat is geen toeval want ook chlorofyl blijkt voor dezelfde 98% als zeewater bloedeigen te zijn! Chlorofyl heeft evenals zeewater een extra molecuul magnesium nodig terwijl bloed een molecuul ijzer extra nodig heeft.

 

Verder blijkt het nagenoeg identiek te zijn aan hemoglobine, een eiwit dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van rode bloedcellen en het transport van zuurstof in het bloed. Vanwege het mogelijk maken van zuurstoftransport is chlorofyl zo heilzaam, aangezien ziekteverwekkers zich graag opsluiten in een cel om voor zichzelf een anaërobe (zuurstofarme) omgeving te scheppen. Chlorofyl is dus zuurstof, niet alleen voor groene planten maar ook voor mens en dier.Wat is de genetische verwantschap die we hebben met groene planten? Zoals gezegd begon fotosynthese in de zee en leidde tot groene eencellige organismes. Deze spoelden aan op het land of bleven over daar waar de zee opdroogde en vormden de basis voor het plantenleven. De basis voor fotosynthese en chlorofyl ligt echter eveneens in de zee. Het is dus niet zo verwonderlijk dat zeewater en chlorofyl voor dezelfde 98% identiek zijn aan bloed.