Home » Straling en belangen

30-07-2016

Door: TeamWikifood

 

Dat straling invloed heeft op onze gezondheid staat inmiddels wel vast. Het is overal om ons heen en de één heeft er ook meer last van dan de ander. Maar dan heb je het over aantoonbare klachten, echter wat het uiteindelijk met ons allemaal doet is zeer verontrustend. Nu zijn er overal waakhonden voor die ons van alles proberen op de mouw te spelden, goed of slecht. Maar dat is nu precies het probleem. Zoals altijd spelen hier financiële belangen weer een grote rol, maar dat gaat weer over de rug van ons en dan met name van onze kinderen. Voor de jeugd is het heel normaal dat er mobiele telefoons zijn en dat alles lekker draadloos werkt d.m.v. Wifi. En daar spelen de bedrijven, maar ook de overheden, gretig op in.

 

Wij laten je hier twee artikelen zien over hoe de verschillende partijen over elkaar heen vallen. Het eerste artikel is van elektrotechnicus Peter van der Vleuten (73), ontwikkelaar van de beschermende nanofolie. Daarbij moet worden aangetekend dat deze man er in ieder geval iets aan probeert te doen, en ons terecht waarschuwd!

In het tweede artikel worden zijn beweringen weer aangevochten, met als doel: Verwarring zaaien!!

 

1e artikel: Robin de Boer 28 juli 2016

Proefkonijnen: “Onze gezondheid wordt geweld aangedaan door straling mobieltjes”

De mensheid is in groot gevaar. Dat zegt elektrotechnicus Peter van der Vleuten (73) in het Eindhovens Dagblad. Volgens hem wordt onze gezondheid geweld aangedaan door straling.

Tegenwoordig worden steeds meer apparaten om ons heen draadloos aangestuurd. Denk aan mobiele telefoons, draadloze babyfoons of de wifi-routers die overal aan de plafonds hangen. Die apparaten geven 24 uur per dag straling af in ruimtes waar bijvoorbeeld ook veel kinderen zijn. “Dat kan niet goed gaan,” zegt hij.

Volgens Van der Vleuten is de huidige generatie jongeren niet meer te redden. “Zij zijn de proefkonijnen die aantonen dat het de verkeerde kant op gaat.”

Onafhankelijkheid

Hij heeft twijfels bij de onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad, die advies geeft in Nederland over de stralingslimieten. Die limieten zijn bedacht door een private instelling, ICNIRP geheten, die nauwe banden blijkt te hebben met de telecomindustrie. “De stralingsdeskundige die in de Gezondheidsraad zit is tevens bestuursvoorzitter van ICNIRP,” aldus Van der Vleuten.

Vrachtwagenchauffeurs die sinds kort in België tol moeten betalen met een draadloos tolkastje klagen over hoofdpijn, misselijkheid en slaapproblemen als ze in de cabine zitten.

Onlangs publiceerde het Amerikaanse National Toxicology Program een studie waaruit blijkt dat ratten de kans lopen hersentumoren te ontwikkelen als ze lange tijd worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Kop in het zand

In Groot-Brittannië wordt al gewezen op gevaren van het gebruik van mobieltjes door kinderen. En in Frankrijk is het gebruik van mobiele telefoons op scholen uit voorzorg verboden. In België geldt een verbod op speciale kindertelefoons.

Nederland blijft zich vasthouden aan de algemeen geldende normen en dat maakt Van der Vleuten giftig. “Die normen deugen niet,” zegt hij, toevoegende dat de politiek de kop in het zand steekt. “Kijk naar asbest of roken. Iedereen wist al jaren dat het ongezond was, maar pas toen er mensen aantoonbaar aan stierven werd er ingegrepen. De geschiedenis herhaalt zich. Onvoorstelbaar.”

 

2e artikel: Pepijn van Erp          Note: Sommige aangegeven links kunnen verwijdert zijn.

Alternatief kennisplatform over straling zaait verwarring!

Deze week weer volop aandacht voor de mogelijke schadelijk effecten van straling van mobiele telefoons. In België mogen kinderen tot 7 jaar over een paar maanden niet meer zelf een telefoon kopen, maar zullen ze daarvoor een ouder tussenpersoon moeten inschakelen. Eigenlijk worden dit soort beschermende maatregelen altijd verantwoord met verwijzing naar het voorzorgsprincipe en de classificatie door het IARC van mobiele telefoonstraling als ‘mogelijk kankerverwekkend’. GSM-straling staat sindsdien in dat afschrikwekkende lijstje naast augurken, koffie en talkpoeder.
In Nederland wordt er wat nuchterder gekeken naar die classificatie. Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden verwijst in zijn persbericht naar aanleiding van de nieuwe Belgische mobieltjeswet ook naar een lijstje aanbevelingen om de blootstelling aan  GSM-straling  te verlagen. Voor als je daar toch bang voor bent. Wat niet zo opvalt, is dat van die pagina een maand geleden een uiterst nuttige waarschuwing is weggehaald. Op aandrang van … een concurerend stralingskennisplatform.

 

 

Twee kennisplatforms over straling?

