Home » Verminder psychiatrische aandoeningen

Verminder psychiatrische aandoeningen door gezondere levensstijl

Bron: MeJudice, door Bram Bakker en Martijn van Winkelhof

 

Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat levensstijl (stress, slecht eten, weinig bewegen) de geestelijke gezondheid beïnvloed.

 

Beinvloed omstandigheden

Als je de resultaten van medische behandelingen wilt verbeteren liggen de kansen vooral bij het beïnvloeden van de omstandigheden, en veel minder bij het ontrafelen van de aanleg. Er zijn kapitalen besteed aan het zoeken naar bijvoorbeeld het risicogen voor schizofrenie, maar er is tot op heden teleurstellend weinig gevonden. Maar als je het gebruik van cannabis koppelt aan een aanlegfactor kun je ineens een veel substantiëler deel van deze ernstige ziekte verklaren.

Onze ziekmakende leefwijze is te herleiden tot drie hoofdfactoren: we bewegen te weinig, we eten ongezond en we hebben teveel stress. Het aantal mensen dat lijdt door een ongelukkige mix van aanleg en ongunstige omstandigheden lijkt steeds meer toe te nemen. Zo zien we een gestage toename van het aantal mensen met burn-out: mede onder invloed van de economische crisis is bij veel werkenden de stress toegenomen. Tegelijkertijd zijn ze minder gaan bewegen en ongezonder gaan eten, doordat ze teveel tijd besteden aan werken. Het ziekteverzuim daalde, terwijl het aantal uitvallers met een psychische stoornis toenam.

Bij leefstijl gerelateerde aandoeningen wordt eerst en vooral gedacht aan overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte en hart- en vaatziekten. En hoewel de behandeling van kanker steeds succesvoller is, neemt het aantal mensen dat op jonge leeftijd kanker krijgt toe. Er komen steeds meer aanwijzingen dat ook deze ontwikkeling deels te maken heeft met teveel stress, en dus een ongezonde leefwijze.

Geestelijke en lichamelijke gezondheid één

Psychiatrische stoornissen worden nog altijd beschouwd als anders dan somatische aandoeningen: overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte, astma etc.. Er is geen enkel redelijk argument om deze tweedeling te handhaven, want onnoemelijk veel studies hebben al laten zien dat bij het ontstaan van psychopathologie dezelfde stress en bewegingsarmoede belangrijke oorzakelijke factoren zijn. Onderzoeken naar de invloed van voeding zijn grotendeels nog in ontwikkeling, maar de voorzichtige conclusie luidt dat mate en kwaliteit van voeding van invloed is op onze geestelijke gezondheid.

Voor het hele artikel: klik hier