Home » Zoektocht naar gezondheid

Dit zijn artikelen gebaseerd op een verslag van Henk Mutsaers, hij deed uitgebreid en zeer gedegen onderzoek naar hoe gezond te leven. Hoe te genezen en nog belangrijker, hoe verschillende ziekten te voorkomen. Echt een aanrader om te lezen.         Klik op de afbeeldingen voor het hele artikel

Inleiding

Veel mensen gaan beseffen dat gezondheid hun kostbaarste bezit is ... en hebben een spamfilter nodig tegen misleidende informatie!

Deel 1

Tijdens het interviewen van toevallige passanten op straat werden de volgende vragen gesteld.

Vraag één luide: Eet u gezond? Van de mensen die ik deze vraag stelde werd de helft met een overtuigend ‘Ja’ beantwoord.

Deel 2

Deel 3

We kennen allemaal het verhaal van die opa die honderd jaar is geworden en altijd gerookt heeft. Nu is dat verhaal van die opa al uiterst zeldzaam, maar bovendien heeft die geleefd in de tijd dat er nog seizoensgroenten waren, er niet elke avond bier en chips op tafel stonden en er nog zware lichamelijke arbeid verricht werd.

Deel 4

Dit heet ondervoeding, maar wat is dit dan?

Alleen wanneer wij de controle terug krijgen over onze voedingsketen zullen de stervenden gevoed worden. Maar de enige kracht, het enige wapen dat de voedingsindustrie kan ontwapenen is de waarheid. Als ik echt wil helpen, realiseerde ik mijzelf, kan ik beter beginnen met de waarheid aan het licht te brengen.

Deel 5

De voedingsbehoefte (vitamine & mineralen) verschilt van persoon tot persoon. Het is onmogelijk om een standaard dieet samen te stellen dat voldoet aan uw behoefte uit een boek of magazine. Dat moet u dus zelf samenstellen.

Deel 6

Het orgaan dat uw eetlust controleert wordt appestat genoemd. Deze appestat bevindt zich onder in uw hersenen en controleert constant de hoeveelheid voedingsstoffen in uw bloed. Uitsluitend als alle 51 stoffen zich in de juiste hoeveelheid in uw bloed bevinden zult u zich vol en voldaan voelen. Als u ook maar één voedingsstof mist blijft u zich hongerig voelen.

Deel 7

Het blijkt dat criminaliteit voor een deel te maken heeft met de kwaliteit van de voeding. Schoenthaler kwam tot deze conclusie na jaren van onderzoek in tuchthuizen en jeugdgevangenissen. “In Amerika bleek dat de meeste criminelen slecht gevoed zijn. Vandaar dat ik ben gaan kijken of er verband bestond tussen voeding en criminaliteit.

Deel 8

Voeding is de brandstof voor je lichaam. Het belangrijkste is dus dat die voeding ons ook echt voedt! Ons hongergevoel herinnert ons eraan dat we ons lichaam dienen te voeden net als dat metertje in de auto wat ons vertelt dat we brandstof dienen te gaan tanken. Belangrijk voor de meeste mensen is dat voeding gewoon lekker is. Eten is immers ook een sociaal gebeuren.

Deel 9

Evenwicht, we weten al hoe belangrijk dit is vanaf het moment dat we hebben leren lopen. Later hebben we dit wat meer bewust meegemaakt toen we hebben leren fietsen. We weten ook dat dit evenwicht gemakkelijk te verstoren is. Denk maar eens aan die persoon die je zag lopen met wat pilsjes te veel op, of je hebt zelf die ervaring? Ook op zee moet je weer leren met dat evenwicht om te gaan.

Deel 10

Een van de oorzaken van een mindere gezondheid is een gebrek aan rauwe voeding. Verhitten vernietigt de levensenergie van de voeding!

Deel 11

Er is geen grotere rijkdom dan gezond door het leven gaan! Veel mensen beseffen echter nog niet goed genoeg dat gezond leven een verantwoording is die je niet bij de dokter kunt wegleggen maar waar je zelf aan dient te werken.

Deel 12

Wat ook de motivatie is, je verlangen om gezond te blijven, een mogelijkheid zoeken om weer gezond te worden, of op zoek naar een laatste strohalm? Bedenk dat de informatie in elk boek een leidraad is in een zoektocht die je zelf moet gaan maken.

Deel 13

Gezondheid en het gebrek daaraan zou de komende jaren wel eens veel belangrijker kunnen worden dan menigeen zich nu kan voorstellen. De veranderingen die nu gaande zijn in de wereld zouden wel eens de ziekenzorg onbetaalbaar kunnen maken met hun ineffectieve kostbare behandelwijzen. Zij die daarbij leven in balans met de natuur zullen daar echter niet treurig om zijn.

 

Deel 14

Sinds het midden van 18de eeuw zijn natuurartsen systematisch onder vuur komen te liggen van ‘moderne’ dokters en de georganiseerde westerse geneeskunde. Met de opkomst van de moderne geneeskunde die met medicijnen de ziekten veroorzakers aanpakken en de chirurgische ingrepen (die vaak totaal overbodig zijn bij natuurgeneeswijzen) ontstond een hele industrie rondom het ziek zijn.

Deel 15

Mensen luisteren pas als er voor hen wat op het spel staat. Je gaat dus pas nadenken als er gevolgen te verwachten zijn bij het nemen of niet nemen van een beslissing.

Deel 16 (Laatste deel)

Zie ‘Jij’ geen oplossing? De eerste stap naar een oplossing is bewustwording, weten wat er speelt zodat je daar een bewuste keuze voor kan maken of vermijden. Als je besluit iets niet meer te gebruiken omdat het niet aan ‘jouw’ eisen voldoet dan ben je dus aan het stemmen met je portemonnee. Hoe meer mensen dit doen des te beter. Het is dus belangrijk dat een ieder zijn verantwoording neemt om kennis uit te dragen, in je ‘eigen’ belang!!