Home » Schadelijke geneesmiddelen

SCHADELIJKE GENEESMIDDELEN

Verpleeghuisarts Bert Keizer en huisarts Hans van der Linde  bevestigden in Tijd voor Max de praktijken die C.F. van der Horst in zijn boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid uitvoerig uit de doeken doet.  Bijna een jaar na het verschijnen van dat boek onderschreef de Deense professor Peter Gøtzsche de inderdaad dodelijke leugens over schadelijke geneesmiddelen. Gøtzsche sprak zelfs van dodelijke medicijnen.  In het TV-programma van 30 november 2015 belichtten de bovengenoemde dokters de Nederlandse situatie in het kort.

 

Zo meldde Bert Keizer: “In heel veel situaties helpt de medicatie niet en in heel veel situaties is ze schadelijk. De farmaceut die het middel verkoopt is zich hiervan wel degelijk bewust, maar gaat toch door met het vermarkten van aangetoond schadelijke geneesmiddelen.”

 

Russisch roulette

Volgens dokter van der Linde zijn medicijnen onvoldoende getest op veiligheid of het nut voor levensverlenging. Ze worden al op de markt toegelaten als ze enig aantoonbaar effect hebben op bijvoorbeeld cholesterol of suiker.  Hij vergeleek een dergelijk middel met Russisch roulette.

Catastrofale medicatie

Als voorbeeld van schadelijke geneesmiddelen noemde Keizer het toedienen van hormonen aan vrouwen in de menopauze. Dat bleek catastrofaal omdat de medicatie trombose en borstkanker veroorzaakt. De zwakke schakel is de huisarts, omdat hij  beïnvloedbaar is. Daarenboven is hij onvoldoende getraind om een wetenschappelijk onderzoeksrapport te lezen. De dokter kan daardoor niet beoordelen of de studie goed opgezet werd en de statistische verwerking juist is. Deze situatie wordt nog erger omdat onderzoeksverslagen vaak door farmaceuten zelf geschreven zijn (en niet door een onafhankelijk onderzoeksinstituut) en de medicijnen op jongeren getest worden en niet op ouderen die ze gebruiken. Wat al helemaal niet bestudeerd wordt, is de combinatie van geneesmiddelen.

Het bovenstaande is echter niet het gehele verhaal, maar slechts een tipje van de ijsberg. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid documenteert hoe de opleiding tot arts in de richting van de farmacie gestuurd is, waardoor de meeste dokters tot pillenschuivers zijn verworden. Maar ook komen de vele mogelijkheden aan de orde die de industrie aangrijpt om geneesmiddelenonderzoek te manipuleren en hoe artsen beïnvloed worden om vooral toch het middel voor te schrijven.

Struisvogel-arts

Keizer adviseerde de dokter te vertrouwen, maar niet de medicijnen die hij aanraadt. Hij gaf hiermee aan dat de dokter er ook niets aan kan doen als hij schadelijke geneesmiddelen voorschrijft. Een arts is en blijft echter altijd verantwoordelijk voor wat er gebeurt met zijn patiënt. Het is aan hem om te eisen dat er eerlijkheid en openheid komt. Hij kan zich niet achter een fabrikant verstoppen en als een struisvogel-arts medicatie voorschrijven.

500 miljard euro

Van der Linde besloot het onderwerp met de conclusie dat de 500 miljard euro die per jaar in de medicijnenhandel omgaat, het laagste in de mens naar boven haalt. Hij sloeg daarbij de spijker op de kop want er is geen industrie die zo vaak in rechtbanken is veroordeeld, met honderden miljoenen en soms miljarden dollars beboet is en zich er geen fluit van aantrekt. Natuurlijk heeft de farmaceutische industrie ook goede producten, maar de fabrikanten zijn zo op geld belust dat ze rustig schadelijke geneesmiddelen vermarkten. Het is diep triest dat dodelijke leugens een deel van de marketing zijn geworden—men gaat  letterlijk over lijken.


Hoe kan het dat overheidsinstanties goedkeuring aan schadelijke geneesmiddelen verlenen? Hoe worden artsen ertoe gebracht een dergelijk middel voor te schrijven?  Op welke wijze wordt medicijnonderzoek gemanipuleerd? En hoe komt het dat de artsenopleiding dokters zo weinig kritisch heeft gemaakt ten aanzien van hun voorschrijfgedrag?