Home » Statistieken suikers

Laat het onzichtbare niet zichtbaar worden!

Alexander Olislagers

Hoe laconiek wil jij blijven t.a.v. Chronische ziekten?

 

In Nederland heeft bijna de helft van de bevolking een of meer chronische ziekten(diabetes, coronaire hartziekte bij ruim 40% van de mensen met hartfalen en comorbiditeit, en artrose bij een derde van de mensen met een chronische nek- of rugaandoening en comorbiditeit, zo ook psychische stoornissen). Dit komt neer op 9 miljoen mensen. Deze schatting is gebaseerd op een selectie van 28 chronische ziekten, gemeten in de huisartspraktijk.

 

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Het kan iedereen overkomen. Diabetes zorgt voor veel andere problemen in het lichaam, complicaties. Al ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.000 bij!
In de Verenigde Staten zijn dat er inmiddels 30 miljoen, en 85 miljoen die het nog niet weten. Wereldwijd hebben honderden miljoenen mensen diabetes!

Het aantal Nederlanders met diabetes is tussen 2000 en 2011 met ruim de helft gestegen. Met daarnaast een onbekend aantal mensen bij wie het nog niet is ontdekt.

834.100 Nederlanders weten dat ze diabetes hebben. Zo’n 250.000 mensen hebben diabetes maar weten het nog niet. 52.700 Nederlanders per jaar horen dat ze diabetes hebben. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Dat is 1.000 per week. Negen op de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2.
Als het zo doorgaat, zullen in 2030 ruim 1,2 miljoen Nederlanders de diagnose diabetes hebben.

 

750.000 Nederlanders lopen groot risico om diabetes te krijgen: ze hebben een verstoorde suikerhuishouding. Van hen krijgt een derde binnen zes jaar diabetes.

Bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst komt diabetes het vaakst voor. Van de mensen boven de 60 jaar heeft zelfs 37% diabetes.
Bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst komt diabetes twee tot drie keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders.

De cijfers zijn grotendeels afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het zijn de meest recente bekende cijfers.

 

Een derde van mensen met een psychische stoornis heeft psychische comorbiditeit.

Van de 18- tot 65-jarigen in de algemene bevolking heeft 18% ten minste één psychische stoornis en 6% heeft twee of meer psychische stoornissen.

De combinatie van psychische stoornissen en lichamelijke aandoeningen komt ook vaak voor. Zo werd vastgesteld dat 50% van de mensen die een psychische stoornis hadden ook een comorbide lichamelijke aandoening had.

 

Omgekeerd is ook nagegaan hoe vaak psychische stoornissen bij mensen met een lichamelijke aandoening voorkomen. Van de mensen zonder lichamelijke aandoening had 20% een psychische stoornis. Van de mensen met chronische rugpijn had 29% een psychische stoornis, 28% van de mensen met reumatoïde artritis of artrose had een psychische stoornis, 31% van de mensen met astma of COPD, 35% van de mensen met migraine en 35% van de mensen met spijsverteringsproblemen.

Wij kunnen hier met z’n allen wat tegen doen!