 

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (KEMV) is opgericht ‘om kennis op het gebied van elektromagnetische velden te bundelen met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken’. Dat gebeurt onder andere door ‘Kennisberichten’ en ‘Eerste Indrukken’ die vaak zinnige achtergrondinformatie geven of reageren op ophef (in de media) rondom straling. Ook organiseert het KEMV tweejaarlijks een bijeenkomst met de zogenaamde klankbordgroep, waarin naast vertegenwoordigers van de industrie ook mensen het woord voeren namens clubjes die waarschuwen tegen de vermeende schadelijke effecten van straling.
Iemand die bij die klankbordgroepbijeenkomsten (verslag laatste 8/11/2012, pdf) aanwezig was en gebruik maakte van de inspraakmogelijkheid vanaf de publieke tribune, was blijkbaar niet meer zo te spreken over dit gepolder en richtte onlangs een eigen ‘kennisplatform’ op, de StichtingKennisplatform Elektromagnetische Straling. Een vehikel van Peter van der Vleuten, hier op Klopdatwel eerder langsgekomen als de man die in NOS op 3 zijn nanofolie tegen GSM-straling mocht komen aanprijzen. Die hele stichting lijkt er alleen op uit om verwarring te zaaien. Zo gebruikt Van der Vleuten bijna dezelfde naam als het KEMV, de website heeft dezelfde kleurstelling en er wordt misleidende informatie aangeboden in de vorm van  ‘kennisberichten’. Het echte Kennisplatform wordt door hem aangeduid als ontkenningsplatform.
Het was via één van die ‘kennisberichten’, dat ik tegen de site aanliep. Op het blog van TU Delft profje Michiel Haas stond een pseudowetenschappelijk stuk van Andrew Goldsworthy (een bekende uit het stralingsangstwereldje), met een verwijzing naar de bron, zo’n ‘kennisbericht’. Ik was even in verwarring, zou het KEMV die onzin echt doorgeven als Kennisbericht? Maar ik zag snel wat voor vlees ik in de kuip had.
Wat verder rondkijkend op de site viel mijn oog op een nieuwsbericht  van 1 augustus waarin Van der Vleuten zich beklaagt over een stukje tekst in de ‘Praktische tips om blootstelling te verlagen’ op de site van het echte Kennisplatform. Het gaat om de volgende waarschuwing:

 

 

De waarschuwing waar Van der Vleuten zich druk over maakte (rode omranding door mij)

Lijkt me niets mis mee, toch? Al meerdere keren hebben we aandacht gegeven aan dit soort producten op Kloptdatwel (zie Floww, spininversion, Memon) en ook de slachtoffers daarvan (RSG Enkhuizen). Dat Van der Vleuten zich er aan ergert, is te begrijpen. Hij is immers zelf bezig zo’n product te ontwikkelen, die nanofolie. Ik begreep echter niet zo goed waarom het KEMV op basis van de volgende opmerkingen van Van der Vleuten besloot wat te doen aan die waarschuwing:

"Wij hebben redenen om aan dit onvoorwaardelijk advies en aan deze stellige uitspraken te twijfelen en hebben de algemeen secretaris van het Kennisplatform EMV gevraagd aan te geven op welke gronden dit advies is gebaseerd en welke onderzoeksuitkomsten voorliggen, die een dergelijke uitspraak rechtvaardigen.

Tot op heden hebben we nog geen reactie op deze vragen ontvangen.

Wij kunnen ons ook niet voorstellen dat alle genoemde productgroepen, waarvan de goede werking door de leveranciers wordt geclaimd en onderbouwd, door of in opdracht van het Kennisplatform EMV zijn onderzocht en dat sluitend bewijs voor de benaming “onzinproducten” is gevonden".

Als je nu kijkt op die pagina, staat die waarschuwing tegen onzinproducten er niet meer (zie Update onderaan). Bovenstaand screenshot komt van een oudere versie uit het Internet Archive.

Fantastische bescherming tegen straling van je telefoon! Een uitvoering voor smartphones is op aanvraag leverbaar.

Als je erg precies wil zijn, kun je inderdaad wel iets aanmerken op dat stukje tekst. Je kunt immers best een product leveren dat je drastisch ‘beschermt’ tegen de straling van je mobiele telefoon (pak ‘m in in aluminiumfolie, of zoiets), alleen kun je er dan natuurlijk niet meer mee bellen. In de praktijk claimen de aanbieders van die ‘stickers, stenen, armbanden, halskettingen, antennes, magneten, piramides, potten, zuilen en zouten’ allemaal zaken die natuurkundig helemaal niet mogelijk  zijn.
Het is de wereld op zijn kop zetten om van het KEMV te verwachten dat het eerst al die onzinproducten onderzoekt en aantoont dat die de claims niet waarmaken, voordat het zo’n algemene waarschuwing zou mogen plaatsen. Laat die producenten maar eens fatsoenlijk onderzoek doen (en dan bedoel ik niet zo’n onzincertificering op basis van metingen met bioresonantieapparatuur!).

Ik vroeg bij het KEMV na hoe het zit. Inderdaad was de reden voor verwijdering van de tekst dat die te stellig zou zijn. Maar het goede nieuws is dat er gewerkt wordt aan een nieuwe tekst. Hier iemand een goede suggestie? Aandacht voor de status van die stichting van Van der Vleuten, lijkt me overigens ook wel een onderwerpje voor de Frequently Asked Questions, kan me voorstellen dat het voor mensen die minder goed opletten toch verwarrend kan zijn.

Producten die claimen de blootstelling te verlagen

Er zijn producten in de handel waarvan wordt beweerd dat ze de hoeveelheid zendsignalen van mobiele telefoons tegenhouden, verminderen of neutraliseren. Hieronder kunnen producten zijn die de blootstelling aan elektromagnetische velden verlagen, maar er zijn ook producten die dat niet doen. Een voorbeeld van dat laatste is het aanbrengen van een sticker op de mobiele telefoon.