Home » Psychiaters laten kansrijke innovaties te lang liggen

Psychiaters laten kansrijke innovaties te lang liggen

Bron: MeJudice  Door Martijn van Winkelhof en Remco Kuipers.

 

Er wordt door economen en bestuurders veel gesproken over innovaties in de GGZ. Psychiaters zelf durven nog nauwelijks nieuwe wegen buiten farmacotherapie te bewandelen. Patiënt en overheid betalen daarvoor de prijs. Martijn van Winkelhof en Remko Kuipers pleiten voor modernisering van medische richtlijnen in de GGZ, desnoods onder druk van de minister van VWS.
 

Uitdagingen GGZ

Innovatie in de GGZ is veelbesproken onderwerp, waar het academische veld maar ook het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) druk mee zijn. De uitdagingen in de Nederlandse GGZ zijn dan ook divers en substantieel: de vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft toenemen, terwijl de GGZ in Nederland al zo kostenintensief is. Circa 20 procent van de zorguitgaven ziet op ‘mental and behaviourial disorders’. In Duitsland is dat 11 procent. Bovendien blijkt de conventionele medicatie veel schadelijker dan aanvankelijk gedacht. Tenslotte is de pijplijn voor nieuwe medicijnen leeg: er wordt geen nieuwe medicatie ontwikkeld.

Lakse psychiaters

De schadelijke en kostbare bijwerkingen van de conventionele middelen komen steeds meer naar de oppervlakte. Neem bijvoorbeeld de SSRI’s: een bepaald type antidepressiva dat onder steeds meer jongeren gebruikt wordt. Die middelen hebben serieuze bijwerkingen: toename van suïcidaliteit, Parkinson-achtige bijwerkingen, gewichtstoename en seksuele stoornissen welke soms blijvend zijn, de zogenoemde 'Post SSRI Sexual Dysfunction'. Dit is zeer zorgwekkend als je weet dat ruim 1,1 miljoen Nederlanders antidepressiva gebruiken en het grootste deel van hen SSRI's. Intussen neemt het gebruik van deze medicatie fors toe, met 40 procent sinds 2007.

 

 

Voor het hele artikel: Klik hier