Home » Paddestoelen

De ongelooflijke kracht van paddestoelen.

Zuurstof staat ons toe te ademen en daardoor voedingsstoffen om te zetten in energie. Bij een teveel is zuurstof een agressieve stof die in ons lichaam veel schade kan doen doordat nuttige stoffen die een rol spelen in de levensprocessen beschadigd of afgebroken kunnen worden. Oxidatieprocessen kunnen nucleïnezuren en eiwitten beschadigen, waardoor controlemechanismen die ons beschermen tegen kanker niet meer optimaal functioneren. Daarom moet de activiteit van reactieve zuurstof in onze lichaamscellen zorgvuldig geregeld worden en mag die ook niet te lang of te sterk plaatsvinden. Algemeen wordt aangenomen dat anti-oxidantia daarbij een essentiële rol spelen.

Van de Inktzwam, Coprinus comatus, is al heel lang bekend dat hij krachtige anti-oxidanten bevat zoals ergothioneine. Voor de gewone champignon geldt eveneens dat er tamelijk grote hoeveelheden van die stof in voorkomen (Dubost et al. 2006), namelijk rond de 20 maal meer dan in tarwekiemen.

 

Pre- en probiotica

 

Van prebiotica als inuline en andere fructanen, die een relatief gering molecuulgewicht hebben, is het bekend dat ze onveranderd de dunne darm passeren en in de dikke darm een bron van voedsel en energie vormen voor de bacteriën die daar leven en die nodig zijn voor een ongestoorde darmwerking. Daar wordt gebruik van gemaakt bij het toedienen van probiotica, dat zijn heilzame allochtone bacteriën, die van een andere bron dan de mens afkomstig zijn en daarom slechts een korte tijd in de darm aanwezig blijven en dan weer verdwijnen. Aan beta-glucanen is in dat opzicht altijd weinig aandacht besteed, hoewel het bekend was dat ze de glycemie van diabetes type 2 patiënten konden verlagen en dat ze ook bijdroegen aan een verlaging van hyperlipidemie en hypercholesterolemie. Recent (Snart et al. 2006) is echter bekend geworden dat aanwezigheid van beta glucanen in het dieet van ratten door hun hoge molecuulgewicht en hoge viscositeit tot een 30-voudige verhoging leidde van het aantal bacteriën uit de Lactobacillus-Enterococcus groep en van 5-10 maal meer Lactobacillus acidophilus, in vergelijking met wat gebeurde met een andere hoogmoleculaire vezel te weten cellulose in het voedsel. Omdat het rattenmodel beschouwd wordt als een effectieve screeningsmethode voor wat bij de mens gebeurt, is de veronderstelling gewettigd dat beta-glucanen door hun specifieke invloed op de groei van onze eigen humane Lactobacillus soorten kunnen worden aangewend om chronische ontsteking van slijmvliezen van wang en darm (ulceratieve colitis) te voorkomen dan wel te genezen.

 

In het kort

 

Glucanen uit paddestoelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en dier, wanneer ze in geringe hoeveelheden (5-10 gram per dag) worden opgenomen in het voedselpakket.

1. Ons immuunapparaat wordt geactiveerd.

Glucanen activeren de aangeboren immuunactiviteit; door het genereren van reactieve zuurstof in de immuuncompetente cellen van ons lichaam (macrofagen) worden die in gereedheid gebracht infecterende micro-organismen direct te doden. Ook wordt de adaptieve immuniteit geactiveerd om reeds geïnfecteerde en/of veranderde cellen te doden en uit het lichaam te verwijderen. Interferon-gamma wordt gevormd.

2. Cholesterol wordt actief het lichaam uitgewerkt, wanneer glucanen in opgeloste vorm worden genuttigd.

3. Insuline wordt verhoogd en glucose gaat omlaag (in diabetische ratten) na toediening van glucanen van Agaricus blazei

4. De microflora van ons darmstelsel wordt verrijkt, wat ook weer een positieve invloed uitoefent op ons immuunsysteem. Dit bevordert de spijsvertering en gezonde stoelgang.